مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کهريزي, صديقه, استاديار فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کهريزي, نسرين, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
کهریزی, صدیقه, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کهزادی, ثریا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کوباسي, فرناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کورش فرد, نگار, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
کيانفر, فرانک, کارشناس ارشد، گروه زبان‌شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
کيخاي حسين پور, اکرم, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کيهاني, محمد رضا, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
کيهاني, محمد رضا, عضو هيأت علمي گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران (ایران)
کيهاني, محمدرضا, گروه آمار زيستي، دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
کيوانفر, نويد, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کچويي, علي, فوق تخصص غدد و متابوليسم، اصفهان، ايران
کیانفر, فرانک, عضو گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

گ

گائيني, عباسعلي, استاد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
گرايلو, هادي, دانشکده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي شاهرود
گرجی, یوسف, دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
گل شكوه, فرزانه, عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، اندیمشک، ایران
گل محمدی, اصغر, پژوهشگر، جمعیت هلال احمر، اصفهان، ایران
گلپريان, امير, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
گلچيني, علي, کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، کرمانشاه، ايران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2251 - 2275 (2290)    << < 86 87 88 89 90 91 92 > >>