مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پارساپور, خورشيد, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي (تريتا)، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
پاسباني, سليمه, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
پاشازاده, زهرا, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
پاشازاده آذري, زهرا, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، ايران
پاينده, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
پرنيان پور, محمد, گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
پرنيان پور, محمد, استاديار، آزمايشگاه بيومکانيک، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
پرنيان پور, محمد, دانشيار، گروه بيومکانيک،دانشگاه صنعتي شريف،تهران،ايران
پرنيانپور, محمد, استاد مدعو، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
پرنيانپور, محمد, استاد مدعو دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
پرنيانپور, محمد, دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف (ایران)
پرنيان‌پور, محمد, دکتراي بيومکانيک شغلي، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران و دانشکده مهندسي صنايع و اطلاعات، دانشگاه هانيانگ، سئول
پرهام پور, بهروز, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
پروانه, شهریار, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران و گروه کاردرمانی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
پرویزی, نسترن, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
پروین‌پور, شهاب, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پقه, فائزه, دانشجوي كارشناسي، گروه پرستاري، دانشکده علوم پزشکی، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
پل, احمد, کارشناس ارشد مکانيک، مشهد، ايران
پل, فاطمه, دانشجوی کارشناس ارشد ارتوپدی فنی، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پل, فاطمه, کارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
پل, فاطمه, کارشناس، گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
پل, فاطمه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
پناهي, مريم, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
پناهی, محمود, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پهلوان یلی, مجید, دانشجوي دكتري، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
پودینه, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران
پور اعظم, محمود, کارشناس ارشد، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
پور محمدرضاي تجريشي, معصومه, استاديار، دانشکده علوم رفتاري، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
پورآذر, مرتضی, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
پورابراهيم عمران, عباس, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار درماني ، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
پوراعتماد, حميدرضا, استاد، گروه روان‌شناسي، پژوهشکده علوم شناختي و مغز، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
پوراعتماد, حميدرضا, دانشيار عصب روان‌شناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
پوراعتماد, حمیدرضا, استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پوراعتماد, حمیدرضا, استاد، گروه روان‌شناسی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پورالوار, کاظم, استادیار، آموزش زبان انگلیسی، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، تبریز، ایران
پوربخت, اکرم, استاديار، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
پورجاويد, عليرضا, کارشناس، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
پورجعفر, مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانهای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
پورجعفر, مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
پورشریفی, حمید, دانشیار روان شناسی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران
پورعزيزي, سيدحسين, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
پورعلی, الهام, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پورقاسم, علي, دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني بهداشتي اصفهان، عضو هيأت علمي دانشكده علوم توانبخشي، گروه ارتوپدي فني، کارشناس ارشد، مربي
پورقريب, جمشيد, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي ايران
پورقريب, جمشيد, كارشناس ارشد زبان شناسي، عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران
پورمؤمنی, عباسعلی, کارشناس ارشد، عضو هیأت علمی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پورمحمد رضاي تجريشي, معصومه, استاديار، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
پورمحمدرضاي تجريشي, معصومه, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
پورمومني, عباسعلي, فيزيوتراپيست، مربي گروه فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
پورمومنی, عباسعلی, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پورمومنی, عباسعلی, مربی، مرکز تحقیقات پلویک فلور و گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پورنعمتی, پریسا, استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
پورپيرعلي, مرضيه, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
پولادي, شيدا, کارشناسي ارشد و هيأت علمي، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‎بخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران .
پولادي, شيدا, مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
پولادی, شيدا, كارشناس ارشد، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشكده علوم توا نبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
پيرمراديان, منصوره, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
پيرمراديان, منصوره, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
پيرمراديان, منصوره, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار‌درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
پيرمراديان, منصوره, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
پيرمراديان, منصوره, كارشناس ارشد، گفتار درماني، مرکز آموزشي درماني کودکان امام حسين (ع)-اصفهان، ايران
پيروز, معصومه, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
پيروزي, ثريا, کارشناس فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
پيشياره, ابراهيم, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
پيشياره, ابراهيم, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
پیرحیاتی, مریم, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 66 (66)