دوره و شماره: دوره 10، شماره 8، اسفند 1393 

نامه به سردبیر

ویژه یاری: حلقه نادید هندلینگ کودک فلج مغزی: نامه ای به سردبیر

صفحه 1004-8

حمید دالوند؛ مهدی رصافیانی؛ سید علی حسینی


مقاله پژوهشی اصیل

اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف پذیری ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

صفحه 917-27

محسن رفیع خواه؛ محمد مهاجرانی


مقاله مروری

درمان توانبخشی آسیبهای عصب فاشیال

صفحه 28-38

عباسعلی پورمؤمنی؛ سحر اسدی


تاثیر انواع کفی و کفش بر تعادل سالمندان: مطالعه مروری

صفحه 939-47

ابراهیم صادقی؛ فرشته سالاری مقدم؛ طهمورث طهماسبی


نقش پلاستیسیتی کراس مدال در سیستم شنوایی و بینایی

صفحه 948-63

مرضیه امیری؛ مرضیه کردونی؛ مهسا بخیت


بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی یک طرفه: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته

صفحه 964-78

آیلین طلیم خانی؛ ایرج عبداللهی؛ بهنام اخباری؛ فاطمه احسانی؛ ام البنین عباسپور


بررسی تاثیر انواع روش های درمانی در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مروری بر مقالات

صفحه 979-90

بهنام سلیمانی؛ مصطفی کمالی؛ علی طهماسبی؛ طهمورث طهماسبی


مروری بر مطالعات آکوستیک ماهیت خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا

صفحه 991-1003

فاطمه ابناوی؛ لیلا قسیسین