دوره و شماره: دوره 15، شماره 6، بهمن 1398 

مقاله مروری

کاربرد درمان با لیزر کم‌توان در افراد مبتلا به سندرم گیرافتادگی ساب‌آکرومیال: یک مطالعه مروری روایی

صفحه 361-366

زهره زکی؛ رویا روانبد؛ مارک اشمیتز؛ کامبیز عباسی


مقاله پژوهشی اصیل

طراحی کارآزمایی بالینی به منظور تعیین تأثیر افزودن کینزیوتیپ مچ پا به درمان رایج فیزیوتراپی بر راه رفتن و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دی‌پلژی اسپاستیک: پروتکل کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور

صفحه 305-310

بهاره ضیائی؛ غلامحسین نساج


اثربخشی آموزش مهارت‌های عصب روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان ناشنوای کاشت حلزون ‌شده: پژوهش تک ‌آزمودنی

صفحه 311-318

سالار فرامرزی؛ فرزانه کاظمینی؛ علیرضا محسنی اژیه


طراحی و ارایه بازی‌های چهارگانه توان‌بخشی مجموعه مچ و مجموعه ساعد: اقدام پژوهی

صفحه 319-326

زهرا مرادی شهربابک؛ زهرا نصر اصفهانی؛ حامد گروسی؛ زهرا سادات رضائیان


راهکاری برای بهبود فرایند ثبت داده‌های حرکتی با هدف جمع‌آوری داده‌های حرکات موزون آذری: اقدام‌پژوهی

صفحه 327-335

افسانه یدائی؛ بهنام علیزاده اشرفی؛ محمدرضا آزاده‌فر


بررسی تأثیر کوتاه مدت بازی رایانه‌ای تیرانداز اول شخص بر سطح تمرکز دیداری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 336-343

تابان سلطانی؛ نسرین شهابی؛ یونس سخاوت؛ یزدان موحدی


آسیب‌های ناشی از اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای خشن بر کودکان 7-5 ساله شهر شیراز: مطالعه تلفیقی

صفحه 344-353

بی‌بی عشرت زمانی؛ مژده مهاجری؛ نگار السادات طباطبا؛ علی خردمند


تأثیر تغییر عرض رکاب دوچرخه بر کینماتیک سگمنت‌ها و مفاصل اندام تحتانی: تحلیل خطر بروز آسیب پرکاری زانو در حین رکاب زدن (مطالعه مقطعی)

صفحه 354-360

علی عباسی؛ محمدامین محمدیان؛ شهرام عباسی؛ هادی باشفاعت