ویژه نامه ورزشی: 1392

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (88 مشاهده)         |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

اثر سطوح مختلف فعالیت ورزشی بر تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیر¬برتر زنان شماره صفحه: 1177-88
محمدتقي اميري خراساني, منصوره مقربي منظري
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (138 دریافت)     |     XML
تأثير سرعت‌هاي مختلف تصويرسازي ذهني حرکت بر عملکرد شماره صفحه: 1189-99
سيد حجت زماني ثاني, عليرضا فارسي, بهروز عبدلي
چکیده (564 مشاهده)     |     متن کامل PDF (452 دریافت)     |     XML
تفاوت‌های الگوی حرکتی ناحیه کمری-لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت‌هاي چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران شماره صفحه: 1200-12
ميثم صادقي ثاني, محمدجعفر شاطرزاده يزدي, محمدتقي كريمي, احمدرضا رفيعي
چکیده (189 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
مقايسه ي شدت درد،سطح ناتواني عملكردي،پاسخ هاي ترس-اجتناب از حركت و ميزان فعاليت هاي تفريحي در دو گروه از بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي. شماره صفحه: 1213-21
ميثم صادقي ثاني, محمدجعفر شاطرزاده, محمدتقي کريمي, احمدرضا رفيعي, رضا صالحي, حسين نگهبان
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر ورزشهای ثباتی گردن دربهبودجلوآمدگی سر در دانشجویان دختر27-20 ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شماره صفحه: 1222-31
شهره تقي زاده, فرحناز غفاري نژاد, فرحناز امامي, طاهره ايماني فرد, سيده الهام حسيني
چکیده (175 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
مقایسه نسبت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه هندبالیست های نخبه آسیب دیده و سالم شماره صفحه: 1232-43
ابوذر سعادتيان, منصور صاحب‌الزماني, فريبرز محمدي پور
چکیده (468 مشاهده)     |     متن کامل PDF (991 دریافت)     |     XML
تأثیر فعالیت هوازي در آب و خشکی برروی بتا اندورفين پلاسما و آستانه ادراك درد ورزشكاران شماره صفحه: 1244-53
فهيمه کمالي سروستاني, محبوبه رنگرزطباطبايي, محسن ثالثي موسوي آبادي
چکیده (249 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML