دوره 14، شماره 4: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه تأثیر فیزیوتراپی پیوسته و متناوب بر درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی شده مقدماتی شماره صفحه: 189-198
شهباز شیبانی , سید محسن میربد , زهرا سادات رضائیان , محمد عباسی , حسین اکبری اقدم
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت) |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML
افزایش دقت تکلیف هماهنگی دو دستی تحت محدودیت بینایی محیطی شماره صفحه: 199-205
معصومه دوستی , شهزاد طهماسبی بروجنی
چکیده (155 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت) |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی دانش‌آموزان دختر و پسر شماره صفحه: 206-213
خدایار قاسم‌پور , محمد حسین علیزاده , هومن مینونژاد , مهدیه آکوچکیان
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت) |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
تأثیر خستگی ذهنی بر برنامه‌ریزی و آماده‌سازی شبکه‌های توجه هشدار و جهت‌یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل ‌نشده شماره صفحه: 214-222
سحر محمدزاده , علیرضا فارسی , رضا خسروآبادی
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
ترجمه، روایی محتوایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس نگرش به افراد دارای کم‌توانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران: مطالعه روان‌سنجی شماره صفحه: 223-229
مرضیه مرادی عباس‌آبادی
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
تأثیر ورزش‌های ترکیبی هوازی و مقاومتی بر شاخص‌های بیوشیمیایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شماره صفحه: 230-238
سولماز رهبر , صدیقه سادات نعیمی
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
تأثیر دو نوع تمرين ثبات مرکزی تنه و تمرین مقاومتی کل بدن بر عملکرد، تعادل و قدرت زنان ورزشکار دارای پيچ‌خوردگي مچ پا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 239-247
فاطمه هژبرپور فریدنی , فرزانه تقیان , محمد سالکی
چکیده (113 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت) |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کدهای اخلاق حرفه‌ای توان‌بخشی در کشورهای انگلیسی زبان بر اساس یک پژوهش مروری روایی شماره صفحه: 248-256
ابراهیم صادقی دمنه , سعید فرقانی
چکیده (223 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت) |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML