نشریه پژوهش در علوم توانبخشی، مجله علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این نشریه در قالب انتشار پیوسته تمام الکترونیک (Online) فارسی ـ انگلیسی در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه های علوم توانبخشی است. این مقالات باید به درک بهتر مکانیسم بروز، پاتوژنز، روند پیشرفت و پیش آگهی مشکلات سیستم های عصبی ـ عضلانی ـ اسکلتی کمک نمایند و یا در ارتباط با دست آوردهای جدید ارزیابی، تشخیص و درمان و روش های توانبخشی می باشد.

مقاله پژوهشی اصیل

کنترل حرکت مفصل زانو به روش سوییچینگ زمان مناسب ماندگار با استفاده از پروتز عصبی- ترکیبی با رویکرد غلبه بر خستگی عضلانی: مطالعه شبیه‌سازی

صفحه 12-23

شاذان قاجاری؛ ریحانه کاردهی مقدم؛ حمیدرضا کبروی؛ ناصر پریز


مدل آموزشی سنتی در مقایسه با مدل آموزشی بازی برای فهمیدن بر آموزش سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان دختر: یک مطالعه مقطعی

صفحه 24-34

طاهره غفاری؛ مهدی نمازی زاده؛ مرضیه بلالی؛ اسماعیل نصیری


مجموعه آزمون‌های عملکردی نه‌گانه Frohm در فوتبالیست‌های نخبه: یک مطالعه مقطعی

صفحه 35-45

مصطفی ورمزیار؛ رضا کوثری؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ فاطمه امیری زاده؛ سید حامد موسوی


تأثیر شش هفته تمرینات تخصصی پیشگیری از آسیب بر عملکرد دختران والیبالیست دارای نقص عصبی- عضلانی والگوس زانو: مطالعه شبه تجربی

صفحه 46-55

هیمن محمدی؛ معصومه خسروانی


طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسش‌نامه اصلاحات منزل برای افراد کم‌بینا»: مطالعه روان‌سنجی

صفحه 121-131

سمیرا حیدریان؛ مرضیه مرادی عباس آبادی؛ مسعود غریب؛ حسن صیامیان


مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی مفاصل اندام تحتانی حین اجرای برش جانبی متقاطع در ورزشکاران با درد مزمن کشاله ران و افراد سالم: مطالعه مقطعی

صفحه 67-74

بهنود جعفرپور؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافتکار؛ علی عباسی


مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی حین گام‌برداری روی سطوح صاف و شیب‌دار در کوهنوردان میانسال با و بدون کوله‌پشتی: یک مطالعه شبه تجربی

صفحه 75-83

محمدباقر مهدوی خلیل آباد؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ محمدتقی امیری خراسانی؛ حامد فدایی


طراحی یک بازی جدی برای گفتاردرمانی کودکان دارای اختلالات تولید صدا: مطالعه امکان سنجی

صفحه 84-91

فائزه برگی؛ علی دهستانی؛ سمیرا پودراتچی؛ راضیه سهل‌آبادی؛ یونس سخاوت


تأثیر آنی تحریک ریتمیک شنوایی با تمپوهای مختلف بر شاخص‌های فضایی- زمانی و تقارن راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مطالعه نیمه تجربی

صفحه 92-99

ساسان نادری؛ حیدر صادقی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی


مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و آموزش شفقت به خود بر استرس‌ تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دارای عملکرد تحصیلی پایین: پژوهش نیمه تجربی

صفحه 105-112

حسام پورشالچی؛ معصومه آزموده؛ سید داود حسینی‌نسب


تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی چرخشی بر مهارت‌های حرکتی دختران دانش‌آموز مبتلا به سندرم داون: مطالعه نیمه تجربی

صفحه 113-120

نگار حیدری؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی


تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی- عضلانی پویا بر عملکرد تنفسی، آزمون عملکردی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر: مطالعه نیمه تجربی

انسیه دهقانی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی


مقاله مروری

اختلالات گفتار در سندرم داون: مطالعه مروری روایی مختصر

صفحه 100-104

مرضیه استادی


مقاله پژوهشی اصیل

همبستگی بین مشخصه‌های فضایی- زمانی و کینماتیکی راه رفتن با سابقه زمین خوردن در زنان مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مطالعه توصیفی گذشته‌نگر

شایان حاج ابراهیمی؛ احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ فریبرز محمدی پور


صاحب امتیاز

رئیس سردبیر دبیر اجرایی ارشد ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان