دوره و شماره: دوره 11، شماره 6، اسفند 1394 

ایندکس

ایندکس

ایندکس مجله


مقاله مروری

خودمردم‌نگاری، شیوه پژوهشی نوین در توان‌بخشی و سلامت (بخش اول)

صفحه 418-424

اعظم نقوی؛ اسماعیل محمدی


کاربرد چارچوب طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) در مداخله برای اختلالات گفتار و زبان کودکان پیش‌دبستانی: یک مرور نظام‌مند

صفحه 425-432

تهمینه ملکی؛ یلدا کاظمی


مقاله پژوهشی اصیل

بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو

صفحه 375-383

بهروز ملیانیان؛ زینب نیکی؛ زهرا سادات رضائیان


بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به اسـتئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو

صفحه 384-392

زینب نیکی؛ بهروز ملیانیان؛ زهرا سادات رضائیان


اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه

صفحه 393-400

اکرم کاویانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی


بررسی ارتباط مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به فلج مغزی 7 تا 13 ساله با افسردگی مادران: مطالعه مقطعی

صفحه 401-406

میثم روستایی؛ شیوا عابدی؛ خدیجه خزاعلی


تأثیر پد متاتارسال بر فشار کف پایی ناحیه سرپنجه افراد مبتلا بهت نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی

صفحه 407-412

محمد جعفرپیشه؛ ابراهیم صادقی دمنه؛ نیلوفر فرشته‌نژاد


خودمردم‌نگاری، شیوه پژوهشی نوین در توان‌بخشی و سلامت (بخش دوم)

صفحه 413-417

اعظم نقوی؛ اسماعیل محمدی