اعضای هیات تحریریه

رئیس

جاوید مستمند
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

سردبیر

زهرا سادات رضائیان
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استادیار : 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

دبیر اجرایی ارشد

مژگان نادری
روابط عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،

علوم ارتباطات (روابط عمومی)

ویراستار ادبی نشریه

سعید خزائی
گروه دروس عمومی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

اعضای هیات تحریریه

مرتضی آبدار اصفهانی
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی نور(خورشید) و حضرت علی اصغر(ع)، مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اکوکاردیوگرافی

پزشک، اکوکاردیولوژیست، استاد: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

احمد چیت ساز
گروه داخلی اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بیماری های مغز و اعصاب

پزشک، نوروفیزیولوژیست بالینی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

ابراهیم اسفندیاری
گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آناتومی

پزشک، دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

زیبا فرج زادگان
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

پزشکی اجتماعی

پزشک، استاد: ScopusGoogle ScholarResearcherID

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید فرقانی
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و گروه وسایل کمکی و اعضای مصنوعی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
و
مرکز تحقیقات علوم سلامت، دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان

وسایل کمکی و اعضای مصنوعی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

اعضای هیات تحریریه

علی قنبری
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، فارس، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

سید محسن حسینی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آب و الکترولیت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آمار زیستی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

عبدالکریم کریمی
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استادیار: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

محمد تقی کریمی
گروه وسایل کمکی و اعضای مصنوعی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران

وسایل کمکی و اعضای مصنوعی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

خلیل خیام باشی
گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تربیت بدنی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle Scholar, ResearcherID

بهروز محمودی بختیاری
گروه زبانشناسی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبانشناسی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

محمد پرنیان پور
گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

بیومکانیک شغلی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle Scholar, ResearcherID

ابراهیم صادقی دمنه
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و گروه وسایل کمکی و اعضای مصنوعی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

وسایل کمکی و اعضای مصنوعی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

رضا صالحی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استاد: 

Scopus Google Scholar ResearcherID

محمود سقایی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بیهوشی

پزشک، انستزیولوژیست، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

مهیار صلواتی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استاد:

ScopusGoogle ScholarResearcherID

وحید شایگان نژاد
گروه داخلی اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بیماری های مغز و اعصاب

پزشک، نورولوژیست بالینی، استاد: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

آسیه احصائی
گروه بینایی سنجی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

بینایی سنجی

دکتری تخصصی، دانشیار:

ScopusGoogle ScholarResearcherID

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد رضا نوربخش
گروه فیزیوتراپی، دانشگاه جورجیا شمالی، دالونگا، جورجیا، ایالات متحده امریکا

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استاد: 

ScopusGoogle Scholar, ResearcherID

 

گیلیان یووِل
گروه تخصص های سلامت، دانشگاه منچستر متروپلیتن، منچستر، انگلستان

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

ScopusGoogle ScholarResearcherID

پل کاناوان
گروه علوم سلامت، دانشگاه شرق ایالت کانکتیکات، ویلیمنتیک، کانکتیکات، ایالات متحده امریکا

فیزیوتراپی

دکتری تخصصی، استادیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

علی اصغر دانش
گروه علوم و اختلالات ارتباطی، دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، بوکاریتون، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا

شنوایی شناسی

دکتری تخصصی، استاد:  

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

ستاره قهاری
گروه کاردرمانی، دانشکده درمان های توانبخشی، دانشگاه کوئینز، کینگستون، کانادا

کاردرمانی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

امینه کوراوند
گروه علوم توانبخشی، دانشکده علوم سلامت، دانشگاه اتاوا، اتاوا، کانادا

شنوایی شناسی

دکتری تخصصی، دانشیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

علی باریک رو
گروه پاتولوژی گفتار و شنوایی شناسی، آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی بلع و توانبخشی، کلینیک گفتار و شنوایی، دانشگاه ایالتی کنت، کنت، اوهایو، ایالات متحده امریکا

گفتاردرمانی

دکتری تخصصی، استادیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

لادن قاضی سعیدی
گروه اختلالات ارتباطی، کالج آموزش، دانشگاه نبراسکا، کرنی، نبراسکا، ایالات متحده آمریکا

علوم اعصاب و روان، نوروساینس، تصویربرداری

دکتری تخصصی، استادیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

شهریار پروانه
برنامه های علوم توانبخشی آنلاین، دانشکده پزشکی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکور، بریتیش کلمبیا، کانادا

کاردرمانی

دکتری تخصصی، استادیار: 

Scopus, Google Scholar, ResearcherID

شراره شریفی فر
گروه ارتوپدی و گروه توانبخشی، دانشگاه فلوریدا، گینزویل، فلوریدا، ایالات متحده امریکا

کاندیدای دکتری تخصصی و مدیر تحقیقات بالینی: 

ScopusGoogle Scholar, ResearcherID

زهرا جعفری
گروه نوروساینس، مرکز نوروساینس رفتاری کانادا، دانشگاه لث بریج، لت بریج، آلبرتا، کانادا

شنوایی شناسی

محقق پسا دکتری: 

ScopusGoogle Scholar, ResearcherID