مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گائيني, عباسعلي, استاد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
گایینی, عباسعلی, استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
گرايلو, هادي, دانشکده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي شاهرود
گرجی, یوسف, دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
گروسی, حامد, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گل شكوه, فرزانه, عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، اندیمشک، ایران
گل محمدی, اصغر, پژوهشگر، جمعیت هلال احمر، اصفهان، ایران
گلابی, سحر, دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
گلپريان, امير, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
گلچيني, علي, کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، کرمانشاه، ايران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچین نامداری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
گلچینی, علی, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه آسیبشناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
گلی بیدگلی, سلمان, استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
گل‌دشتی, حسین, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
گنجويان, محمدصالح, دانشيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
گندمکار, الهام, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
گندمکار, امین, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
گودرزي, زينب, کارشناس فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
گودرزي, مهرنوش, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
گورکی, هادی, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
گوشه, بابک, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه بهزيستي وعلوم توانبخشي، تهران، ايران
گوهري, نسرين, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
گوهرپي, شاهين, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

1 - 25 (25)