دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، اسفند 1391 

ایندکس

ایندکس

ایندکس مجله


گزارش مورد

بررسی عملکرد یک فرد مبتلا به اسکولیوز در راه رفتن با و بدون ارتز

صفحه 1403-1412

مهسا کاویانی بروجنی؛ محمد تقی کریمی؛ اعظم ابراهیمی


مقاله پژوهشی اصیل

بررسی تعادل ایستایی افراد مبتلا به صافی کف پا

صفحه 1277-1284

بهناز سطوتی؛ محمد تقی کریمی؛ راضیه طهماسبی بلداجی؛ فاطمه پل


تأثیر کوتاه مدت ویبراسیون کل بدن بر منحنی فراخوانی رفلکس H عضله سولئوس

صفحه 1285-1295

لیلا داداشی؛ گیتی ترکمان


ارزیابی اثربخشی گروه درمانی آموزشی- روانی بر ارتقای سلامت عمومی خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی: یک مطالعه پایلوت

صفحه 1296-1304

امیر حسین مجرد کاهانی؛ غزاله سلطانیان


بررسی تأثیر باز و بسته بودن چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی

صفحه 1305-1311

سحر شمیل شوشتری؛ منصوره عادل قهرمان؛ مهین صدایی؛ مجتبی توکلی؛ میمنه جعفری


تأثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش فشرده دو دستی بر کارکرد اندام فوقانی کودکان با فلج مغزی نیمه بدن 10-5 سال

صفحه 1312-1318

هاجر صبور اقبلی مصطفی خان؛ مهدی رصافیانی؛ سیدعلی حسینی؛ نازیلا اکبر فهیمی؛ مسعود کریملو


بررسی نگرش متخصصین و کارشناسان کادر توان‌بخشی شهر شیراز نسبت به فرایند کار تیمی

صفحه 1319-1327

بهار شقایق فرد؛ سید علیرضا درخشان راد؛ فهیمه کمالی سروستانی


اثر صافی کف پا بر الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی و ویژگی‌های فشار کف پایی هنگام راه رفتن

صفحه 1328-1341

حجت بیناباجی؛ مهرداد عنبریان؛ یحیی سخنگویی


مقاله مروری

ارزیابی مزایا و معایب کراچ و واکر: مروری بر مقالات

صفحه 1342-1351

محمد تقی کریمی؛ مصطفی کمالی اردکانی


پروتکل صندلی چرخان و کاربرد آن در بیماری‌های مختلف

صفحه 1352-1362

پریسا رسولی فرد؛ علی اکبر نصر اصفهانی؛ محمد حسین نیلفروش


مروری بر شاخص‌های کینتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز

صفحه 1363-1370

محمد تقی کریمی؛ آزاده نادی


تاثیر ورزش در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته: یک مطالعه مروری

صفحه 1371-1378

علی طهماسبی؛ حمیدرضا آزادی


بررسی الگوی راه رفتن و تعادل بیماران مبتلا به اسکولیوز بر اساس بررسی متون

صفحه 1379-1393

مهسا کاویانی بروجنی؛ محمد تقی کریمی؛ طهمورث طهماسبی


مروری بر متغیرهای کینماتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز

صفحه 1394-1402

محمد تقی کریمی؛ عاطفه جعفری سروعلیا