اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2330
تعداد پذیرش 903
تعداد عدم پذیرش 334

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 48225
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2691
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 64 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 2739 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2755 روز
درصد پذیرش 39 %