راهنمای نویسندگان

فهرست:

نشریه پژوهش در علوم توانبخشی، مجله علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این نشریه در قالب انتشار پیوسته تمام الکترونیک (Online) فارسی ـ انگلیسی در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه های علوم توانبخشی است. این مقالات باید به درک بهتر مکانیسم بروز، پاتوژنز، روند پیشرفت و پیش آگهی مشکلات سیستم های عصبی ـ عضلانی ـ اسکلتی کمک نمایند و یا در ارتباط با دست آوردهای جدید ارزیابی، تشخیص و درمان و روش های توانبخشی می باشد.

 

مجله پژوهش در علوم توانبخشی فعالیت خود را در زمستان سال 1384 آغاز نمود و در سال 1390 موفق به کسب رتبه علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت گردید. بر اساس آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علوم پزشکی در سال 1391، این مجله برترین درجه علمی را در میان نشریات علمی ـ پژوهشی توانبخشی به‌دست آورد. در دی ماه 1400، این مجله در چهارک برتر (Q1) مجلات نمایه جهان اسلام قرار گرفت.

 

این مجله اطلاعات دست اول و کاربردی تحقیقاتی و بالینی در زمینه علوم توانبخشی شامل مطالعات تحقیقاتی اصیل پایه و کاربردی (Original Basic/Applied Research)، مطالعات مروری (Systemic or Narrative Reviews)، گزارش ها و  مطالعات موردی (Case Studies, Case Serries & Single Subject Studies)، نامه ها (Letter to Editor) و ارتباطات کوتاه و نکات تکنیکی نقد علمی مقالات چاپ شده (Educational or Theoretical Debate Articles) گزارشات کوتاه (Brief Report)، مکاتبات علمی با صاحبنظران در رشته مورد نظر و یا خلاصه ای از کتب منتشر شده (Book Review)را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. دستنوشته های ارسالی باید حاوی اطلاعات اصیل بوده و به هیچ عنوان تمام، یا قسمتی از آن شامل جدول، نمودار و ...قبلا در مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد یا در حال بررسی در مجله دیگری نباشد. در اینصورت دستنوشته ارسال شده در اسرع وقت مورد داوری قرار گرفته و نتایج داوری برای نویسنده مسئول ارسال می گردد.

 

جامعه مخاطب مجله پژوهش در علوم توانبخشی شامل دانشجویان و متخصصین رشته های علوم توانبخشی اعم از فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و کاردرمانی در مقاطع مختلف، علوم ورزشی، تربیت بدنی و بیومکانیک سیستم عضلانی ـ اسکلتی، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی، متخصصین رشته های پزشکی مانند ارتوپدی، روماتولوژی، نورولوژی، جراحی اعصاب، قلب و عروق و تنفس و...، پرستاران توانبخشی و سایر حرفه های مرتبط جزء است و مقالات آن در پایگاه های علمی متعدد از جمله مقالات مجله پژوهش در علوم توانبخشی در پایگاه های علمی متعدد از جمله راهنمای مجلات با دسترسی رایگان، سازمان بهداشت جهانی، ایندکس کوپرنیکوس، نمایه جهان اسلام، سامانه جامع نشریات کشور، پایگاه اطلاعات علمی، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه نشریات ادواری ایران زیرمجموعه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، و سیویلیکا نمایه شده است و در موتور جستجوی Google Scholar قابل بازیابی می باشد.

 

از علاقمندان، محققین و صاحبنظران محترم رشته های توانبخشی و سایر رشته های مرتبط دعوت می شود دستنوشته خود را به صورت الکترونیکی به این مجله ارسال نمایند. دسترسی به متن کامل کلیه مقالات منتشر شده توسط مجله پژوهش در علوم توانبخشی رایگان می باشد که از مردادماه سال 1397، این دسترسی به زبان انگلیسی نیز فراهم شد.

 

مواردی که قبل از ارسال دستنوشته باید در نظر داشته باشید

1.      انتشار مجدد یا اضافه

منظور از انتشار مجدد (Duplicate) یا اضافه (Redundant) انتشار دستنوشته ای است که دقیقاً یا تاحدود زیادی با یک مقاله منتشره شده از همان تیم نویسندگان همپوشانی دارد. این عمل یک تخلف اخلاقی محسوب می شود و در تمام مراجع صاحب صلاحیت داخلی و خارجی محکوم می باشد. این مسأله درصورتیکه دستنوشته پس از رد در یک مجله به مجله دیگری ارسال شود مطرح نمی گردد بلکه مربوط به زمانی است که تمام، یا قسمتی از متن دستنوشته با اطلاعات اساسی آن قبلاً به انتشار رسیده باشد. همچنین این مسأله در مورد انتشار چکیده یا پوستر چکیده دستنوشته در مجامع علمی و در کتابچه های خلاصه مقالات آنها نمی باشد. بنابراین لازم است تیم نویسندگان هرنوع انتشار پیشین متن دستنوشته را به طور شفاف و دقیق به اطلاع تیم سردبیری برساند و یک نسخه از آنها را همراه با دستنوشته ارسال شده به دفتر مجله ارسال نماید تا تیم سردبیری بتواند درمورد دستنوشته جدید تصمیم مناسبی اخذ نماید.

 

در صورت عدم اطلاع رسانی به روش فوق تیم سردبیری در هرزمانی از فرآیند داوری که متوجه وقوع این مسأله توسط تیم نویسندگان گردد حق دارد متناسب با قوانین داخلی مجله و اصول اخلاق در انتشار آثار علمی طبق دستورالعمل کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و کمیته اخلاق در انتشارات Committee of Publication Ethics (COPE) عمل نماید. در این موارد حداقل مجازات قابل اجرا برای تیم نویسندگان رد کامل و بدون قید دستنوشته خواهد بود.

 

این راهنما براساس آخرین نسخه دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) منتشر شده توسط کمیته بین المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی در سال 2007 در شهر ونکور کانادا (http: //www.icmje.org/#privacy) تنظیم شده است.

2.      انتشار به زبان دوم

 • با توجه به قانونی بودن انتشار یک مقاله به بیش از یک زبان و نیز دوزبانه بودن مجوز انتشار مجله پژوهش در علوم توانبخشی، از مردادماه سال 1397، دسترسی به متن کامل مقالات منتشر شده در این مجله به زبان انگلیسی نیز فراهم شد. براین اساس، مقالات منتشر شده در مجله پژوهش در علوم توانبخشی قابل انتشار به زبان انگلیسی در مجله دیگری نمی باشند. هیأت تحریریه مجله پژوهش در علوم توانبخشی، مجوز انتشار ترجمه مقالات منتشر شده در این مجله را تنها در صورت تأمین کلیه شرایط زیر توسط تیم نویسندگان صادر خواهند کرد.
  • کسب موافقت از سردبیران هر دو مجله (JRRS و مجله هدف) برای انتشار به زبان سوم
  • ارسال نسخه فارسی و انگلیسی منتشره شده مقاله در JRRS برای سردبیر مجله هدف
  • رعایت تقدم انتشار مقاله، با در نظرگرفتن حداقل یک هفته فاصله بین انتشار فارسی و انگلیسی مقاله در مجله JRRS و ارسال درخواست انتشار به زبان سوم به سردبیر مجله هدف (مگر در مواردی که این زمان با توافق دو سردبیر تغییر داده شود)
  • هدف از انتشار مقاله به زبان سوم دسترسی جامعه هدفی متفاوت با نسخه اصلی مقاله باشد
  • نسخه زبان سوم باید خلاصه ای از نسخه اصلی مقاله باشد ولی داده ها و تفسیرهای نسخه اصلی را به درستی منعکس کند
  • در صفحه عنوان مقاله زبان سوم، به خوانندگان، همتایان و مؤسسات ثبت کننده به روشنی اطلاع داده شود که این تمام یا بخشی از مقاله قبلا منتشر شده است؛ ارجاع به مقاله اصلی به خوبی ارائه شود [به عنوان مثال چنین عبارتی نوشته شود "این مقاله براساس مطالعه ای است که پیشتر با عنوان "....." در "مجله پژوهش در علوم توانبخشی"، سال انتشار، دوره، شماره، شماره صفحه آغازین و پایانی مقاله، منتشر شده است].
 • مجله پژوهش در علوم توانبخشی هیچ گونه تعهدی برای استمهال مقالات تا زمان انتشار آنها در مجلات خارجی ندارد و هر مقاله ای که در مجله تأیید چاپ شود در اولویت انتشار در اولین شماره ممکن قرار خواهد گرفت
 • اگر نسخه انگلیسی مقاله قبل از ارسال به دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی چاپ شده باشد، نویسنده مسئول موظف است این نکته را در زمان ارسال دستنوشته به دفتر مجله متذکر شود. این مقالات قابل بررسی و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی نمی باشند.
 • اگر در طی فرآیند داوری مقاله ای، مجله پژوهش در علوم توانبخشی از انتشار آن مقاله در یک مجله انگلیسی زبان آگاه گردد، دستنوشته مذکور بلافاصله و به دلیل عدم صداقت گروه نویسندگان از دور داوری خارج و تمام اعضای تیم نویسندگان در لیست سیاه مجله وارد می شوند.
 • براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقالات منتشر شده در هریک از مجلات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمی توانند به زبان دیگر در این دانشگاه منتشر شوند. به عبارتی در صورت انتشار یک مقاله توسط مجلات فارسی زبان این دانشگاه، نسخه انگلیسی آن مقاله نمی تواند توسط مجلات انگلیسی زبان همین دانشگاه منتشر گردد

 

3.      رعایت حقوق شخصی بیماران

اطلاعات شخصی و تصویر شرکت کنندگان در مطالعات بدون اخذ رضایتنامه کتبی از آنها (یا وکیل یا قیم قانونی ایشان) نمی تواند توسط تیم نویسندگان فاش گردد. درصورتیکه به دلایل علمی نیاز باشد این اطلاعات به هر صورتی فاش گردد لازم است یک نسخه از دستنوشته نهایی قبل از ارسال به دفتر مجله به تأیید فرد (یا وکیل یا قیم قانونی وی) برسد. همچنین پوشاندن چهره یا چشمان افراد در تصاویر به منظور جلوگیری از شناسایی شدن ایشان ضروری است. نویسندگان حق ندارند اطلاعات علمی جمع آوری شده از افراد را به هر دلیلی تغییر دهند و ملزم به رعایت صداقت در گزارش خود می باشند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که شرکت کنندگان در مطالعه ایشان قابل شناسایی نیستند و درصورتیکه به هردلیل از این فرآیند مطمئن نیستد از ایشان رضایتنامه رسمی کتبی دریافت کنند. به عنوان مثال پوشاندن چشمهای فرد در تصویر ممکن است برای غیرقابل شناسایی ماندن وی کافی نباشد.

 

4.      موارد اخلاقی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی با پیروی از دستورالعمل های کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته ها از قوانین این کمیته تبعیت می کند. همچنین این مجله از دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران، که در وبسایت مجله قابل مشاهده می باشد، پیروی می نماید. مطالعاتی که بر روی نمونه های انسانی یا حیوانی انجام شده اند باید با معاهده هلسینکی ( http: //www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) همخوانی داشته باشند

 

تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در امور بهداشت و درمان، مقالات مربوط به بررسی افراد دارای هرنوع اختلال یا بیماری تنها در صورتی قابلیت داوری و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که یا نویسنده مسئول آنها فارغ التحصیل یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی مداخله یا ارزیابی مورد نظر را نداشته باشد یا نامه کتبی ناظر متخصص در یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی ممهور به مهر نظام پزشکی ناظر، طبق فرمت مجله، در زمان ارسال دستنوشته ضمیمه گردد. 

