دوره 14، شماره 4: 1397 (در حال تکمیل)

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه تأثیر فیزیوتراپی پیوسته و متناوب بر درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی شده مقدماتی شماره صفحه: 189-198
شهباز شیبانی , سید محسن میربد , زهرا سادات رضائیان , محمد عباسی , حسین اکبری اقدم
چکیده (39 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
افزایش دقت تکلیف هماهنگی دو دستی تحت محدودیت بینایی محیطی شماره صفحه: 199-205
معصومه دوستی , شهزاد طهماسبی بروجنی
چکیده (20 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی دانش‌آموزان دختر و پسر
خدایار قاسم‌پور , محمد حسین علیزاده , هومن مینونژاد , مهدیه آکوچکیان
چکیده (9 مشاهده)     |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کدهای اخلاق حرفه‌ای توان‌بخشی در کشورهای انگلیسی زبان بر اساس یک پژوهش مروری روایی
ابراهیم صادقی دمنه , سعید فرقانی
چکیده (22 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
آزمون‌های ارزیابی نوای گفتار: بررسی مروری روایی
فاطمه فکار قراملکی , نسرین داردانی , سیده مریم خدامی , شهره جلایی
چکیده (11 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML