دوره و شماره: دوره 12، شماره 6، اسفند 1396 

ایندکس

ایندکس

ایندکس مجله


مقاله مروری

مروری نظام‌مند بر مقایسه کاشت حلزون‌های تک کاناله با چند کاناله از نظر استراتژی کدگذاری و درک گفتار

صفحه 370-377

سمیه فلاح زاده؛ علیرضا گلچین نامداری؛ عادل غلامی نژاد؛ فاطمه عبدالمجیدی


مقاله پژوهشی اصیل

مقایسه مهارت‏های اجتماعی کودکان 6 تا 9 ساله سخت شنوا با کاشت حلزون و سمعک در شهر شیراز

صفحه 318-323

صدیقه رضایی دهنوی؛ صدیقه رستمی؛ شیرین مجاور


مقایسه میزان بروز آسیب دیدگی بازیکنان فوتبالیست مرد جوان در چمن مصنوعی و طبیعی

صفحه 324-331

مصطفی زارعی؛ نیلوفر رحمانی


مقایسه تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی مقاومتی، تعادلی و ترکیبی (مقاومتی- تعادلی) بر تعادل، راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مداخله پیش‌آزمون- پس‌آزمون

صفحه 332-340

مریم محمدزاده؛ نادر رهنما؛ شهناز شهربانیان؛ یوسف مقدس تبریزی


بررسی اثربخشی پروتکل جامع تمرینی عضلات ستون فقرات با و بدون تحریک الکتریکی عملکردی در افراد سالمند دارای ناهنجاری ‌هایپرکایفوزیس عملکردی

صفحه 341-347

ندا شریعتی نیا؛ امیر لطافتکار؛ سید صدرالدین شجاع‌الدین؛ ملیحه حدادنژاد


تأثیر هشت هفته تمرینات صندلی بر عرض و طول گام بزرگسالان مبتلابه فلج مغزی پاراپلژی

صفحه 348-354

انیس خراسانی؛ فریبرز محمدی‌پور؛ عبدالحمید دانشجو؛ محمد صادقی گوغری


ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 355-361

حامد فهیمی؛ احمد قطبی ورزنه؛ مهدی یزدانی


مقایسه یادگیری ضمنی توالی حرکتی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 362-369

سید کاوس صالحی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی