دوره 11، شماره 3: 1394

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

تأثیر تغییر ارتفاع پاشنه کفش بر ثبات وضعیت زنان جوان سالم شماره صفحه: 164-171
ابراهيم صادقي دمنه, لادن عرب يعقوبي
چکیده (184 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
تأثیر فوری استفاده از کفی Arch support بر مؤلفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین هنگام راه رفتن در افراد سالم شماره صفحه: 172-181
امیرعلی جعفرنژاد گرو, نادر فرهپور, محسن دماوندی
چکیده (250 مشاهده)     |     متن کامل PDF (377 دریافت)     |     XML
اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ حرکتی شماره صفحه: 182-192
زهرا فتحي رضائي, عليرضا فارسي, سيد محمد كاظم واعظ موسوي, سيد حجت زماني ثاني
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (322 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر گوه خارجی و گوه خارجی بافت‌دار بر تعادل استاتیک در افراد مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا شماره صفحه: 193-199
خديجه باپيرزاده, سعيد فرقاني, اكرم جمالي
چکیده (186 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر وضعیت چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی شماره صفحه: 200-205
سحر شميل شوشتري, نادر صاكي, سهيلا نيك اخلاق, مجتبي توكلي, ميمنه جعفري
چکیده (162 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر فوری کفش‌های غلتکی بر پوسچر ‏تنه و سر و گردن زنان سالم در حالت ایستاده شماره صفحه: 206-211
فاطمه پل, سعيد فرقاني, عاطفه رحيمي
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (97 دریافت)     |     XML
تاثیر تمرینات طناب زنی بر قوس کف پای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف پای صاف، گود و طبیعی شماره صفحه: 212-219
مهدي قادريان, غلامعلي قاسمي, وحيد ذوالاكتاف
چکیده (712 مشاهده)     |     متن کامل PDF (762 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر مداخله حافظه فعال واج‌شناختی بر کاهش میزان شدت لکنت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش مورد منفرد شماره صفحه: 220-227
مرضيه اميني, بيژن شفيعي, احمد عابدي
چکیده (351 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا شماره صفحه: 228-237
محسن صحرانورد, آذر آقاياري, عليرضا متاله, اكرم فرهادي
چکیده (290 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

تغییرات عضله اسکلتی متعاقب اسپاستیسیتی شماره صفحه: 238-244
احسان قاسمي
چکیده (155 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML