Author = Masoumeh Rozbahani
The effect of otic melanocytes destruction on the auditory and vestibular functions in vitiligo patients

Volume 8, Issue 5, January 2013, Pages 888-895

Parvaneh Mahdi; Amin Amali; Mohammad Hosein Nilfroush; Masoumeh Rozbahani; Vahid Mehdizadeh Gilani; Alireza Karimi Yazdi; Samad Rezaei Khiyabanlo; Mohammad Kamali