دوره 14، شماره 4: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه تأثیر فیزیوتراپی پیوسته و متناوب بر درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی شده مقدماتی شماره صفحه: 189-198
شهباز شیبانی, سید محسن میربد, زهرا سادات رضائیان, محمد عباسی, حسین اکبری اقدم
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
افزایش دقت تکلیف هماهنگی دو دستی تحت محدودیت بینایی محیطی شماره صفحه: 199-205
معصومه دوستی, شهزاد طهماسبی بروجنی
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت) |     متن کامل PDF (2 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی دانش‌آموزان دختر و پسر شماره صفحه: 206-213
خدایار قاسم‌پور, محمد حسین علیزاده, هومن مینونژاد, مهدیه آکوچکیان
چکیده (113 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
تأثیر خستگی ذهنی بر برنامه‌ریزی و آماده‌سازی شبکه‌های توجه هشدار و جهت‌یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل ‌نشده شماره صفحه: 214-222
سحر محمدزاده, علیرضا فارسی, رضا خسروآبادی
چکیده (61 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
ترجمه، روایی محتوایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس نگرش به افراد دارای کم‌توانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران: مطالعه روان‌سنجی شماره صفحه: 223-229
مرضیه مرادی عباس‌آبادی
چکیده (36 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
تأثیر ورزش‌های ترکیبی هوازی و مقاومتی بر شاخص‌های بیوشیمیایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شماره صفحه: 230-238
سولماز رهبر, صدیقه سادات نعیمی
چکیده (96 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
تأثیر دو نوع تمرين ثبات مرکزی تنه و تمرین مقاومتی کل بدن بر عملکرد، تعادل و قدرت زنان ورزشکار دارای پيچ‌خوردگي مچ پا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 239-247
فاطمه هژبرپور فریدنی, فرزانه تقیان, محمد سالکی
چکیده (23 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کدهای اخلاق حرفه‌ای توان‌بخشی در کشورهای انگلیسی زبان بر اساس یک پژوهش مروری روایی شماره صفحه: 248-256
ابراهیم صادقی دمنه, سعید فرقانی
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت) |     متن کامل PDF (2 دریافت)     |     XML