پرسش‌های متداول

آیا ارائه "کد اخلاق" در زمان ارسال دستنوشته الزامی است؟

هر مطالعه ای که مستلزم جمع آوری داده از حیوانات یا انسان یا مستلزم کار با موارد مشمول قانون کپی رایت (مثل انواع مطالعات مروری) باشد باید تأییدیه یک کمیته اخلاق معتبر را اخذ کرده باشد و در زمان ارسال دستنوشته "کد اخلاق" را به همراه آدرس سیستم ثبت مربوطه در صفحه عنوان دستنوشته گزارش نمایند. اصالت این کد در دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی بررسی می شود و در صورت عدم امکان بازیابی طرح مربوطه، دستنوشته رد سریع می شود. در این صورت، هزینه ارسال دستنوشته غیرقابل بازگرداندن خواهد بود


ار آنجا که مجله پژوهش در علوم توانبخشی مطالعات مهندسی و غیر علوم پزشکی را نیز بررسی می نماید، این دستنوشته ها نیاز به ارائه کد اخلاق ندارند؛ مگر اینکه سیستم مورد بحث در دستنوشته روی انسان یا حیوان استفاده شده باشد.


برای کلیه انواع مطالعات انجام شده در ایران، این کد باید در پایگاه کشوری اخلاق قابل بازیابی باشد. ارائه کد اخلاق از نهارهای خارج از کشور برای مطالعاتی که درون ایران اجرا شده اند قابل قبول نیست مگر اینکه همزمان، از پایگاه کشوری اخلاق نیر تأییدیه اخلاقی دریافت کرده باشند. 

آیا ارائه "کد ثبت کارآزمایی بالینی" در زمان ارسال دستنوشته الزامی است؟

همه انواع کارآزمایی های بالینی در زمان ارسال دستنوشته باید در یک سیستم ثبت معتبر کارآزمایی بالینی ثبت شده باشند و کد ثبت خود را به همراه آدرس سیستم ثبت مربوطه در صفحه عنوان دستنوشته گزارش نمایند. اصالت این کد در دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی بررسی می شود و در صورت عدم امکان بازیابی طرح مربوطه، دستنوشته رد سریع می شود. در این صورت، هزینه ارسال دستنوشته غیرقابل بازگرداندن خواهد بود.


سیستم ثبت معتبر، سیستم ثبت ملی در هریک از کشورهای جهان است که توسط سازمان جهانی بهداشت تأیید شده باشد. جزئیات بیشتر را می توانی از پایگاه بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی مطالعه کنید. در ایران، سیستم رسمی ثبت کارآزمایی های بالینی IRCT است، با این وجود ثبت در هر سیستم دیگری در جهان قابل قبول می باشد.


نکته: ارائه کد اخلاق نیاز به ارائه کد ثبت کارآزمایی بالینی را از بین نمی برد. تنها استثنا در این قاعده، زمانی است که نویسندگان برای ثبت کارآزمایی خود  اقدام کرده اند ولی سامانه مربوطه مطالعه آنها را ملتزم به ثبت تشخیص نداده است. در این صورت این مدارک باید در زمان ارسال دستنوشته ارائه شود.

چرا نمی توانم فرم ها و چک لیست های مورد نیاز مجله را پیدا کنم یا راهنمای نویسندگان را دانلود نمایم؟

برای مشاهده فرم ها و چک لیست های مورد نیاز در زمان ارسال دستنوشته، لازم است ابتدا اینجا در سایت مجله ثبت نام کنید و سپس از اینجا وارد صفحه کاربری خود شوید. فرم ها و چک لیست ها و نیز فرم قابل دانلود راهنمای نویسندگان برای بازدیدکنندگان فاقد صفحه کاربری یا کسانی که وارد فضای کاربری خود نشده اند قابل دسترسی نیست.

در چه صورت دستنوشته من رد می شود؟


 1. عدم وجود کد اخلاق (و برای کارآزمایی های بالینی، کد IRCT) در صفحه عنوان

 2. عدم وجود یا اشتباه بودن ORCID یک یا تعداد بیشتری از نویسندگان

 3. وجود فرد فاقد شرایط نویسندگی در لیست نویسندگان

 4. تشکر از فردی معین در بخش قدردانی و تشکر بدون ارائه رضایت نامه کتبی او برای این منظور

 5. ارائه ایمیل غیراکادمیک برای نویسنده مسئول

 6. عدم تنظیم صفحه عنوان در دو بخش فارسی و انگلیسی طبق نمونه موجود در سایت مجله

 7. ناقص بودن مدارک ارسالی

 8. عدم تکمیل کلیه اطلاعات مورد درخواست در فرم ها و چک لیست ها یا عدم وجود امضا

 9. عدم ارسال فیش واریز اینترنتی هزینه بررسی یا ارائه فیش مربوط به انتقال هزینه مذکور از طریق شماره شبا یا کارت

 10. عدم رعایت راهنمای نویسندگان

 11. عدم رعایت دستور زبان فارسی و نوشتار علمی و اکادمیک در متن دستنوشته

 12. وجود نام یا هر نشانه ای از نویسنده (گان) در متن دستنوشته

 13. اگر بیش از 10 درصد منابع دستنوشته کتاب، چکیده کنفرانس، وبسایت و... باشد

 14. اگر بیش از 80 درصد منابع مورد استفاده، قدیمی تر از 5 سال اخیر باشد

 15. اگر کمتر از 10درصد منابع اصیل در یک مرور روایی متعلق به تیم نویسندگان باشد

 16. هر نوع تماس با دفتر مجله در مدت داوری

 17. هرنوع تخلف اخلاقی در فرآیند جمع آوری داده، تنظیم و ارسال دستنوشته به مجله حتی اگر بعد از انتشار مقاله کشف شود

فرآیند بررسی سریع و عادی یک دستنوشته در مجله چقدر زمان نیاز دارد؟

شما می توانید فرآیند زمانی بررسی دستنوشته در دو مسیر سریع و معمولی را در اینجا مشاهده کنید.