دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1400 

نامه به سردبیر

جایگاه برنامه‌های اختصاصی و ویژه در رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی

صفحه 96-97

سید کاوس صالحی


بررسی پتانسیل برانگیخته منفی مرتبط با شیء در جداسازی اصوات هم‌زمان

صفحه 113-115

نسرین گوهری؛ زهرا ﺣﺴﯿﻨﯽ دستگردی


مقاله کوتاه

نقد علمی: خطای امتیازبندی در نسخه فارسی مقیاس پیامد آسیب و استئوآرتریت زانو (نقدی بر مقاله: “Validation of a Persian-version of Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Iranians with knee injuries. Osteoarthritis Cartilage 2008 Oct; 16(10): 1178-82”)

صفحه 110-112

زهرا سادات رضائیان


تأثیر انواع پروتکل‌های هوازی با شدت و مدت متفاوت بر مدیریت و بهبودی سرطان پستان در مطالعات پیش‌بالینی: مرور کوتاه

صفحه 191-195

خسرو جلالی دهکردی؛ نوید عابدپور


گزارش مورد

گفتاردرمانی در یک کودک مبتلا به نوروسارکوئیدوز: یک گزارش موردی

صفحه 160-164

معصومه امیرخانی؛ مرضیه استادی؛ امیر زال پور


مقاله مروری

آزمون‌های کاربردشناسی زبان در کودکان: بررسی مروری روایی

صفحه 1-8

بشری بهرامی؛ فاطمه فکار قراملکی


مقاله پژوهشی اصیل

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی، نشخوار فکری و بهزیستی روان‌شناختی افراد مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 9-17

احمدرضا ورمزیار؛ بهنام مکوندی؛ ناصر سراج خرمی؛ فردین مرادی منش؛ نگین مرادی


تأثیر استفاده از کمربندهای وزنه‌برداری بر تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در لیفت تکراری ورزشکاران مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه مقطعی

صفحه 18-27

حامد فدایی؛ علی عباسی؛ شیدا شورآبادی؛ مصطفی ساجدی نیا


تأثیر تمرینات پیشگیری از آسیب با رویکرد سیستم‌های گلوبال بر کینتیک و کینماتیک تنه و اندام تحتانی حین فرود در افراد فعال مستعد آسیب رباط صلیبی قدامی: مطالعه نیمه‌تجربی

صفحه 28-36

بهرام شیخی؛ امیر لطافت‌کار؛ ملیحه حدادنژاد


ارتباط جمع دوچشمی در حساسیت کانتراست با استریوپسیس: مطالعه مقطعی

صفحه 37-43

منیره محجوب؛ فرخنده شهری


اثربخشی تقارب، سهولت تطابقی و حرکات ساکاد بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان ابتدایی: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 44-52

هانیه فلاحتی‌پور؛ امان اله سلطانی؛ میترا کامیابی؛ حمداله منظری توکلی


تقارن توزیع فشار کف پایی و شاخص خط سیر مرکز فشار در دختران نوجوان فعال مبتلا به صافی کف پا: مطالعه مقطعی

صفحه 53-61

زهرا کریلی؛ علی فتاحی؛ محمد علی آذربایجانی؛ علی شریف نژاد


مطالعه تطبیقی مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان در ایران و کشورهای منتخب جهان: مطالعه مقطعی

صفحه 62-71

سید کاوس صالحی؛ مجید کاشف


مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب زانو و لگن طی اجرای حرکات لانچ و اسکات جفت/ تک پا در افراد با و بدون پای پرانتزی: مطالعه نیمه تجربی

صفحه 72-80

علی حاتمی یادگاری؛ رامین بلوچی؛ فریده باباخانی


بومی‌سازی نسخه فارسی پرسش‌نامه انگیزه برای تمرین بدنی و رژیم غذایی در کودکان: مطالعه روان‌سنجی

صفحه 81-87

رخساره بادامی


مقایسه تأثیر کوتاه‌مدت TENS با سوزن خشک بر میزان درد، ناتوانی و آستانه درد فشاری در افراد مبتلا به تریگرپونیت عضله تراپزیوس فوقانی: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 98-109

پریسا مهری؛ فاطمه بکائی؛ سید محسن میربد


مقایسه حجم مغز در فوتبالیست‌ها و غیر فوتبالیست‌ها و بررسی اثر هدینگ مکرر: مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 88-95

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی


اثر تمرینات ادراکی- حرکتی والد و کودک بر کارکردهای اجرایی دختران دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 116-125

مرضیه جعفری؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی


تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل فرولیک اسید بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مغز مدل تجربی موش‌های مبتلا به سرطان سینه

صفحه 126-133

مریم پیرا؛ خسرو جلالی دهکردی؛ فرزانه تقیان؛ رزیتا نصیری


درمان آنومیا در بیماران مبتلا به انسفالیت هرپس سیمپلکس: مطالعه تک آزمودنی

صفحه 134-144

مرضیه استادی؛ لیلا قسیسین


شیوع و بررسی مکانیزم آسیب زانوی کاراته‌کاران حرفه‌ای ایران

صفحه 145-152

امیر لطافت‌کار؛ حمیدرضا ناصرپور


مقایسه توزیع فشار کف پا بر اساس موقعیت مکانی با استفاده از دو نوع کفی طبی در کودکان مبتلا به صافی کف پای منعطف: مطالعه شبه تجربی

صفحه 153-159

پویان جعفریان؛ علیرضا طاهری؛ سعید فرقانی


عادات خواب در دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مقطع ابتدایی شهر همدان: مطالعه مقطعی

صفحه 165-172

سعیده سادات مرتضوی؛ زهرا مرتضوی؛ حامد جهان؛ حسن احمدی‌نیا؛ امیر سید احمدی؛ نسرین گوهری


اثر تکالیف توجه مداوم بر تغییرات الگوی راه رفتن کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی: کارآزمایی بالینی

صفحه 173-183

سنا سلطانی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ علیرضا فارسی


تأثیر تحریک صوتی و انتقال استخوانی ورای صوتی بر مهار وزوز

صفحه 184-190

نسرین گوهری؛ عبدالرضا شیبانی‌زاده؛ محمدرضا کیهانی