تغییر مجدد در شماره شبای پرداخت هزینه های ارسال و داوری

تغییر مجدد در شماره شبای پرداخت هزینه های ارسال و داوری

مستند به نامه 4/6150/د مورخ 1401/12/06 و پیرو تغییر در قوانین حقوقی حاکم بر درگاه های پرداخت آنلاین مؤسسات دولتی در سطح کشور، درگاه پرداخت آنلاین مجله پژوهش در علوم توانبخشی فعلاً از دسترس خارج شده است. لذا از نویسندگان محترم درخواست می شود پرداخت خود را تا اطلاع ثانوی فقط و فقط از طریق شماره شبا IR570100004001083103021983با شناسه پرداخت 358083161124400720103388000000 انجام دهند. بدیهی است هرگونه پرداخت به غیر از این حساب، غیرقابل راستی آزمایی و پیگیری خواهد بود و علاوه بر عدم امکان عودت وجه، مسئولیت آن به عهده فرد پرداخت کننده می باشد.