دوره 11، شماره 3: 1394

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي اصيل

تأثیر تغییر ارتفاع پاشنه کفش بر ثبات وضعیت زنان جوان سالم شماره صفحه: 164-171
ابراهيم صادقي دمنه , لادن عرب يعقوبي
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
تأثیر فوری استفاده از کفی Arch support بر مؤلفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین هنگام راه رفتن در افراد سالم شماره صفحه: 172-181
امیرعلی جعفرنژاد گرو , نادر فرهپور , محسن دماوندی
چکیده (167 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ حرکتی شماره صفحه: 182-192
زهرا فتحي رضائي , عليرضا فارسي , سيد محمد كاظم واعظ موسوي , سيد حجت زماني ثاني
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر گوه خارجی و گوه خارجی بافت‌دار بر تعادل استاتیک در افراد مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا شماره صفحه: 193-199
خديجه باپيرزاده , سعيد فرقاني , اكرم جمالي
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر وضعیت چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی شماره صفحه: 200-205
سحر شميل شوشتري , نادر صاكي , سهيلا نيك اخلاق , مجتبي توكلي , ميمنه جعفري
چکیده (127 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر فوری کفش‌های غلتکی بر پوسچر ‏تنه و سر و گردن زنان سالم در حالت ایستاده شماره صفحه: 206-211
فاطمه پل , سعيد فرقاني , عاطفه رحيمي
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
تاثیر تمرینات طناب زنی بر قوس کف پای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف پای صاف، گود و طبیعی شماره صفحه: 212-219
مهدي قادريان , غلامعلي قاسمي , وحيد ذوالاكتاف
چکیده (452 مشاهده)     |     متن کامل PDF (432 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر مداخله حافظه فعال واج‌شناختی بر کاهش میزان شدت لکنت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش مورد منفرد شماره صفحه: 220-227
مرضيه اميني , بيژن شفيعي , احمد عابدي
چکیده (249 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا شماره صفحه: 228-237
محسن صحرانورد , آذر آقاياري , عليرضا متاله , اكرم فرهادي
چکیده (215 مشاهده)     |     متن کامل PDF (147 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

تغییرات عضله اسکلتی متعاقب اسپاستیسیتی شماره صفحه: 238-244
احسان قاسمي
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML