دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین 1402 

مقاله پژوهشی اصیل

تغییرات دامنه حرکتی مفصل ران حین اجرای ضربه پا به دنبال تمرینات ترکیبی در تکواندوکاران مرد نخبه ایرانی: مطالعه نیمه تجربی

صفحه 169-179

ندا بروشک؛ حسین راشدی؛ محمدرضا باتوانی؛ حسن آشنا


تأثیر شش هفته پروتکل ترکیبی ماساژ تایلندی و ورزش‌های ثبات مرکزی بر درد، ناتوانی عملکردی و استقامت ناحیه مرکزی مردان دارای اختلال مفصل ساکروایلیاک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

محمدسعید مختاری؛ غلامعلی قاسمی


تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بی‌اختیاری ادرار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی‌اختیاری ادراری: یک مطالعه نیمه تجربی

bahareh mahjourian؛ غلامعلی قاسمی


مقایسه اثر تمرینات بینایی، تعادلی و ترکیبی بر عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

محبوبه حسینی سربازی؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی؛ محمدعلی طبیبی


بررسی اثر کمربند بر الکترومایوگرافی عضلات زنان با لوردوز افزایش یافته در حرکات اسکات و ددلیفت

صالحه باقری؛ فریده باباخانی؛ رامین بلوچی


تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد و تعادل ایستا و پویا پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی راضیه کریمی - سید صدرالدین شجاع الدین - رغد معمار

راضیه کریمی؛ رغد معمار