طراحی یک بازی جدی برای گفتاردرمانی کودکان دارای اختلالات تولید صدا: مطالعه امکان سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای (گرایش تولید بازی)، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

10.48305/jrrs.2023.41171.1010

چکیده

چکیده- این مقاله یک بازی ویدیویی جدی برای کودکان مبتلا به اختلال تولید صدا ارائه می‌کند. این بازی ویدئویی محیطی را فراهم می کند که کودک می تواند با انجام بازی به راحتی، بصورت مکرر و بدون خستگی، برای غلبه بر اختلال گفتاری خود تمرین کند.. ما از سیستم تشخیص گفتار و گفتار به متن به همراه بازخورد بصری در بازی خود استفاده کرده ایم که بازی را برای کودکان جذاب تر می کند. درمانگر می تواند بازی را برای هر کودک سفارشی کند. بازی را می توان در جلسات درمانی تحت نظر درمانگر استفاده کرد و همچنین پس از یادگیری بازی، کودک می تواند در خانه نیز بازی کند. نتایج بازی ثبت می شود و برای تجزیه و تحلیل بیشتر به درمانگر ارسال می شود. از ده کارشناس بازی خواستیم که بازی ما را انجام دهند و پرسشنامه آماده شده را تکمیل کنند. به گفته کارشناسان ما، بازی پرک آینده امیدوار کننده ای دارد که میتواند به طور موثر در جلسات درمانی استفاده شود. برای دستیابی به نتیجه بهتر و تایید کارایی آن، لازم به ارزیابی های بیشتری روی بازی پرک ست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Dodd B. Differential diagnosis of pediatric speech sound disorder. Curr Dev Disord Rep 2014; 1(3): 189-96.
 2. Bernthal JE, Bankson NW, Flipsen P. Articulation and phonological disorders: Speech sound disorders in children. New York, NY: Pearson; 2017.
 3. Bonnechère B, Omelina L, Van Sint JS. Rehabilitation of neurologic patient using serious games, from theory to practice. Physiotherapy 2015; 101(1): e162-e163.
 4. Wilkinson P. A brief history of serious games. In: Dorner R, Gobel S, Kickmeier-Rust M, Masuch M, Zweig K, editors. Entertainment Computing and Serious Games: International GI-Dagstuhl Seminar 15283, Dagstuhl Castle, Germany, July 5-10, 2015, Revised Selected Papers. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2016. p. 17-41.
 5. Dorner R, Gobel S, Effelsberg W, Wiemeyer J. Serious games: Foundations, concepts and practice. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2016.
 6. Bonnechere B, Jansen B, Omelina L, Van Sint JS. The use of commercial video games in rehabilitation: A systematic review. Int J Rehabil Res 2016; 39(4): 277-90.
 7. Caserman P, Hoffmann K, Muller P, Schaub M, Strassburg K, Wiemeyer J, et al. Quality criteria for serious games: Serious part, game part, and balance. JMIR Serious Games 2020; 8(3): e19037.
 8. Nasiri N, Shirmohammadi S, Rashed A. A serious game for children with speech disorders and hearing problems. Proceedings of the 2017 IEEE 5th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH); 2017 Apr 2-4; Perth WA, Australia.
 9. Shtern M, Haworth MB, Yunusova Y, Baljko M, Faloutsos P. A game system for speech rehabilitation. In: Kallmann M, Bekris K, editors. Motion in Games: 5th International Conference, MIG 2012, Rennes, France, November 15-17, 2012, Proceedings. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2012 p. 43-54.
 10. Haworth B, Kearney E, Baljko M, Faloutsos P, Yunusova Y. Electromagnetic articulography in the development of "serious games" for speech rehabilitation. Proceedings of the 2nd International Workshop on Biomechanical and Parametric Modeling of Human Anatomy (PMHA 2014); 2014 Aug 22-23; Vancouver, BC, Canada.
 11. Bernardini S, Porayska-Pomsta K, Smith T. ECHOES: An intelligent serious game for fostering social communication in children with autism. Inf Sci 2014; 264: 41-60.
 12. Boothroyd A, Hanin L, Yeung E, Qi-Yu C. Video-game for speech perception testing and training of young hearing-impaired children. Proceedings of the Johns Hopkins National Search for Computing Applications to Assist Persons with Disabilities; 1992 Feb 1-5; Laurel, MD, USA. p. 25-8.
 13. Ali Farshbaf Akbari N, Sekhavat YA, Azadedhfar M, Roohi S. Saray: A Solfege Learning Computer Game Based on Voice Analysis. J Res Rehabil Sci 2019; 15(4): 211-8. [In Persian].
 14. Frutos M, Bustos I, Zapirain BG, Zorrilla AM. Computer game to learn and enhance speech problems for children with autism. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Games (CGAMES); 2011 July 27-30; Louisville, KY, USA.
 15. Navarro-Newball AA, Loaiza D, Oviedo C, Castillo A, Portilla A, Linares D, et al. Talking to Teo: Video game supported speech therapy. Entertain Comput 2014; 5(4): 401-12.
 16. Hair A, Monroe P, Ahmed B, Ballard K, Gutierrez-Osuna R. Apraxia world: A speech therapy game for children with speech sound disorders. Proceedings of the 17th ACM Conference on Interaction Design and Children (IDC '18); 2018 June 19-22; Trondheim Norway.
 17. Ahmed B, Monroe P, Hair A, Tan CT, Gutierrez-Osuna R, Ballard KJ. Speech-driven mobile games for speech therapy: User experiences and feasibility. Int J Speech Lang Pathol 2018; 20(6): 644-58.
 18. Little Bee Speech. Articulation Station [Game] [Online]. [cited 2023]; Available from: URL: http://littlebeespeech.com/articulation_station.php
 19. The Speech Bubble SLP. Pocket SLP’s Artic App [Online]. [cited 2022]; Available from: URL: https://www.thespeechbubbleslp.com/2012/12/pocket-slps-artic-app.html
 20. Smarty Ears [Online]. Available from: URL: https://www.smartyearsapps.com/smarty-ears-apps/
 21. Tactica Interactive. Tiga Talk Speech Therapy Games [Online]. [cited 2011]; Available from: URL: https://tactica.ca/project/tiga-talk-speech-therapy-games/
 22. Fujii S, Wan CY. The role of rhythm in speech and language rehabilitation: The SEP hypothesis. Front Hum Neurosci 2014; 8: 777.
 23. Calderon A, Ruiz M. A systematic literature review on serious games evaluation: An application to software project management. Comput Educ 2015; 87: 396-422.
 24. Abran A, Khelifi A, Suryn W, Seffah A. usability meanings and interpretations in ISO standards. Softw Qual J 2003; 11: 325-38.
 25. Garris R, Ahlers R, Driskell J. Games, Motivation, and learning: A research and practice model. Simul Gaming 2002; 33(4): 441-67.
 26. Yang X, Sadika E, Pratama G, Choi Y, Kim YK, Lee JY, et al. An analysis on serious games and stakeholders' needs for vocal training game development. Commun Sci Disord 2019; 24(3): 800-13.
 27. Mekler E, Bopp J, Tuch A, Opwis K. A systematic review of quantitative studies on the enjoyment of digital entertainment games. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing SystemsApril 2014 Apr 26-May 1; Toronto, Canada.
دوره 18، شماره 1
1401
صفحه 84-91
 • تاریخ دریافت: 01 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1402