فایل PDF فرم نظارت بر سلامت شرکت کنندگان در مطالعه

5.      تعارض منافع

کلیه نویسندگان دستنوشته باید هرنوع تعارض منافع خود شامل موارد مالی، سیاسی، دانشگاهی و یا شخصی را که به صورت بالقوه بتواند بر تحلیل آنها از نتایج مطالعه یا نحوه ارائه نتایج تأثیر بگذارد صادقانه اعلام نمایند

 

6.      سرقت ادبی

نویسندگان نمی توانند اطلاعات، متن یا تصویر منتشر شده توسط سایر محققان در قالب گزارش، مقاله، کتاب و... را بدون ارجاع صحیح و بدون کسب اجازه رسمی از مالک حقوقی آن در دستنوشته خود مورد استفاده قرار دهند. مجله پژوهش در علوم توانبخشی با دسترسی به نرم افزار های بررسی سرقت ادبی فارسی و انگلیسی با موارد تخلف در این زمینه مطابق مقرارت COPE، دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران برخورد خواهد نمود.

 

7.      رعایت قوانین کپی رایت

 • متن کامل دستنوشته و یا بخشی از آن نباید پیش از ارسال به دفتر مجله در هیچ مجله داخلی یا بین المللی دیگری چاپ شده و یا با همین عنوان در هیچ کنفرانس یا مجمع علمی دیگری ارائه گردیده باشد یا تحت بررسی قرار داشته باشد.
 • هیچکدام از اطلاعات اساسی، جداول، نمودارها و تصاویر دستنوشته نباید پیش از این در هیچ مجله داخلی یا بین المللی دیگر چاپ شده یا در هیچ مجله یا همایش داخلی یا بین المللی دیگری تحت بررسی قرار داشته باشد
 • متن کامل دستنوشته و یا بخشی از آن و یا هیچکدام از اطلاعات اساسی، جداول، نمودارها و تصاویر دستنوشته نباید تا اعلام نظر نهایی شورای سردبیری مجله پژوهش در علوم توانبخشی به هیچ مجله دیگری ارسال گردد.
 • در صورت استفاده از تصاویر ارائه شده در سایر منابع از قبیل وب سایت ها،کتاب یا مقالات سایر محققان، به محل تهیه تصویر ارجاع داده و کسب اجازه از نویسنده مربوطه ذکر شود. همچنین لازم است کپی مکاتبه با صاحب اثر جهت کسب اجازه، به عنوان ضمیمه دستنوشته ارسال گردد.
 • مجله پژوهش در علوم توانبخشی این حق را دارد که مقالات تأیید شده توسط داوران را در صورت عدم انصراف در چهارچوب بند 8 این دستورالعمل نویسنده و عدم وجود هر نوع مغایرت در نکات فوق، به چاپ برساند.

8.      انصراف از بررسی دست نوشته

تیم نویسندگان می تواند حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ارسال دستنوشته، انصراف خود از ادامه روند بررسی دستنوشته را به صورت کتبی به سردبیر مجله اعلام نماید در غیراینصورت دستنوشته مراحل داوری را تا اعلام نظر نهایی توسط سردبیر طی خواهد نمود.

تبصره 1. اعلام انصراف تیم نویسندگان از انتشار دستنوشته خود پس از آگاهی از هزینه انتشار (پس از تکمیل فرآیند داوری دست نوشته) امکان پذیر نمی باشد. تیم نویسندگان موظف است قبل از ارسال دستنوشته، قوانین مالی مجله را به دقت مطالعه نماید. ارسال تعهدنامه های پرداخت هزینه انتشار و مابه تفاوت هزینه انتشار سریع به مفهوم موافقت تیم نویسندگان با پرداخت این هزینه ها می باشد.

تبصره 2. با اذعان به خطاهای انسانی، در صورت عدم رعایت زمان داوری سریع در مجله به علت تأخیر داوران، دستنوشته علی رغم درخواست بررسی سریع در زمان ارسال به دفتر مجله، با هزینه عادی منتشر خواهد شد. وقوع این مسأله حقی برای نویسندگان در راستای انصراف از بررسی دستنوشته خود ایجاد نمی کند مگر آنکه در زمان اعلام انصراف، پاسخی از هیچ یک از داوران دستنوشته در اختیار نویسنده قرار داده نشده باشد و نظرات داوران به نویسندگان منعکس نشده باشد.  

 

9.      بررسی دستنوشته متعلق به اعضای هیأت تحریریه

کلیه دستنوشته هایی که توسط اعضای هیأت تحریریه مجله ارسال می شوند با رعایت کلیه قوانین مالی و زمانی ذکر شده برای سایر دستنوشته ها وارد فرآیند داوری همتایان خواهد شد. تیمی متشکل از 5 نفر از اعضای هیأت تحریریه در یک جلسه مخفی داوران تعیین خواهند کرد و صحت انجام فرآیندها تحت نظارت نماینده ای از هیأت تحریریه (که از نقش نویسندگی عضو هیأت تحریریه در دستنوشته بی اطلاع است) خواهد بود.

 

نویسندگان لازم است به دستورالعمل انتشار مقاله توجه نمایند و به علاوه دستورالعمل های مخصوص به نوع هر نوع مقاله را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش و یا تأخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید

 

قوانین مالی مربوط به ارسال و داوری دست نوشته

پیرو مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قوانین مالی در مورد فرآیند دریافت و بررسی مقالات در مجلات فارسی زبان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای دی ماه سال 1394 اعمال و در مردادماه 1400 بازبینی شد. مجموعه این قوانین به شرح زیر می باشد

نحوه پرداخت هزینه بررسی، داوری عادی و داوری سریع: کلیه وجوه پرداختی باید صرفاً به صورت آنلاین به آدرس https://epay.mui.ac.ir/public  واریز و سند آن را در زمان ارسال دستنوشته همراه با سایر مدارک مورد نیاز در بخش "هزینه ها" ارسال شود. لازم است در زمان واریز به صحت لینک فوق دقت شود. در غیر اینصورت، هزینه واریز شده مورد تائید قرار نخواهد گرفت و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.

تبصره 1. ارسال اسکن فیش پرداخت آنلاین از طریق ایمیل یا دورنگار به دفتر مجله غیرقابل قبول می باشد.

تبصره 2. راهنمای پرداخت آنلاین در آدرس https://journals.mui.ac.ir/fa/journal-payments موجود است. نویسندگان محترم لازم است قبل از اقدام به هرنوع پرداخت این راهنما را به دقت مطالعه نمایند.

ـ هزینه بررسی دست نوشته: هر دستنوشته ارسال شده به دفتر مجله، تنها در صورتی مورد بررسی قرار می گیرد که هزینه بررسی و مبلغ پایه هزینه انتشار را براساس بند هجدهم مصوبه 18/03/1400 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مندرج در جدول1 ستون هزینه ها) در زمان ارسال دستنوشته صرفاً به صورت آنلاین در آدرس https://epay.mui.ac.ir/public  واریز و سند آن را در زمان ارسال دستنوشته همراه با سایر مدارک مورد نیاز در بخش "هزینه بررسی دستنوشته" ارسال شود. در بخش توضیحات، در این صفحه توضیح دهید که این پرداخت برای بررسی دستنوشته است. نویسنده لازم است فیشی را ارسال نماید که حاوی اطلاعات پرداخت، مشخصات پرداخت کننده و شماره پیگیری باشد. در غیر اینصورت، فیش ارسالی تأیید نشده و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود. بدون وجود این فیش دستنوشته وارد فرآیند داوری نمی شود و رد می شود.

تبصره 1. هزینه بررسی برای نویسندگان دانشگاه های خارج از ایران، 50 یورو (55 دلار آمریکا) می باشد و نویسنده های ساکن سایر کشورها باید کلیه هزینه ها را به صورت الکترونیک یا حضوری، با استفاده از اطلاعاتی که از طریق دفتر مجله در قالب ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد، به حساب شرکت وسنا پرداخت نمایند.

تبصره 2. پرداخت این هزینه به معنی الزام مجله در پذیرش دستنوشته نخواهد بود.

تبصره 3: این هزینه برای نویسندگان داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکسان خواهد بود.

تبصره 4. نویسنده مسئول مسئولیت صحت املایی و نگارشی و گرته برداری متن دستنوشته را برعهده دارد. دستنوشته ای که دارای اشکالات املایی و نگارشی و گرته برداری باشد برای داوران ارسال نخواهد شد و توسط کارشناس فنی رد خواهد شد.

تبصره 5. رعایت کلیه مفاد راهنمای نویسندگان وظیفه کلیه نویسندگان خواهد بود و در صورت عدم رعایت راهنمای نویسندگان یا عدم ضمیمه نمودن مدارک مورد درخواست براساس راهنمای نویسندگان، دستنوشته حداکثر ظرف یک هفته از زمان ارسال از دور خارج خواهد شد.

تبصره 6. در صورت رد سریع دستنوشته به هریک از دلایل مطرح شده در تبصره های 4 و 5، تیم نویسندگان می توانند تنها یکبار دیگر دستنوشته را با انجام کلیه اصلاحات لازم بدون پرداخت هزینه مجدد ارسال نمایند. در ارسال اصلاحیه لازم است نویسندگان فیش قبلی هزینه واریز شده را در ضمائم دستنوشته جدید آپلود نمایند. اگر این دستنوشته بازهم به دلیل عدم رعایت موارد فوق رد شود هزینه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد. در صورتی که تیم نویسندگان همچنان مایل به بررسی دستنوشته خود در مجله باشند موظفند ضمن اطمینان از رعایت کلیه مفاد راهنمای نویسندگان، دستنوشته اصلاح و نهایی شده را پس از پرداخت مجدد هزینه همراه با فیش پرداختی جدید مجددا در سایت مجله ارسال نمایند.

تبصره 7. نتیجه بررسی حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ تکمیل مدارک لازم جهت بررسی دستنوشته برای داوران، اعلام می گردد.

 

ـ هزینه انتشار دست نوشته: هر دستنوشته ای که بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود پس از کسر هزینه بررسی، اخذ شده در زمان ارسال دستنوشته، ممکن است ملزم به ارسال هزینه انتشار به دلیل وجود نمودارها، شکل ها یا کلمات اضافه بر میزان پایه باشد. براساس بند سوم مصوبه 1397/04/13، نشریات نمایه ISC ملزم به اخذ هزینه پایه انتشار در ابتدای فرآیند داوری می باشند. مطلوب است در زمان ارسال دستنوشته نویسندگان اصول زیر را در تنظیم متن در نظر داشته باشند تا از تحمیل هزینه اضافه به ایشان جلوگیری شود. این هزینه دقیقاً برای انجام فرآیند انتشار در اختیار شرکت پشتیبانی کننده انتشار مجله قرار داده خواهد شد. 

هزینه  انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی براساس بند 73 مصوبات دویست و چهل و سومین شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدون تغییر نسبت به سال گذشته به شرح زیر می باشد

 

جدول 1. نحوه محاسبه هزینه پایه و مازاد برای انواع مختلف دستنوشته در مجله پژوهش در علوم توانبخشی.

نوع دستنوشته

تعداد لغات مجاز

هزینه بررسی

هزینه پایه انتشار (ریال)

به ازای هر 500 کلمه/هر صفحه اضافی (ریال)

نامه به سردبیر

500

2/500/000

ـ

1/000/000

گزارش مورد

2000

2/500/000

2/000/000

1/000/000

کوتاه

2000

2/500/000

2/000/000

1/000/000

پژوهشی اصیل

3500

2/500/000

3/000/000

1/000/000

پژوهشی کیفی

3500

2/500/000

3/000/000

1/000/000

مروری

4500

2/500/000

3/000/000

1/000/000

* شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و شکلها، هر شکل برابر 250 کلمه محاسبه خواهد شد

 

تبصره 1. مبلغ ذکر شده در جدول مبلغ پایه قابل دریافت از هر نوع دستنوشته است. صورتی که تعداد کلمات در یک دستنوشته از سقف تعیین شده کمتر باشد هزینه پایه انتشار دستنوشته کاسته نخواهد شد.

تبصره 2. سقف کلمات پایه در جدول فوق شامل کلیه جدول ها و منابع خواهد بود. بنابراین جدول های دستنوشته باید به صورت تایپ شده باشند و به صورت تصویر ارسال نشوند. همچنین در این دستورالعمل هر نمودار یا شکل معادل 250 کلمه در نظر گرفته می شود. به عبارتی اگر در یک دستنوشته اصیل یک شکل و یک نمودار موجود باشد تعداد کل کلمات باید 3500 کلمه باشد تا هزینه انتشار آن دستنوشته 6/500/000 ریال محاسبه گردد.

تبصره 3. هزینه انتشار براساس میزان کلمات و نمودارها و شکل های موجود در متن دستنوشته در صورتی که دستنوشته بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود و قبل از ارسال نامه رسمی پذیرش در مجله پژوهش از نویسنده مسئول دریافت می شود. در این شرایط دفتر مجله با نویسنده مسئول مکاتبه خواهد نمود و مراتب را به ایشان اطلاع خواهد داد نویسنده مسئول موظف است مبلغ فوق را صرفاً به صورت آنلاین در آدرس https://epay.mui.ac.ir/public  واریز و سند آن را حداکثر ظرف 2 روز از زمان تماس دفتر مجله، در بخش پرداخت هزینه انتشار ارسال نماید و در بخش توضیحات، در این صفحه توضیح دهد که این پرداخت برای انتشار عادی دستنوشته است. نویسنده لازم است فیشی را ارسال نماید که حاوی اطلاعات پرداخت، مشخصات پرداخت کننده و شماره پیگیری باشد. در غیر اینصورت، فیش ارسالی تأیید نشده و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود. بدون وجود این فیش نامه پذیرش صادر نخواهد گردید

تبصره 4. هزینه انتشار برای نویسندگان دانشگاه های خارج از ایران، 200 یورو (220 دلار آمریکا) می باشد. در حال حاضر، برای نویسندگان خارج از ایران، افزایش هزینه براساس کلمات اضافه بر دستورالعمل در نظر گرفته نشده است. نویسنده های ساکن سایر کشورها باید هزینه انتشار را به صورت الکترونیک یا حضوری، با استفاده از اطلاعاتی که از طریق دفتر مجله در قالب ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد، به حساب شرکت وسنا پرداخت نمایند.

تبصره 5. ارسال اسکن فیش از طریق ایمیل یا دورنگار به دفتر مجله غیرقابل قبول می باشد.

تبصره 6. بدون وجود این فیش دستنوشته برای فرآیند انتشار ارسال نخواهد شد و نامه پذیرش به نویسندگان ارسال نخواهد گردید.

تبصره 7. فیش باید تنها از طریق لینک پرداخت الکترونیکی موجود در وب سایت مجله (اینجا) واریز شده باشد. راهنمای پرداخت را در اینجا مطالعه نمایید

تبصره 8. دستنوشته های مربوط به اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر دانشگاه ها از لحاظ میزان هزینه تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت. 

تبصره 9. به ازای هر یک صفحه اضافه که در واقع برابر با 500 کلمه اضافه می باشد، مبلغ 1/000/000 ریال به هزینه فوق افزوده خواهد شد. هر نمودار یا شکل معادل 250 کلمه محسوب خواهد شد.

 

ـ هزینه انتشار سریع دست نوشته: بررسی سریع دستنوشته ها با اخذ 2 برابر هزینه های فوق (هزینه انتشار براساس تعداد کلمات به شرح موارد فوق) تنها در صورت درخواست کتبی نویسندگان امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1. عدم وجود درخواست کتبی و تعهدنامه پرداخت مابه تفاوت هزینه انتشار سریع حاوی اصل امضای نویسنده مسئول باعث ارسال دستنوشته جهت داوری معمول خواهد شد

تبصره 2. در انتشار سریع نویسندگان همچنان ملزم به پرداخت مجموع هزینه بررسی و انتشار پایه مطابق جدول 1 خواهند بود.

تبصره 3. کلیه هزینه های در فرآیند داوری سریع برای دستنوشته های نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی و سایر نویسندگان یکسان است

تبصره 4. نویسندگان باید پس از تنظیم نهایی دستنوشته براساس راهنمای نویسندگان، هزینه بررسی و انتشار پایه را پرداخت و در زمان ارسال دستنوشته، سند آن را در فایل های ضمیمه در صفحه ارسال آپلود نمایند. همچنین لازم است تعهدنامه پرداخت هزینه انتشار توسط نویسنده مسئول امضا و در صفحه دستنوشته به صورت فایل ضمیمه ارسال شود. در غیر اینصورت فیش ارسالی تأیید نشده و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.

تبصره 5. بررسی دستنوشته ای که با هدف انتشار سریع به دفتر مجله ارسال شده است الزاما به معنی پذیرش قطعی دستنوشته نمی باشد.

تبصره 6. نتیجه بررسی سریع حداکثر ظرف 21 روز از تاریخ تکمیل مدارک لازم جهت بررسی دستنوشته برای داوران اعلام می گردد.

تبصره 7. با اذعان به خطاهای انسانی، در صورت عدم رعایت زمان داوری سریع در مجله به علت تأخیر داوران، دستنوشته علی رغم درخواست بررسی سریع در زمان ارسال به دفتر مجله، با هزینه عادی منتشر خواهد شد.  

تبصره 8. مابقی هزینه انتشار سریع تنها در صورت پذیرش دستنوشته و قبل از ارسال نامه رسمی پذیرش در مجله پژوهش در علوم توانبخشی از نویسنده مسئول دریافت می شود. در این شرایط دفتر مجله با نویسنده مسئول مکاتبه خواهد نمود و مراتب را به ایشان اطلاع خواهد داد نویسنده مسئول موظف است  مبلغ فوق را صرفاً به صورت آنلاین در آدرس https://epay.mui.ac.ir/public  واریز و سند آن را حداکثر ظرف 1 روز از زمان تماس دفتر مجله، در بخش پرداخت هزینه انتشار ارسال نماید و در بخش توضیحات، در این صفحه توضیح دهید که این پرداخت برای انتشار سریع دستنوشته است. نویسنده لازم است فیشی را ارسال نماید که حاوی اطلاعات پرداخت، مشخصات پرداخت کننده و شماره پیگیری باشد. در غیر اینصورت، فیش ارسالی تأیید نشده و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود. بدون وجود این فیش نامه پذیرش صادر نخواهد گردید.

تبصره 9. فیش باید تنها از طریق لینک پرداخت الکترونیکی موجود در وب سایت مجله (اینجا) واریز شده باشد. راهنمای پرداخت را در اینجا مطالعه نمایید.

تبصره 10. امکان عودت هزینه انتشار سریع وجود ندارد.

تبصره 11. هزینه انتشار سریع برای نویسندگان دانشگاه های خارج از ایران، 400 یورو (440 دلار آمریکا)، و 2 برابر هزینه انتشار در داوری عادی می باشد. در حال حاضر، برای نویسندگان خارج از ایران، افزایش هزینه براساس کلمات اضافه بر دستورالعمل در نظر گرفته نشده است. نویسنده های ساکن سایر کشورها باید هزینه انتشار را به صورت الکترونیک یا حضوری، با استفاده از اطلاعاتی که از طریق دفتر مجله در قالب ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد، به حساب شرکت وسنا پرداخت نمایند.

 

ـ هزینه انتشار دست نوشته به زبان دوم: هر دستنوشته ای که بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود، علاوه بر پرداخت هزینه بررسی و انتشار دستنوشته به زبان ارسال اولیه، لازم است هزینه ویرایش دستنوشته به زبان دوم (برای دستنوشته های ارسال شده به زبان فارسی شامل ویرایش، صفحه آرایی و انتشار به زبان انگلیسی، و برای دستنوشته های ارسال شده به زبان انگلیسی شامل  ویرایش، صفحه آرایی و انتشار به زبان فارسی) را مطابق با دستورالعمل جدول 2 پرداخت نماید. 

تبصره 1. نویسنده مسئول موظف است به محض دریافت نامه پذیرش، جهت ترجمه دستنوشته خود به زبان انگلیسی اقدام نماید و حداکثر ظرف یکماه، نسخه ترجمه شده دستنوشته خود  را در صفحه دستنوشته خود ارسال نماید.

تبصره 2. ترجمه ارسال شده باید به تأیید هیأت تحریریه مجله برسد و در این مسیر اگر اصلاحات یا بازنگری هایی خواسته شد، باید توسط تیم نویسندگان اعمال شود. دفتر مجله حق خود برای دریافت گواهی اصالت ترجمه معتبر در مواردی که کیفیت ترجمه ارسال شده نامطلوب باشد محفوظ می داند. در صورت عدم تأمین نظر دفتر مجله برای کیفیت ترجمه انجام شده، انتشار دستنوشته تا زمان تأمین اصلاحات مورد نظر به تعویق خواهد افتاد. 

 

 

جدول 2. نحوه محاسبه هزینه پایه و مازاد ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار برای انواع مختلف دستنوشته در مجله پژوهش در علوم توانبخشی.

نوع دستنوشته

تعداد لغات مجاز

هزینه بررسی

هزینه پایه انتشار (ریال)

به ازای هر 500 کلمه/هر صفحه اضافی (ریال)

نامه به سردبیر

500

5/000/000

ـ

2/000/000

گزارش مورد

2000

5/000/000

4/000/000

2/000/000

کوتاه

2000

5/000/000

4/000/000

2/000/000

پژوهشی اصیل

3500

5/000/000

6/000/000

2/000/000

پژوهشی کیفی

3500

5/000/000

6/000/000

2/000/000

مروری

4500

5/000/000

6/000/000

2/000/000

* شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و شکلها، هر شکل برابر 250 کلمه محاسبه خواهد شد

 

تبصره 3. هزینه ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار متن انگلیسی براساس میزان کلمات و نمودارها و شکل های موجود در متن دستنوشته تنها در صورتی که دستنوشته بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود از نویسنده مسئول دریافت می شود. در این شرایط دفتر مجله با نویسنده مسئول مکاتبه خواهد نمود و مراتب را به ایشان اطلاع خواهد داد نویسنده مسئول موظف است اسکن فیش حاوی شماره دستنوشته را حداکثر ظرف 2 روز از زمان تماس دفتر مجله، در بخش پرداخت هزینه تحت عنوان "هزینه انتشار سریع" ارسال نماید و در بخش توضیحات، در این صفحه توضیح دهید که این پرداخت برای ویراستاری و انتشار دستنوشته به زبان دوم است. نویسنده لازم است فیشی را ارسال نماید که حاوی اطلاعات پرداخت، مشخصات پرداخت کننده و شماره پیگیری باشد. در غیر اینصورت، فیش ارسالی تأیید نشده و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود. بدون وجود این فیش نامه پذیرش صادر نخواهد گردید. شایان ذکر است استفاده از این عنوان متفاوت برای رسید، به دلیل محدودیت شرکت پشتیبانی کننده وبسایت مجله برای قراردادن گزینه های بیشتر در این بخش است و مفهوم دیگری ندارد.

تبصره 4. این مبلغ شامل مجموعه هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار دستنوشته به زبان دوم می باشد و ترجمه دستنوشته برعهده تیم نویسندگان است.

تبصره 5. این هزینه در مورد داوری های عادی و سریع یکسان است و شامل ضریب دوبرابری داوری سریع نمی شود.

تبصره 6. فیش باید در باجه پرداخت شود و توسط متصدی مربوطه مهر گردد. فیش های مربوط به پرداخت اینترنتی قابل قبول نمی باشند مگر اینکه از طریق کارت به کارت یا از طریق نرم افزار همراه بانک رفاه و به صورت انتقال فوری به حساب شرکت وسنا با استفاده از اطلاعاتی که از طریق دفتر مجله در قالب ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد، واریز شود.

تبصره 7. هزینه این فرایند برای نویسندگان خارج از ایران، 200 یورو (220 دلار آمریکا) است. نویسنده های ساکن سایر کشورها باید کلیه هزینه ها را به صورت الکترونیک یا حضوری، با استفاده از اطلاعاتی که از طریق دفتر مجله در قالب ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد، به حساب شرکت وسنا پرداخت نمایند.

تبصره 8. جدا از نحوه محاسبه هزینه و حساب دریافت کننده آن، کلیه قوانین حاکم در امور مالی دستنوشته برای نسخه مادر، در مورد نسخه ترجمه نیز برقرار است. از جمله مهلت پرداخت، نحوه تنظیم فیش پرداخت (ذکر عبارت: ترجمه دستنوشته شماره ...) در فیش، نحوه ارسال فیش پرداخت به دفتر مجله

 

نوع دستنوشته:

پژوهش اصیل (Original Article): حاصل یافته های پژوهشی نویسنده یا نویسندگان است. لازم است این دستنوشته ها حداقل در 3500 کلمه با حداکثر 6 جدول یا نمودار و حداکثر 20 منبع تنظیم شوند که این منابع باید عمدتاً در طی 10 سال اخیر منتشر شده باشند. این دستنوشته باید شامل مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری باشد. اگر این دستنوشته از نوع مطالعات کیفی باشد این مقالات باید شامل مقدمه، روش ها، نتایج و بحث باشند.

مقالات مروری (Review Articles): شامل بررسی یک موضوع جدید علمی است. مجله، مقالات مروری را که از جامعیت بالایی برخوردار باشد، می پذیرد. این مقالات شامل مرور سنتی (Narrative)، نقد و تحلیل منابع در مورد موضوعی خاص (مرور نظام مند) یا نظریه ها و گرایش های جدید مرتبط با توانبخشی است. این مقالات باید در حداکثر 4500 کلمه و با منابع کافی مرتبط با موضوع که اغلب آنها مقالات اصیل چاپ شده در 10 سال اخیر می باشد تنظیم گردند. در مطالعات مرور سنتی حداقل 30 منبع مرتبط لازم است. باید حداکثر 10 درصد از منابع مورد استفاده و حداقل سه مورد از منابع اصیل آن (مقالات اصیل یا مرور نظام مند) متعلق به تیم نویسندگان مقاله باشد. در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی در مجله پژوهش در علوم توانبخشی نمی باشد. مقالات مروری باید با ساختار مشابه مقالات اصیل در چکیده و متن اصلی تنظیم شوند. سقف کلمات مطالعات مرور سیستماتیک و مرور سنتی یکسان است.

موارد جالب بیماری (Single Case Study): در صورتیکه مورد معرفی شده دارای ویژگیهای خاصی باشد. در این صورت متن باید در قالب حداکثر 2000 کلمه شامل حداکثر پنج جدول یا نمودار و حداقل 10 و حداکثر 15 منبع تنظیم گردد این دستنوشته باید شامل مقدمه، گزارش مورد و بحث باشد.

مقالات کوتاه (Short Articles): به منظور تسریع در انتشار یافته های علمی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی مقالات کوتاه را در صورتیکه این مقالات بیش از 4 صفحه نبوده و شامل حداکثر دو جدول یا نمودار و دارای حداقل 10 و حداکثر 15 منبع باشد (در کل 2000 کلمه)، چاپ می نماید. این مقالات باید شامل چهار بخش مقدمه، روش ها، نتایج و بحث کوتاه باشد.

نامه به سردبیر (Letter to editor): گزارش های مهم در زمینه آخرین دست آوردهای علمی مرتبط با علوم توانبخشی و کنار گذاشته شدن یا بکارگیری پروتکل های جدید می تواند در قالب نامه به سردبیر در مجله منتظر گردد. در این صورت متن باید در قالب حداکثر 500 کلمه شامل حداکثر یک جدول یا نمودار و حداقل 3 و حداکثر 5  منبع تنظیم گردد.

نقد مقالات علـمی (Critical Appraisal): نقد مقالات علمی چاپ شـده در سایـر مجـلات و همچنین نقد مقالات چاپ شده در شماره هـای قبلی مجله پژوهش در علوم توانبخشی (با رعایت اصول مربوط به نامه‌ای به سر دبیر: Letter to Editor) قابلیت چاپ در مجله را دارد.

مکاتبات علمی (Scientific Correspondence وScientific Debate): در مواردیکه نویسنده با افراد صاحب نظر در یک رشته مکاتبة علمی انجام داده باشد قابل چاپ است. در این گروه از مقالات، باید موارد مطرح شده مستند به منابع معتبر باشد. مجله در انتخاب و چاپ این مقالات آزاد است. همچنین این نامه ها می تواند در مورد ابتکارهای مفید در زمینه علوم توانبخشی، تجربه های ارزنده یا اخبار توانبخشی در ایران یا جهان نوشته شود. این متون توانبخشی با رعایت اصول مربوط به نامه‌ای به سر دبیر Letter to Editor قابلیت بررسی و چاپ دارند.

خلاصه مقالات کنفرانس ها (Conference Proceeding): برای کنفرانس ها، سمینارها و کنگره های ملی و بین المللی مرتبط با توانبخشی

گـزارش سمیـنار ها، کنگـره ها و کنفرانـس هـای ملی و بین المللی مرتبـط با علوم توانبخشی (Conference Proceeding): تا حداکثر تا 2 ماه پس از برگزاری همایش تا 500 کلمه پذیرفته می شود.

مرور کتاب (Book Review): در زمینه های مرتبط با توانبخشی به زبان فارسی یا انگلیسی تا 500 کلمه پذیـرفته می شود.

 

جدول 3. سقف کلمات، جدول ها و نمودارها و شکلها و منابع برای انواع مختلف دستنوشته

نوع مقاله

سقف واژگان*(شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و شکلها)

سقف مجموع جداول وتصاویر (هر شکل برابر 500 کلمه محاسبه خواهد شد)

کف ـ سقف منابع و مآخذ

نامه به سردبیر

500

1

3ـ 5

گزارش مورد

2000

5

10ـ15

مقاله کوتاه

2000

2

10ـ15

مقاله اصلی

3500

6

20ـدلخواه

تحقیقات کیفی

3500

6

20ـ دلخواه

مقاله مروری

4500

بدون محدودیت

30ـ دلخواه

* با رعایت این سقف در صورت عدم وجود جدول و نمودار، دستنوشته مشمول هزینه انتشار پایه طبق جدول 1 می شود. با اضافه شدن تعداد کلمات یا نمودارها هزینه مازاد محاسبه خواهد شد.

 

ارسال دست نوشته

ارسال دستنوشته تنها در صفحه الکترونیکی مجله به آدرس www.jrrs.mui.ac.ir قابل قبول است. مقالات ارسال شده از طریق پست یا ایمیل قابل بررسی نخواهند بود. ارسال موفق دستنوشته به دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی مستلزم ارسال کلیه مدارک ذیل می باشد

الف» مدارک عمومی

 1. تکمیل و ارسال نامه درخواست داوری مقاله حاوی نام، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، وابستگی سازمانی و اطلاعات تماس (آدرس پستی، ایمیل، تلفن، فاکس و همراه) و اصل امضای کلیه نویسندگان به ترتیبی که باید در مقاله نهایی نمایش داده شود
 2. تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی حاوی اصل امضای نویسنده مسئول
 3. تهیه و ارسال صفحه عنوان دستنوشته براساس نمونه صفحه عنوان موجود در بخش فرم ها و چک لیست ها
 4. تهیه متن اصلی دستنوشته بدون نام و مشخصات نویسندگان و هرگونه اطلاعاتی که باعث اطلاع داوران از تیم نویسندگان شود و ارسال آن مطابق با آخرین نسخه راهنمای نویسندگان در سایت
 5. اضافه کردن نام، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، وابستگی سازمانی و اطلاعات تماس (آدرس پستی، ایمیل، تلفن، فاکس و همراه) کلیه نویسندگان در سایت به ترتیبی که باید در مقاله نهایی نمایش داده شود

 

ب» مدارک داوری عادی

 1. واریز هزینه بررسی دستنوشته و ارسال اسکن فیش آن با وجود شناسه پرداخت مخصوص مجله پژوهش در علوم توانبخشی (0011 0000 1300 1041)، کد دستنوشته در متن فیش و مهر بانک محل پرداخت

 

ج» مدارک داوری سریع

 1. درخواست داوری سریع دستنوشته با علامت زدن این درخواست در حین ارسال دستنوشته
 2. تکمیل و ارسال فرم تعهد پرداخت مابه تفاوت هزینه انتشار سریع دستنوشته
 3. واریز هزینه بررسی دستنوشته و ارسال اسکن فیش آن با وجود شناسه پرداخت مخصوص مجله پژوهش در علوم توانبخشی (0011 0000 1300 1041)، کد دستنوشته در متن فیش و مهر بانک محل پرداخت.

دستنوشته ارسالی که دارای کلیه مدارک فوق باشد در بخش Unassigned مجله وارد خواهد شد و در صورتی که موارد زیر را رعایت کرده باشد به داوران ارسال خواهد شد:

 1. کلیه مدارک عمومی به صورت صحیح تکمیل و ارسال شود.
 2. مدارک مربوط به هزینه بررسی و انتشار نشان دهنده پرداخت صحیح باشد. بسته به درخواست نویسنده مسئول، دستنوشته فقط مشمول بررسی عادی یا سریع می شود بنابراین فقط ارسال مدارک هزینه های یک نوع انتشار عادی یا سریع لازم است
 3. دستنوشته از لحاظ اخلاقی براساس عدم انتشار و بررسی همزمان در سایر مجلات داخل و خارج، عدم کپی بودن تمام یا بخشی از متن، داشتن مجوزهای اخلاقی، کدهای ثبت و...، صحت نتایج و غیره قابل قبول است.
 4. دستنوشته مطابق با راهنمای نویسندگان مجله تنظیم شود.

اگر دستنوشته ویژگی های فوق را نداشته باشد ظرف 10 روز رد خواهد شد. در این صورت هزینه های پرداخت شده قابل عودت نخواهد بود. لطفاً به هزینه های انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی دقت نمایید. ارسال دستنوشته به این مجله مانند هر مجله دیگری به منزله مطالعه کامل راهنمای نویسندگان مجله و توافق نویسندگان جهت داوری و انتشار نتایج مطالعه خود در این مجله می باشد انصراف نویسندگان پس از دربافت نظرات داوران به دلیل اتلاف وقت کادر مجله باعث انتقال نام تیم نویسندگان به گروه نویسندگان کم اولویت مجله خواهد بود.

 

نامه درخواست بررسی دستنوشته:

نویسنده مسئول باید نامه ای جهت درخواست بررسی دستنوشته تنظیم نماید که شامل اطلاعات تماس کلیه نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی، مشخصات دقیق علمی، سمت دانشگاهی، آدرس پستی کامل، شماره تلفن محل کار، فاکس و Email کاری) به فارسی به همان ترتیبی که نام نویسندگان در دستنوشته آورده شده است باشد. نویسنده مسئول باید در این نامه به طور خلاصه نوآوری و اصالت محتوی دستنوشته را توضیح دهد و بیان کند دستنوشته مورد نظر به چه دلیل می تواند مطبوع خوانندگان مجله قرار گیرد. هریک از نویسندگان باید در ستون امضا، جلوی مشخصات خود را امضا نماید. فرم آماده نامه مذکور در زمان ارسال دستنوشته به صورت یک لینک نمایش داده شده است و شما می توانید آن را دانلود و تکمیل نمایید. همچنین این فرم در وبسایت مجله قابل دانلود است

 

فرم تعهدنامه رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی

نویسنده مسئول همچنین باید فرم تعهدنامه رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را دانلود نموده و پس از تکمیل و امضا همراه با دستنوشته ارسال نماید. در این فرم نویسنده مسئول می پذیرد کلیه نویسندگان متن دستنوشته را قبل از ارسال مشاهده و تأیید نموده اند و مسئولیت صحت طراحی و انجام مطالعه را بر عهده می گیرند. نویسنده مسئول در قالب این فرم اعلام می دارد که کلیه نویسندگان دستنوشته به داده های آن دسترسی داشته اند و با ارسال دستنوشته برای مجله پژوهش در علوم توانبخشی موافق بوده اند. همچنین این دستنوشته یا اطلاعات اساسی آن پیش از آن در هیچ مجله/همایش علمی دیگری چاپ /ارائه نشده است و تحت داوری برای هیچ مجله یا همایش علمی قرار نداد. این فرم در زمان ارسال دستنوشته به صورت یک لینک نمایش داده شده است و شما می توانید آن را دانلود و تکمیل نمایید. همچنین این فرم در وبسایت مجله قابل دانلود است

 

صفحه بندی و اصول تنظیم دستنوشته

 • دستنوشته ها باید روی کاغذ A4 به فاصله 3/5 سانتی‌متر از بالا و پائین و 2 سانتی متر از طرفین کاغذ تنظیم شوند. Character Scale روی 100 درصد وCharacter Space نرمال باشد. فاصله سطر Single، قلم 12 بی‌میترا (قلم 10 فونتTimes New Roman برای اصطلاحات انگلیسی)، به صورت یک ستونه با استفـاده از نرم‌افزارOffice 2007 (فایل مربوطه با پسوند .dox یا .doc ذخیره و ارسال شود؛ پسوند های .txt، .rtf و .pdf قابل قبول نمی باشد) تنظیم شوند. در ابتدای پاراگراف ها جلو رفتگی قرار داده نشود. هر صفحه باید در وسط پایین صفحه شماره‌گذاری فارسی شود.
 • شماره سطر به صورت پیوسته از ابتدا (عنوان) تا انتها سمت راست صفحه نمایش داده شود
 • از ترجمه لفظ به لفظ اصطلاحات خودداری نمایید. اصطلاحات کاملاً رایج را به صورت فارسی بنویسید مثلاً تیبیا، فرکانس و... اصطلاحاتی که معادل فارسی خوبی برایشان ندارید به همان شکل انگلیسی در متن قرار دهید.
 • اگر می خواهید اصطلاحی را به صورت مخفف استفاده نمایید باید در اولین بار استفاده از آن، اصطلاح کامل را آورده و مخفف آن را در پرانتز بیاورید.
 • در این مجله زیر نویس استفاده نمی شود.

 

صفحه عنوان

 • ضروری است صفحه عنوان در قالب یک فایل مطابق نمونه موجود در سایت ارسال شود تا از بروز هرنوع تعارض منافع برای داوران جلوگیری شود. در متن دستنوشته نباید هیچ نوع اطلاعاتی در مورد تیم نویسندگان وجود داته باشد.
 • تذکر بسیار مهم: بسیاری از نویسندگان محترم پس از انجام اصلاحات مورد درخواست داور، صفحه عنوان دستنوشته را دوباره در ابتدای دستنوشته قرار می دهند بنابراین لازم است نویسنده مسئول قبل از ارسال اصلاحات از عدم وجود این صفحه در نسخه ارسالی اطمینان حاصل نماید. در صورتیکه طی در مراحل داوری, نویسنده مسئول یا هریک از اعضای تیم نویسندگان اطلاعاتی از گروه نویسندگان در متن اصلاح شده دستنوشته یا نامه "انجام اصلاحات" به سردبیر مجله ارسال نماید یا سعی نماید خارج از ضوابط مجله و رأسا با داور(ان) دستنوشته ارتباط برقرار نماید، دستنوشته صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از داوری قرار دارد به دلیل تخلف اخلاقی نویسندگان رد می گردد.
 • ضروری استکد ثبت، کد اخلاق، کد انتشار روش اجرا (در مورد مطالعات مداخله ای کد IRCT رجستری های مشابه دیگر و در مورد مطالعات مرور نظام مند کد Prospero) در محل مناسب در صفحه عنوان ذکر شود. عدم ذکر هریک از این کدها منجر به رد دستنوشته در مرحله بررسی فنی خواهد شد.

 

صلاحیت نویسندگی

همچنان که در دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات آمده است کسانی می توانند به عنوان نویسنده دستنوشته اعلام شوند که در تمام موارد این چهار بخش همکاری داشته اند

 • طراحی مطالعه تحلیل و تفسیر داده ها
 • تنظیم دستنوشته یا بازبینی دستنوشته نگارش شده با ارائه نظر تخصصی
 • تأیید محتوی نسخه نهایی دستنوشته برای ارسال
 • پاسخگو بودن به کلیه بخشها و جنبه های دستنوشته تا این اطمینان حاصل شود که مسائل مربوط به دقت و یکپارچگی هر بخش از کار انجام شده به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

افرادی که هریک از شرایط بالا را نداشته باشند نمی توانند در فهرست نویسندگان قرار داده شوند. در این موارد در صورت کسب اجازه می توان از ایشان در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نام کامل و نقشی که داشته اند مورد تقدیر نمود.

با امضای جدول تعبیه شده در نامه درخواست بررسی دست نوشته, نویسندگان می پذیرند که دارای کلیه شرایط فوق برای در نظر گرفته شدن به عنوان نویسنده دستنوشته هستند. به علاوه لازم است نقش هریک از نویسندگان در صفحه عنوان در بخشی تحت عنوان "نقش نویسندگان" به دقت ذکر شود.

نقش نویسندگان به موارد فوق محدود نمی باشد و می توان این بخش را به صورت فهرست وار تعبیه کرد. یک نویسنده علاوه بر الزام نقش داشتن در هر سه مورد فوق می تواند در هریک از موارد زیر نیز نقش داشته باشد.

 • طراحی و ایده پردازی مطالعه
 • جذب منابع مالی برای انجام مطالعه
 • خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه
 • فراهم کردن تجهیزات و نمونه های مطالعه
 • جمع آوری داده ها
 • تحلیل و تفسیر نتایج
 • خدمات تخصصی آمار
 • ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی
 • تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله
 • مسئولیت حفظ یکپارچگی فرآیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخ گویی به نظرات داوران

به خاطر داشته باشید تا زمانی که نامه درخواست بررسی دستنوشته و فرم تعهدنامه رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی تکمیل، امضا و ارسال نشود دستنوشته مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 • ترتیب نویسندگان در نامه درخواست بررسی دستنوشته، که همراه با دستنوشته در سایت آپلود می شود و به امضای تک تک نویسندگان رسیده است، توسط تیم نویسندگان تعیین می شود

تبصره 1. ترتیب نویسندگان در فهرست آنلاین نویسندگان باید دقیقاً مطابق ترتیب در نامه درخواست بررسی دستنوشته باشد. زیرا در صورت انتشار دستنوشته ترتیب نویسندگان در فرم آنلاین در مقاله نمایش داده خواهد شد.

تبصره 2. نویسنده مسئول موظف است در زمان ارسال دستنوشته اطمینان حاصل کند ترتیب نام نویسندگان در سایت مطابق ترتیب آن در نامه درخواست بررسی دستنوشته است

تبصره 3. پس از به پایان رسیدن مراحل ارسال دستنوشته ایمیلی به هریک از نویسندگان ارسال خواهد شد. نویسنده باید از طریق لینک موجود در ایمیل موقعیت خود در ترتیب نویسندگان دستنوشته را تأیید نماید. در صورت عدم تأیید تا 72 ساعت، ترتیب نویسندگان ارسال شده در سایت صحیح در نظر گرفته می شود.

 • هر نوع تغییر در ترتیب یا تعداد نویسندگان از جمله افزدون یا حذف کردن یک یا چند نویسنده تنها در صورت مکاتبه کتبی با دفتر مجله و ارسال موافق نامه کتبی حاوی اصل امضای کلیه نویسندگانی که نامه اولیه درخواست بررسی دستنوشته را امضا نمودند امکان پذیر خواهد بود. مجله پژوهش در علوم توانبخشی در زمینه تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان از قوانین COPE پیروی می کند. نمودار فرآیند رسمی انجام این تغییر در وبسایت مجله قابل مشاهده می باشد.

نحوه اعلام سازمان متبوع:

رتبه علمی، مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور (مثال فارسی: استاد، مرکز تحقیقات اختلالات عضلانی ـ اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ـ مثال انگلیسی: Professor, Musculoskeletal Research center, Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran)

 

ساختار دست نوشته

بخش های اصلی یک مقاله پژوهشی اصیل (Original Article) عبارتند از: عنوان، مقدمه، روشها، نتایج، بحث، محدودیت ها، پیشنهادها، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی (که شامل مؤسسه حمایت کننده مالی یا تصویب کننده طرح تحقیقاتی مربوطه نیز می باشد)، منابع و ضمائم (تصاویر یا جداول اضافه، پرسشنامه خاص)

1.      صفحه عنوان (Title Page):

این صفحه باید به صورت جداگانه مطابق با نمونه موجود در سایت مجله به عنوان یک فایل ضمیمه دستنوشته ارسال شود و نباید در دستنوشته وجود داشته باشد
 • عنوان کامل دستنوشته: باید واضح، دقیق و تا حد امکان مختصر باشد. در آن از کلمات کلیدی دستنوشته استفاده شده باشد و به خوبی طرح اصلی مطالعه و نوع آن را نشان دهد.
 • مشخصات کامل نویسندگان: نام و نام خانوادگی همه نویسندگان همراه با مشخصات دقیق علمی، سمت دانشگاهی، آدرس پستی کامل، شماره تلفن محل کار، فاکس و Email کاری به فارسی و لاتین.
 • نویسنده مسئول مکاتبات با کشیدن خط زیر نام وی مشخص شده باشد
 • تشکر و قدردانی: این بخش در صفحه عنوان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد
 • نقش نویسندگان: این بخش در صفحه عنوان پس از بخش تقدیر و تشکر ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد
 • منابع مالی: این بخش در صفحه عنوان پس از بخش نقش نویسندگان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد.
 • تعارض منافع: این بخش در صفحه عنوان پس از بخش منابع مالی ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد
 • عنوان کوتاه: برای چاپ در بالای صفحات مقاله در مجله (حداکثر شامل حداکثر 8 کلمه).

 

2.      چکیده ساختاردار فارسی و انگلیسی (Structured Abstract)

چکیده باید به تنهایی در یک صفحه بوده و در 6 پاراگراف با حداکثر 300 کلمه تنظیم شود. بعد از چکیده فارسی، ترجمه دقیق چکیده فارسی در کمتر از 300 کلمه در یک صفحه جداگانه آورده شود.

 • عنوان (Title)
 • مقدمه (Introduction): ضرورت، نوآوری و هدف از انجام مطالعه
 • مواد و روش ها (Materials and Methods): نحوه نمونه گیری، جمع آوری و تحلیل داده ها
 • یافته ها (Results): نتایج تحقیق با ذکر مقدار Pvalue ها به شکل صحیح
 • نتیجه گیری (Conclusion): تأکید بر جنبه ها و دست آورد های مهم مطالعه
 • کلیدواژه ها (Keywords): حداقل 3 کلمه یا عبارت کوتاه. بهتر است کلیدواژه های انگلیسی براساس MeSH (Medical Subject Headings) تنظیم شوند و کلید واژه های فارسی ترجمه MeSh Terms باشند.
 • گزارش های موردی فاقد چکیده ساختاردار بوده و چکیده آنها باید در حداکثر 150 کلمه اطلاعات اصلی مطالعه را بیان نماید
 • نامه به سردبیر چکیده ندارد

 

3.      بدنه دستنوشته

الف ـ مقدمه:

باید شامل نکاتی در ارتباط با اهمیت موضوع، سوابق تحقیقات انجام شده در آن زمینه خاص، شکاف موجود در دانش موجود، ضرورت انجام تحقیق حاضر، هدف از انجام مطالعه و فرضیات اصلی محقق باشد. مقدمه نباید بیش از یک صفحه (حداکثر 700 کلمه) باشد.

ب ـ مواد و روش ها:

این بخش باید به طور کامل نوشته شود. نوع و طرح مطالعه، نحوه محاسبه حجم نمونه، انتخاب نمونه، معیارهای ورود و خروج با ذکر منابع معتبر یا دلایل منطقی، مطالعات مقدماتی (در صورت انجام)، نوع و روش انجام مداخلات یا اندازه گیری ها، متغیرهای مورد بررسی، ملاحظات اخلاقی و شیوه تجزیه و تحلیل آماری به تفصیل توضیح داده شود. به نحوی که امکان تکرار عین پژوهش برای خواننده وجود داشته باشد.

 • در صورت استفاده از دستگاهها باید نام کامل آنها، نام کارخانه و شهر و کشور محل ساخت آنها در پرانتز در کنار نام دستگاه ذکر شود.
 • در صورت استفاده از دارو، نام دارو (نام ژنریک)، کد شیمیایی(تجاری) و نام سازنده و شهر و کشور محل ساخت ذکر شوند.
 • در صورت استفاده از مواد خاص نام ژنریک و تجاری، نام سازنده و شهر و کشور محل ساخت ذکر شوند.
 • در صورت استفاده از نرم افزار شامل نرم افزارهای آماری، نگارشی یا تخصصی لازم است ورژن، نام شرکت سازنده، شهر و کشور محل ساخت ذکر شود
 • لازم است رتبه علمی و نه آکادمیک (مثلاً متخصص روماتولوژی یا کارشناس ارشد گفتاردرمانی) فرد/افرادی که جمع آوری داده ها یا تحلیل آنها را بر عهده داشتند ذکر گردد.

ملاحظات اخلاقی:

 • لازم است نام مؤسسه ای که مطالعه را از لحاظ اخلاقی تأیید نموده است ذکر شود.
 • در صورت استفاده از نمونه های انسانی کسب فرم رضایت آگاهانه از فرد یا وکیل یا قیم قانونی او باید ذکر شود.
 • در مطالعات حیوانی جزئیات نگهداری از حیوان و روش خاتمه دادن به حیات آنها باید ذکر شود.
 • در مطالعات کارآزمایی بالینی ذکر کد ثبت در رجیستری کارآزمایی های بالینی ایران (http://IRTC.ir) الزامی است.
 • تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در درمان، مقالات مداخله ای تنها در صورتی قابلیت بررسی و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که نویسنده مسئول آنها متخصص یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی اقدام درمانی نداشته باشد.

روش های آماری: باید به دقت توضیح داده شود به نحوی که اگر فردی به داده خام دسترسی داشته باشد بتواند تحلیل آماری دستنوشته را تکرار کند. نحوه بررسی توزیع طبیعی داده ها، استراتژی تحلیل در مورد داده های دارای توزیع طبیعی و سایر داده ها، نحوه توزیع نمونه ها در گروه های مورد بررسی، در صورت نیاز روش توزیع تصادفی یا روش همسان سازی گروه های مورد بررسی، توان آزمونها، روش کورسازی، عوارض مداخلات، ریزش نمونه ها در گروه های مورد بررسی و دلیل آن، توان مطالعه، تعداد دفعات ثبت داده در هر جلسه و تعداد جلسات اندازه گیری و ثبت به دقت توضیح داده شود. علایم و مفاهیم آماری به شکل صحیح توضیح داده شوند.   

ج ـ یافته ها:

 • ابتدا مشخصات دموگرافیک نمونه مورد بررسی در قالب یک جدول نشان داده شود
 • تمام اندازه گیری های بالینی و غیربالینی با واحد های متریک براساس اندازه گیری در سیستم بین المللی واحدها (International System of Units: SI) ذکر شود مثلا فشار خون برحسب میلی متر جیوه یا دما برحسب درجه سانتی گراد
 • کلیه اعداد اعشار دار باید با ممیز نوشته شوند. از استفاده از کاما یا نقطه به جای ممیز خودداری نماید. مثال: 2/2
 • در صورتی که دستنوشته دارای پرسشنامه یا چک لیست است، ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن (اعتبار و پایایی نسخه فارسی و انگلیسی با ذکر منبع) کافی است.
 • در صورت استفاده از تصاویر ارائه شده در سایر منابع از قبیل وب سایت ها،کتاب یا مقالات سایر محققان، به محل تهیه تصویر ارجاع داده و کسب اجازه از نویسنده مربوطه ذکر شود. همچنین لازم است کپی مکاتبه با نویسنده جهت کسب اجازه، به عنوان ضمیمه دستنوشته ارسال گردد.
 • باید به کلیه جداول، شکل ها و نمودارها در متن اشاره شود
 • محل قرار گرفتن جداول، شکل ها و نمودارها در اولین محل ممکن پس از اشاره به نام آنها در متن است.
 • جداول، شکل ها و نمودارها در متن اصلی در محل اصلی خود آورده شوند.
 • تعداد کل جدول ها، نمودار ها و شکل ها در یک دستنوشته نباید بیش از 8 عدد باشد

جداول

 • جدول ها باید کامل و گویا بوده و نیازی به توضیح در مورد آنها نداشته باشد.
 • جدول ها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند. عنوان جداول در بالا ذکر شود
 • توضیحات جدول مانند تعریف علایم و... باید در زیرنویس جدول آورده شود
 • در جدول ها فاصله خطوط Single و شماره فونت ها 2 شماره کمتر از متن اصلی باشد
 • خانه های جدولها از لحاظ طولی و عرضی وسط چین باشند
 • سر ستون ها و سر ردیف ها با خطوط تیره (Bold) تنظیم شوند
 • در هر جدول در سرستون واحد اندازه گیری متغیر مربوطه در پرانتز آورده شود
 • در متن جدول نباید از مخفف استفاده شود مگر در مواردی که آن مخفف کاملا شناخته شده و مصطلح باشد
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در جدول مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس جدول توضیح داده شود.
 • از شماره گذاری (1و2و...) در متن جدول برای ارجاع به زیرنویس جدول خودداری گردد و بجای آن از علائم ** ، ++،‡ استفاده شود.
 • جز در موارد بسیار مهم، نتایج درج شده در جداول نباید در متن تکرار شود
 • انحراف معیار داده ها با استفاده از علامت ± در کنار میانگین آن داده آورده شود و در ستون جداگانه یا داخل پرانتز ذکر نشود
 • آماره های مهم مثل t یا F به شکل صحیح در چدول گنجانده شود. اگر امکان گنجاندن آنها در جدول نمی باشد در متن به آنها اشاره شود
 • حداکثر تعداد جدول ها 6 عدد می باشد.

مثال: یک نمونه از جدول قابل قبول در مجله. به عنوان و زیرنویس جدول و نحوه مشخص کردن تفاوت های معنی دار در آن دقت کنید

 

  تصاویر

 • هر تصویر به تنهایی معادل 250 کلمه در نظر گرفته می شود
 • تصاویر به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند.
 • عنوان و توضیحات تصاویر باید در زیر آنها آورده شود.
 • در صورت نیاز تصویر دارای مقیاس در درون خود باشد که به صورت واضح در گوشه سمت راست پائین آن قرار داده شده است
 • تصاویر باید بصورت رنگی و واضح با فرمت Bitmap یا PNG با Resolution برابر با 500 dpi باشند.
 • تصاویر رنگی با کیفیت اصلی بالاتر ارسال شوند به همان صورت و بدون کوچک کردن در متن قرار داده شوند.
 • هر تصویر دقیقا 254 × 203 میلی متر (10× 8 اینچ) باشد
 • حداکثر تعداد تصاویر 6 عدد می باشد.

نمودارها

 • هر نمودار به تنهایی معادل 250 کلمه در نظر گرفته می شود
 • نمودارها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند
 • عنوان و توضیحات نمودارها باید در زیر آنها آورده شود.
 • نمودار بصورت رنگی با رعایت تضاد و وضوح با فرمت Bitmap یا PNG با Resolution برابر با 500 dpi باشند
 • از ارسال نمودار های سه بعدی خودداری نمایید
 • تمام نمودارها دارای Error Bar باشند (مقدار Error Bar برابر با انحراف استاندارد Standard Deviation است)
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در نمودار مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس نمودار توضیح داده شود.
 • از شماره گذاری (1و2و...) در نمودار برای ارجاع به زیرنویس نمودار خودداری گردد و بجای آن از علائم ** ، ++،‡ استفاده شود
 • محورهای افقی و عمودی به فارسی باشند و واحد آنها در پرانتز ذکر شده باشد
 • هر نمودار دقیقا 254 × 203 میلی متر (10× 8 اینچ) باشد
 • حداکثر تعداد نمودارها 6 عدد می باشد.

مثال: یک نمونه از جدول قابل قبول در مجله. به عنوان و زیرنویس نمودار و نحوه مشخص کردن تفاوت های معنی دار در آن دقت کنید

 

 دـ بحث:

در قسمت بحث، نتایج بدست آمده با نتایـج سایـر مطالعـات، مـورد بحث و مقایسـه قـرار می گیرد.

 • اولین پاراگراف بحث باید در مورد مهمترین یافته های مطالعه باشد و رد یا پذیرش فرضیات اصلی را ذکر کند.
 • نمی توان نتایج را با نتایج مطالعات مروری یا موردی مقایسه نمود ولی می توان به نتایج چنین مطالعه هایی اشاره کرد
 • تنها بیان وجود شباهت یا تفاوت در یافته های حاضر و مطالعات دیگر کافی نیست و علل احتمالی بروز این شباهت ها و تفاوت ها باید به تفصیل بحث شود.
 • متن بحث نباید بیش از 2000 کلمه باشد.

