مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

هادسون, زويي, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي (گرايش پزشكي ورزشي)، مركز پزشكي ورزشي و تمرينات ورزشي، دانشكده پزشكي و دندانپزشكي، دانشگاه بارتز و كويين مري لندن، لندن، انگلستان
هادسون, زويي, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، مرکز پزشکي ورزشي و تمرينات ورزشي، دانشکده پزشکي و دندان‌پزشکي، دانشگاه بارتز و کويين مري، لندن. (انگلیس)
هادي, حمداله, کارشناس ارشد بيومکانيک ورزشي و مربي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز، ايران
هادي, حمداله, کارشناس ارشد بيومکانيک ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز. (ایران)
هاشمي, تورج, استاد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
هاشمي, علي, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران،تهران، ايران
هاشمي, هديه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني، کميته تحقيقات دانشجويي، مرکز تحقيقات شکاف لب و کام، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
هاشمي, هديه, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مركز تحقيقات شكاف لب و كام، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
هاشمی مقدم, کبری, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
هاول, پيتر, دکترا، گروه علوم زبان و روان‌شناسي، دانشکده لندن، انگلستان
هدايتي, رزيتا, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
هدايتي, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات پيش‌گيري و درمان چاقي، پژوهشکده علوم غدد درون‌ريز، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي، تهران، ايران
هدايتي, مهدي, دانشيار، مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي، پژوهشکده غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
هدايتي, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي، پژوهشکده غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني شهيد بهشتي، تهران، ايران
همتي منش, اسداله, کارشناس ارشد مشاوره توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
همتي گركاني, ساحل, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
همتی, جمشید, استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
همتی, فاطمه, Master of Science student in Orthotics and Prosthetics, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
هنرور, محمدهادی, استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی و هسته علمی سامانه‌های پشتیبان در توسعه سلامت، دانشگاه یزد، یزد، ایران
هوانلو, فريبرز, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
هورفر, حميد, پزشک، بخش بيماري‌هاي خاص، بيمارستان سيدالشهداء، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
هوش ور, پارسا, کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
هوشنگي ضمير, عيسي, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
هوشور, پارسا, مربي باليني، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
هوش‌ور, پارسا, عضو گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ، اصفهان، ايران
هويت طلب, مريم, مربي دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
هژبرپور فریدنی, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

1 - 27 (27)