راه اندازی مجدد درگاه پرداخت آنلاین مجله

راه اندازی مجدد درگاه پرداخت آنلاین مجله

درگاه پرداخت آنلاین مجله پژوهش در علوم توانبخشی فعالیت خود را مجدداً آغاز کرد. نویسندگان محترم می توانند به جای مراجعه به بانک، پرداخت خود را از طریق این صفحه انجام دهند. لازم است قبل از هرنوع پرداخت راهنمای پرداخت را از اینجا مشاهده نمایید. بدیهی است هرگونه پرداخت به غیر از این حساب، غیرقابل راستی آزمایی و پیگیری خواهد بود و علاوه بر عدم امکان عودت وجه، مسئولیت آن به عهده فرد پرداخت کننده می باشد.