 

4.      محدودیت ها:

شامل مشکلاتی که در انجام تحقیق مربوطه با آن روبرو بودید ولی امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است. به عنوان مثال در صورت کم بودن توان مطالعه، کوچک بودن حجم نمونه با دلایل علمی و منطقی توضیح داده شود. محدودیت ها باید به صورت موردی و با جمله بندی مطرح شود و از شماره گذاری و لیست کردن محدودیت ها خودداری گردد

 

5.      پیشنهادها:

علاوه بر پیشنهادهایی در راستای رفع محدودیت های مطالعه، مطلوب است موضوعاتی که تحقیق روی آنها می تواند به ارتقای دانش فعلی در زمینه مورد بحث مطالعه حاضر کمک کند و با قرار گرفتن آنها در کنار نتایج مطالعه حاضر، درک بهتر و جامع تری از موضوع مورد بحث ایجاد شود با ارائه دلایل منطقی و معتبر پیشنهاد گردد. پیشنهادها باید به صورت موردی و با جمله بندی مطرح شود و از شماره گذاری و لیست کردن پیشنهادها خودداری گردد

 

6.      نتیجه گیری:

شامل جمع بندی کوتاه و مفیدی (حداکثر 1 پاراگراف) از نتایج و بحث مطالعه بدون توضیح اینکه چرا چنین نتیجه گیری از دستنوشته به دست می آید (چنین مواردی باید در قسمت بحث به تفضیل بیان شود) می شود. نتیجه گیری نباید قاطعانه، ایده آل گرایانه  و خارج از محدوده یافته های مطالعه باشد.

 

7.      تشکر و قدردانی:

 • برای کلیه مطالعات انسانی به ویژه مطالعات کارآزمایی بالینی اخذ کد ثبت در سامانه های مرتبط الزامی است و این کد با ذکر محل ثبت کارآزمایی (مثلاً رجیستری ایران: IRCT) الزامی است
 • نویسندگان موظف هستند از کلیه افرادی که در فرآیند انجام تحقیق همکاری داشته اند ولی واجد شرایط قرارگرفتن در گروه نویسندگان مقاله نمی باشند، در صورت اخذ رضایت از فرد مربوطه برای ذکر نامش در قسمت تقدیر و تشکر، تشکر نمایند.
 • این بخش در صفحه عنوان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

 

8.      نقش نویسندگان:

 • نقش هر یک از نویسندگان در انجام طرح و تنظیم دستنوشته با ذکر نام و نام خانوادگی ایشان به صورت فهرست وار در این قسمت آورده می شود.
 • شرط نویسندگی براساس راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و راهنمای COPE باید برای تک تک نویسندگان برقرار باشد
 • این بخش در صفحه عنوان پس از بخش تقدیر و تشکر ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

 

9.      منابع مالی

اگر مطالعه با حمایت مالی مؤسسه یا ارگانی انجام شده است یا هریک از نویسندگان برای شرکت در مطالعه یا انجام بخشی از فرآیند تحقیق از طراحی تا انتشار، جایزه، گرنت یا هرنوع کمک هزینه ای دریافت نموده اند این مسأله باید به روشنی ذکر گردد.

 • مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویی: "این مقاله منتج از پایان نامه (کارشناسی، کارشناسی ارشد، رساله دکتری) نام و نام خانوادگی دانشجو، مصوب دانشگاه (نام دانشگاه)با کد (کد تصویب پایان نامه در دانشگاه) می باشد". اطلاعات کامل پایان نامه شامل کد پایان نامه، نام دانشجو و مقطع تحصیلی وی باید ذکر گردد.
 • مقالات مستخرج از طرح های تحقیقاتی غیر پایان نامه ای: "این مطالعه با حمایت دانشگاه/مؤسسه تحقیقاتی/سازمان حمایت کننده: (کد طرح مصوب) انجام گرفته است". اطلاعات کامل طرح تحقیقاتی شامل سازمان حمایت کننده و کد تصویب باید ذکر گردد.
 • دریافت جوایز تحقیقاتی: نام نویسنده، نام جایزه، سازمان اهدا کننده، تاریخ اهدا

مثال: هزینه انجام این مطالعه از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی خانم میترا فیضی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (کد 390215) تأمین گردید. دکتر آزاده صفایی با استفاده از جایزه محقق جوان از اولین دوسالانه مطالعات کیفیت زندگی در سال 1391 در انجام این تحقیق شرکت نمودند.

 • این بخش در صفحه عنوان پس از بخش نقش نویسندگان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

 

10. تعارض منافع:

نویسندگان در زمان ارسال دستنوشته باید هرنوع منافع مالی مشترک با شرکت هایی که محصولات آنها در دستنوشته مورد استفاده قرار گرفته است (یا در ارتباط با دستنوشته می باشد) و نیز شرکت هایی که محصولات آنها در رقابت با تجهیزات و مواد مورد استفاده در دستنوشته است را کتباً اعلام نمایند. لازم است منافع مالی نویسندگان گزارش گردد. این اطلاعات در مدت بررسی دستنوشته محرمانه باقی می مانند و در صورت پذیرش دستنوشته برای انتشار، در پایان مقاله ذکر می گردند. در صورت نیاز می توانند از نام و نام خانوادگی نویسندگان در این بخش نیز استفاده نمایند. این بخش در صفحه عنوان پس از بخش منابع مالی ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

 

11. منابع و استنادات

ـ استناد در متن

 • در متن دست نوشته، شماره منبع در انتهای جمله به فارسی داخل پرانتز گذاشته شود. سال انتشار منبع در متن دستنوشته آورده نشود
 • در صورت استناد به دو منبع در متن از "و" استفاده نمایید: مثال "(2 و 5): منظور استناد به منابع 2 و 5 است"
 • در صورت استناد به بیش از یک منبع در متن از خط تیره برای نشان دادن منابع پشت سر هم استفاده نمایید: "(2ـ5): منظور استناد به منابع 2 و 3 و 4 و 5 است"
 • در صورت استناد به بیش از یک منبع در متن از کاما برای نشان دادن منابع غیر پشت سر هم و از "و" برای آخرین منبع استفاده نمایید: "(2،4-6 و 8): منظور استناد به منابع 2 و 3 و 5 است"
 • پرانتز مربوط به استناد به منبع قبل از نقطه، کاما و یا نقطه کاما آورده می شود به عنوان مثال "تتایج مطالعه حاضر با یافته های سایر محققات همخوانی داشت (2ـ5)."

 

ـ فهرست منابع:

 • در این بخش منابع باید به ترتیب استفاده در متن دستنوشته شماره گذاری شود
 • نام کلیه مجلات باید با فرمت مخفف شده در کتابخانه ملی آمریکا (NLM) که در Index Medicus آورده شده است تنظیم شود. این فهرست سالانه در شماره ژانویه Index Medicus به صورت جداگانه منتشر می شود و در وبسایت کتابخانه ملی آمریکا به http://www.nlm.nih.gov که با عنوان PubMed شناخته می شود قابل دسترسی است.
 • یک مقاله تحقیقاتی اصیل باید تعداد منابع کافی داشته باشد. این تعداد در شرایط ایده آل 20 منبع است.
 • تنها 10 درصد از منابع یک مقاله می تواند از مطالعات غیر اصیل مانند مرورهای سنتی، کتاب (یا فصل کتاب)، پایان نامه، وبسایت، مطالعه موردی، نامه به سردبیر، نامه ها و مقالات کوتاه و... باشد
 • در مطالعات مرور سنتی حداقل 20 و حداکثر 40 منبع مرتبط لازم است. باید حداکثر 10 درصد از منابع مورد استفاده و حداقل سه مورد از منابع اصیل آن (مقالات اصیل یا مرور نظام مند) متعلق به تیم نویسندگان مقاله باشد. در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی در مجله پژوهش در علوم توانبخشی نمی باشد
 • در بخش منابع نام 5 نویسنده اول آورده شود و از آن به بعد از et al. استفاده شود.
 • در مواردیکه مطلبی از پایان نامه خاصی گرفته شده است، باید به مقاله مستخرج از پایان نامه ارجاع داده شود. تنها در صورتیکه مقالات مستخرج از پایان نامه در بر گیرنده مطلب مورد نظر نباشد میتوان به اصل پایان نامه ارجاع داد.
 • نویسنده تنها می تواند در صورت استناد به چکیده مقالات موجود در کتابچه کنفرانس های علمی، از چکیده به عنوان منبع استفاده نماید. در غیر اینصورت استناد به چکیده (مثلاً در مورد مقالات غیررایگان) مجاز نمی باشد.
 • "مکاتبات و محاورات شخصی" قابل استناد نمی باشند مگر در موارد بسیار محدود و استثنائی که امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به آن از یک منبع عمومی فراهم نباشد. در این صورت نام فرد مورد نظر و تاریخ تبادل نظر با ایشان در پرانتز در متن مشخص شود.
 • اگر منبع مورد استفاده فارسی است، به همین ترتیب و با توجه به مشخصات انگلیسی چکیده مقاله ـ که در تمام مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی ـ رعایت می شود در بخش منابع ذکر شود و در انتها با اصطلاح[Article in Persian] فارسی بودن منبع اصلی ذکر شود.
 • اگر منبع فارسی قدیمی باشد و چکیده انگلیسی آن در آرشیو مجله موجود نباشد، مشخصات مقاله به انگلیسی برگردانده شود و سال انتشار سال میلادی شود و در انتها با اصطلاح[Article in Persian] فارسی بودن منبع اصلی ذکر شود.

نگارش منابع به روش Vancouverمی باشد که منبع آن برای استفاده در نرم افزار Reference Manager و End Note در سایت مجله قابل دانلود است.

ـ مقالات علمی

 • مقالات چاپ شده در مجلات با 5 نویسنده:

Krebs DE, Wong D, Jevsevar D, Riley PO, Hodges WA. Trunk kinematics during locomotor activities. Phys Ther 1999; 72 (7): 505-14.

 • مقالات چاپ شده در مجلات با بیش از 5 نویسنده

Henriksen M, Alkjaer T, Lund H, Simonsen EB, Graven-nielsen T, Danneskiold-Samsøe B, et al. Experimental quadriceps muscle pain impairs knee joint control during walking. J appl physiol 2007; 103: 132-9

 • در مواردی که نویسنده مقاله یک سازمان یا نهاد است

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164:282-4.

 • در مواردی که مقاله منتشر شده فاقد نام نویسندگان است

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.

 • مقاله غیر انگلیسی

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116:41-2.

 • مقالات منتشر شده در ویژه نامه های مجلات

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

 • شماره های مختلف یک ویژه نامه در یک مجله

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2):89-97.

 • بخش های مختلف یک ویژه نامه در یک مجله

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32(Pt 3):303-6.

 • بخش های مختلف یک شماره در یک مجله

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994; 107(986 Pt 1):377-8.

 • مجلاتی که تنها دوره دارند و شماره ندارند

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; 12:110-4.

 • مجلاتی که تنها شماره دارند و دوره ندارند

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320):110-4.

 • مجلاتی که شماره و دوره ندارند

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

 • برای مجلاتی که شماره صفحه آنها از نوع یونانی است.

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2):xi-xii.

 • مجلاتی که نوع مقاله را مشخص نموده اند
 1. Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337.
 2. Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int 1992; 42:1285.
 • مقاله ای که در Retraction داشته است
 1. Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat Genet 1994; 6:426-31]. Nat Genet 1995; 11:104.
 2. Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse development [retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:1083-8.
 • مقاله ای که Published Erratum دارد

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [published erratum appears in West J Med 1995; 162:278]. West J Med 1995; 162:28-31.

