مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گائيني, عباسعلي, استاد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
گایینی, عباسعلی, استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
گرايلو, هادي, دانشکده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي شاهرود
گرجی, یوسف, دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
گل شكوه, فرزانه, عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، اندیمشک، ایران
گل محمدی, اصغر, پژوهشگر، جمعیت هلال احمر، اصفهان، ایران
گلپريان, امير, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
گلچيني, علي, کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، کرمانشاه، ايران
گلچین نامداری, علیرضا, گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گنجويان, محمدصالح, دانشيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
گندمکار, الهام, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
گندمکار, امین, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
گودرزي, زينب, کارشناس فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
گودرزي, مهرنوش, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
گوشه, بابک, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه بهزيستي وعلوم توانبخشي، تهران، ايران
گوهري, نسرين, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
گوهرپي, شاهين, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

1 - 19 (19)