اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2347
تعداد پذیرش 914
تعداد عدم پذیرش 340

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 3216229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14250
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 64 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 2707 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2726 روز
درصد پذیرش 39 %