ـ کتاب و سایر مونوگراف ها

(در فرمت های قدیمی تر ونکور بین نام مؤسسیه انتشاراتی و تاریخ انتشار به جای نقطه کاما از کاما استفاده می شد)

 • کتابی که فقط یک نویسنده دارد

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. pp. 45-79.

 • ویراستارها نویسنده نیز می باشند

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. p. 4-7.

 • در مواردی که نویسنده یک سازمان یا نهاد است

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. p. 65-78.

 • یک فصل کتاب

Hodges PW. Motor control of the trunk. In Boyling JD, Jull GA, editors: Grieve’s Modern Manual Therapy. The vertebral column. 3rd ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone: 2004; 119-40.

 • خلاصه مقاله در کتابچه مقالات یک کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

 • مقاله ارائه شده در یک کنفرانس

Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

ـ گزارش های علمی یا تکنیکی

 • منتشر شده توسط اسپانسر یا حمایت کننده مالی

Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas, TX: US Dept. of Health and Human Services. Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct.  Report No.: HHSI-00EI69200860.

 • منتشر شده توسط سازمان اجرا کننده

Field NE Tranquada RE. Feasley JC. editors. Health services research: work force and edu­cational issues. Washington: National Academy Press: 1995. Contract No.: AHC'PR282942008. Spon­sored by the Agency for Health Care Policy and Research.

 • پایان نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [disserta­tion]. St. Louis: Washington Univ.; 1995.

 • پتنت

Larsen CE. Trip K Johnson CR. inventors; Novoste Corporation. assignee. Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5.529.067. 1995 Jun 25.

سایر موارد منتشر شده

 • مقاله روزنامه

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50.000 admissions mutual­ly. The Washington Post 1996 Jun 21: Sect. *3 (col. 5).

 • محصولات سمعی ـ بصری

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis, MO: Mosby-Year Book: 1995.

ـ موارد قانونی

 • قوانین عمومی
 1. Preventive Health Amendments of 1993. Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993). Unenacted bill:
 2. Medical Records Confidentiality Act of 1995. S. 1360, 104th 1st Sess. (1995). Code of Regulations:
 3. Informed Consent. 42 C.F.R. Sect. 441.257 (1995).
 • موارد شنیداری

Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation's Emergency Rooms: Hearings Before the Subcomm. on Human Resources and Intergovernmental Relations of the House Comm. on Government Operations. 103rd Cong. 1st  Sess. (May 26. 1993).

ـ نقشه ها

North Carolina. Tuberculosis rates per 100.000 population. 1990 [demographic map]. Raleigh: North Carolina Dept. of Environment. Health. and Natural Resources. Div. of Epidemiology; 1991.

ـ متون مقدس و مذهبی

The Quran. Othman Taha version.: Dar-al-Ghoran Publishing House: 1995. Maryam Surah. 1-18.

ـ لغت نامه ها و سایر منابع مرجع

Stedman's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia: p.119-20.

ـ متون کلاسیک

The Winter's Tale: act 5. scene 1. lines 13-16. The complete works of William Shakespeare. London: Rex: 1973.

ـ موارد منتشر نشده

 • مقالات In press

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.

ـ موارد الکترونیک

 • فرمت الکترونیک مقالات مجلات

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ ncidod/ EID/eid.htm

 • کتاب و مونوگراف الکترونیک

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

 • فایل کامپیوتری

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

 • وبسایت ها

در مورد وبسایت ها باید نام نویسنده، ویراستار یا سازمان، عنوان صفحه، محل انتشار، نام انتشارات، تاریخ به روز رسانی شامل روز/ماه/سال، تاریخ استناد شامل روز/ماه/سال و آدرس الکترونیکی دستیابی به آن ذکر گردد

HeartCentreOnline [homepage on the Internet]. Boca Raton, FL: HeartCentreOnline, Inc.; c2000-2004 [updated 2004 May 23; cited 2004 Oct 15]. Available from: http://www.heartcenteronline.com/

 • بخشی از صفحه خانگی یک وبسایت

American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The American Medical Association; c1995-2002 [cited 2005 Apr 20]. Group and Faculty Practice Physicians; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

 

فرآیند داوری همتایان

نویسنده مسئول موظف است از صحت املایی و نگارشی و گرته برداری متن دستنوشته و رعایت دقیق مفاد راهنمای نویسندگان در دستنوشته ارسالی اطمینان حاصل نماید. عدم رعایت این موارد باعث رد دستنوشته توسط کارشناس فنی بدون عودت هزینه بررسی دستنوشته خواهد شد. درصورتیکه تیم نویسندگان همچنان مایل به بررسی دستنوشته خود در مجله باشند موظفند این هزینه را مجدداً پرداخت و فیش جدید را همراه با نسخه اصلاح شده دستنوشته در سایت مجله ارسال نمایند.

کلیه دستنوشته های ارسال شده پس از تأیید کارشناس فنی  توسط کارشناسان منتخب تیم سردبیری مجله مورد بررسی قرار می گیرد. هر دستنوشته برای دو داور ارسال خواهد شد. درصورتیکه یک یا هر دو داور یک دستنوشته را از نظر علمی بپذیرند دستوشته برای تأیید نهایی مورد بررسی هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. پذیرش هر دو داور دلیلی برای پذیرش نهایی دستنوشته نمی باشد و وضعیت نهایی دستنوشته توسط هیأت تحریریه مجله مشخص خواهد شد.

درصورتیکه هر دو داور دستنوشته ای را رد کنند دستنوشته توسط سردبیر رد خواهد شد و نامه عدم پذیرش برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

تبصره 1. در موارد انتشار سریع، نظر هر دو داور پس از بررسی توسط هیأت تحریریه در قالب یک نامه واحد با عنوان نظر سردبیری Editorial Comments به نویسنده ارسال خواهد شد.

تبصره 2. درخواست انتشار سریع دستنوشته دلیلی برای عدم رد آن نخواهد بود

تبصره 3. هیچ یک از اعضای تیم نویسندگان مجاز نمی باشد در مورد دستنوشته خود قبل از ارسال، در حین بررسی یا پس از دریافت نامه عدم پذیرش، شخصاً یا از طریق ایمیل یا تلفن با سردبیر یا اعضای تیم سردبیری یا داوری تماس حاصل نماید. دفتر مجله و کارشناسان آن مستقیما مسئول پاسخ گویی به کلیه مسائل نویسندگان و انعکاس آنها به تیم سردبیری و داوری می باشند.

 

تقدیر از داوران

درصورت انجام داوری دقیق در بازه زمانی تعیین شده  به داور گواهی داوری داده می شود که براساس مصوبه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت امتیاز ذکر شده در این نامه در کلیه دانشگاه های کشور در محاسبه امتیاز ترفیع پایه و ارتقا مرتبه قابل محاسبه است. علاوه بر آن، به دلیل حجم دستنوشته های ارسال شده به مجله پژوهش در علوم توانبخشی داوران همکار با مجله در 5 سطح رتبه بندی می شوند در هر رتبه داوران به شیوه خاصی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. این تشویق ها براساس آئین نامه داخلی مجله و به تشخیص تیم سردبیر خواهد بود و در صفحه شخصی داوران بسته به رتبه ای که فرد براساس زمان و کیفیت داوری به دست آورده است نمایش داده خواهد شد

 

موارد حقوقی (Legal Consideration):

داوری و در نهایت چاپ دستنوشته در مجله پژوهش در علوم توانبخشی منوط به ارسال نامه درخواست بررسی دستنوشته، تکمیل و پذیرش فرم تعهدنامه رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی و حقوقی، اسکن فیش پرداخت هزینه بررسی دستنوشته حاوی شناسه پرداخت مجله و کد دستنوشته و ارسال تعهدنامه پرداخت هزینه انتشا ر (یا تعهدنامه پرداخت مابه تفاوت هزینه انتشار سریع) در زمان ارسال دستنوشته است. عدم ارسال این مدارک منجر به رد کامل دستنوشته بدون داوری خواهد شد.

 

مدت زمان انجام فرآیند های بررسی و داوری دستنوشته (Editorial Time)

زمان بررسی و انتشار دستنوشته برای دستنوشته های معمول و دستنوشته های متقاضی انتشار سریع مطابق با نمودار 1 میباشد.

تبصره 1. زمان بررسی از زمانی محاسبه می شود که دستنوشته به صورت کامل و با کلیه مدارک لازم در سایت مجله ارسال شده باشد. مدت زمانی که به دلیل اشکالات فنی دستنوشته رد می شود و دوباره با شماره جدید در سایت ارسال می شود در این زمان محاسبه نخواهد شد. همچنین ملاک اصلی در محاسبه زمان، تاریخ ارسال کامل مدارک مورد درخواست است.

تبصره 2. در انتشار معمولی پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، دستنوشته مجددا مورد بررسی Section Editor و سپس سردبیر مجله قرار می گیرد. در هریک از این مراحل، امکان رد کامل یا درخواست اصلاحات بیشتر وجود دارد. در انتشار سریع، Section Editor، هیأت تحریریه و سردبیر نظرات داوران را قبل از ارسال برای نویسندگان مطالعه نموده و نظرات خود را اعلام می نمایند؛ بنابراین نویسندگان تنها یک نامه با عنوان نظر سردبیری Editorial Comments دریافت خواهند نمود. اصلاحات نویسندگان باید تنها در پاسخ به این نامه باشد که توسط سردبیر مجله بررسی میگردد. در این نوع انتشار نیز در هریک از این مراحل، امکان رد کامل  وجود دارد.

تبصره 3. نویسنده موظف است به تمام موارد پیشنهاد شده توسط کارشناسان پاسخ دهد. در عمل بخش مهمی از زمان داوری و انتشار به رعایت زمانبندی در نظر گرفته شده جهت دریافت اصلاحات نویسندگان مربوط می باشد. دستنوشته ای برای داور مسئول یا هیأت تحریریه ارسال می شود که شامل پاسخ به کلیه اصلاحات مورد درخواست باشد و افزایش زمان داوری به دلیل عدم رعایت این نکته توسط نویسندگان مسئولیتی متوجه دفتر مجله نخواهد نمود.

تبصره 4. در موارد درخواست انتشار سریع، عدم رعایت زمانبندی توسط تیم نویسندگان به معنی انصراف آنها از ادامه فرآیند انتشار سریع می باشد و در این موارد، دستنوشته وارد فرآیند انتشار معمولی می شود.

تبصره 5. پذیرش نهایی یا رد دستنوشته بلافاصله از طریق ایمیل به نویسنده مسئول ابلاغ می گردد.

تبصره 6. زمان انتشار از زمان تأیید نهایی دستنوشته و ارسال نامه پذیرش تا قرارگرفتن نسخه اولیه دستنوشته در سایت جهت مطالعه خوانندگان مجله می باشد. این زمان مربوط به ویرایش و فرآیندهای پس از پذیرش توسط شرکت پشتیبانی کننده مجله می باشد و در اختیار مستقیم دفتر مجله نمی باشد هرچند تلاش می شود در هر نوع داوری حداکثر یک ماه باشد.

تبصره 7. پس از ارسال نامه پذیرش و قبل از قرار دادن نسخه اولیه دستنوشته روی سایت، از نویسنده مسئول درخواست خواهد شد آخرین فرم دستنوشته را در قالب یک فایل پی دی اف مطالعه نماید و اشکالات احتمالی را ظرف 48 ساعت به شرکت پشتیبانی کننده منعکس نماید. این زمان غیرقابل تمدید بوده و عدم ارسال نظرات در این زمان به معنی تأیید نهایی محتوی دستنوشته جهت انتشار می باشد. بنابراین امکان اصلاح اشکالات احتمالی پس از این زمان به هیچ عنوان وجود ندارد.