ویژه نامه ورزشی: 1392

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (140 مشاهده)         |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

اثر سطوح مختلف فعالیت ورزشی بر تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیر¬برتر زنان شماره صفحه: 1177-88
محمدتقي اميري خراساني , منصوره مقربي منظري
چکیده (442 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
تأثير سرعت‌هاي مختلف تصويرسازي ذهني حرکت بر عملکرد شماره صفحه: 1189-99
سيد حجت زماني ثاني , عليرضا فارسي , بهروز عبدلي
چکیده (623 مشاهده)     |     متن کامل PDF (522 دریافت)     |     XML
تفاوت‌های الگوی حرکتی ناحیه کمری-لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت‌هاي چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران شماره صفحه: 1200-12
ميثم صادقي ثاني , محمدجعفر شاطرزاده يزدي , محمدتقي كريمي , احمدرضا رفيعي
چکیده (270 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
مقايسه ي شدت درد،سطح ناتواني عملكردي،پاسخ هاي ترس-اجتناب از حركت و ميزان فعاليت هاي تفريحي در دو گروه از بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي. شماره صفحه: 1213-21
ميثم صادقي ثاني , محمدجعفر شاطرزاده , محمدتقي کريمي , احمدرضا رفيعي , رضا صالحي , حسين نگهبان
چکیده (286 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر ورزشهای ثباتی گردن دربهبودجلوآمدگی سر در دانشجویان دختر27-20 ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شماره صفحه: 1222-31
شهره تقي زاده , فرحناز غفاري نژاد , فرحناز امامي , طاهره ايماني فرد , سيده الهام حسيني
چکیده (247 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
مقایسه نسبت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه هندبالیست های نخبه آسیب دیده و سالم شماره صفحه: 1232-43
ابوذر سعادتيان , منصور صاحب‌الزماني , فريبرز محمدي پور
چکیده (568 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1169 دریافت)     |     XML
تأثیر فعالیت هوازي در آب و خشکی برروی بتا اندورفين پلاسما و آستانه ادراك درد ورزشكاران شماره صفحه: 1244-53
فهيمه کمالي سروستاني , محبوبه رنگرزطباطبايي , محسن ثالثي موسوي آبادي
چکیده (311 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML