مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مؤذني, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مؤمني, نگار, دانشجوي کارشناسي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
مالکی, علی, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مانده‌گاري نجف آبادي, محبوبه, نجف‌آبادي. کارشناس کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
مبارکي, حسين, استاديار، گروه مديريت توانبخشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
مبینی, بهرام, متخصص و جراح ستون فقرات، استادیار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
متاله, عليرضا, استاديار، گروه فيزيوتراپي ورزشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
مجاور, شیرین, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مجرد کاهاني, امير حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجلسي, مهدي, دانشجوي دکتري، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
مجيري, فريبا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
مجيري, فريبا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجیری, فریبا, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محبي‌نژاد, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي و کميته‌ تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محتسبي, سيد سعيد, استاد گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشكده مهندسي فناوري كشاورزي دانشگاه تهران، تهران، ايران
محسني اژيه, عليرضا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محسني تکلو, محمد تقي, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
محسنی اژیه, علیرضا, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محسنی‌پور, سید مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد, صحبتي‌ها, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
محمد شاهي, سيامند, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
محمدجان نتاج, زینب, كارشناس ارشد ،گروه فيزيوتراپي، دانشكده‌علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
محمدخاني, قاسم, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدخاني, قاسم, دانشجوي دکتراي شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدخاني, قاسم, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
محمدخاني, قاسم, گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدزاده, حسن, استاديار دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
محمدزاده, سحر, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدزاده, علي, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي،تهران،ايران
محمدزاده, علي, عضو هيأت علمي،گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران (ایران)
محمدزاده, مريم, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران.
محمدزاده, مریم, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش، کیش، ایران
محمدعلي نسب, ابراهيم, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
محمدنژاد, محمدرضا, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمدنیا, سمیرا, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدي, اسماعيل, کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, الهام, کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي, رسول, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ايران
محمدي, ريحانه, دانشجوي دکتري گفتار درماني، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
محمدي, زهرا, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي (تريتا)، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, عليرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه اپتومتري، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
محمدي, فرحناز, دکتراي تخصصي پرستاري، عضو مرکز تحقيقات مسائل رواني اجتماعي سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران، ايران
محمدي, محبوبه, گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, مرضيه, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
محمدي, مريم, کارشناس ارشد، خانواده درماني، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
محمدي, هيمن, دانشجوي دكتري حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي, هيوا, پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
محمدي, وحيد, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي ديناني, زهره, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي نژاد, طيبه, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
محمدي پور, فريبرز, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، کرمان، ايران
محمدي پور, فريبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمديان, الهام, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني،دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
محمديان, فاطمه, عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، زرنديه، ايران
محمديان, فاطمه, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، زرنديه، ايران
محمديان, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، اراک، ايران
محمديان, فاطمه, ( عضو هيات علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه) (ایران)
محمدپور, مريم, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
محمدی, سعیده, کارشناس ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محمدی, هیمن, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، تهران ، ایران
محمدیان, فروغ, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدیان, محمدامین, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمود خانی, محمد رضا, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمود رضا, آذغاني, استاديار، گروه مکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
محمودخاني, محمد رضا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
محمودزاده, اشرف, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودعليلو, مجيد, دانشيار روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
محمودي, الهام, کارشناس، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
محمودي, زهرا, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودي, فريبا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
محمودي, فريبا, كارشناس گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودي, محبوبه, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دكتراي زبان شناسي، گروه هنر هاي نمايشي، دانشكده هنر هاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, عضو هيأت علمي، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران. (ایران)
محمودي بختياري, بهروز, دکتراي زبان‌شناسي همگاني، عضو هيأت علمي، گروه ادبيات نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشگاه تهران (ایران)
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي تجسمي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, دكتر بهروز, دکتراي زبان شناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا، تهران
محمودی, سحر, دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
محمودی اصل, کوثر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
محمودی‌فر, الهام, دانشجوی دکتری ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمّدي¬پور, فريبرز, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
محکی, بهزاد, استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محکی, بهزاد, دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مختاري, مهيار, دانشجوي کارشناسي ارشد رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مختاري, پونه, استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران، تهران، ايران
مختاري نيا, حميد رضا, استاديار، گروه ارگونومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
مختاری دیزجی, منیژه, استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مدرس زاده, امين, کارشناس ارشد گفتار درماني، دانشکد? علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، ايران
مدرس سبزواري, محمدحسن, كارشناس ارشد، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
مدرسي, محبوبه, کارشناس، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مدرسي, يحيي, عضو هيأت علمي گروه جامعه شناسي زبان، پژوهشکده زبانشاسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران
مدرسي, يحيي, گروه زبان‌شناسي، پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران
مدرس‌زاده اصفهاني‌فرد, سيد امين, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مدواری برفه, رضا, دندان‌پزشک، داﻧﺸﻜﺪه دندان‌پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی، واحد اﺻﻔﻬﺎن (خوراسگان)، اصفهان، ایران
مرآثي, محمدرضا, استاديار، گروه آمار، دانشکده علوم تغذيه و آمار، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
مرآثی, محمد رضا, استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مرادي, بهزاد, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مرادي, عاليه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مرادي, علي, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
مرادي, محمدرضا, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران
مرادي, محمدرضا, کارشناس ارشد روان‌شناسي و آموزش کودکان با نيازهاي خاص، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مرادي, نگين, مربي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
مرادي, نگين, دانشجوي دکتري گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
مرادي, نگين, مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
مرادي, نگين, مربي، گروه گفتار درماني دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
مرادي, نگين, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (ایران)
مرادي عباس آبادي, مرضيه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران ، ايران
مرادی, محسن, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
مرادی, نگين, دانشجوي دكتري گفتار درماني، مركز تحقيقات عضلاني - اسكلتي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
مرادی, نگین, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز
مرادی شهربابک, زهرا, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مرادی عباس‌آبادی, مرضیه, مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
مرتازي, فاطمه, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مرتضوي, سعيده سادات, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
مردان شاه, محبوبه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان، ایران
مردانلو, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
مرداني شهربابک, بمانعلي, کارشناس ارشد، کاردرمانگر، مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج)، تهران، ايران
مرندي, سيد محمد, دانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مرندي, سيد محمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مرندي, سيد محمد, دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مرندي, سيد محمد, دانشيار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مروي اصفهاني, مهناز, دانشجوي دکتراي بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بو علي سينا، همدان
مزده, مهر دخت, دانشگاه علوم پزشکي همدان
مزده, مهردخت, استادیار متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان.
مزيدي, مريم, کارشناسي ارشد، طب ورزشي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، هرمزگان، ايران
مزيدي, مريم, کارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي ، دانشگاه تهران، تهران، ايران
مزيدي, مريم, کارشناس ارشد تربيت بدني، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
مسائلی, نسرین, روانشناس، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مسائلی, نسرین, کارشناس ارشد روانشناسی، کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مستأجران, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مستمند, جاويد, مرکز تحقيقات اسکلتي عضلاني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان Musculoskeletal research center of University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
مستمند, جاويد, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان. (ایران)
مستمند, جاويد, دانشگاه علوم پزشکي اصقهان- دانشکده علوم توانبخشي- گروه فيزيوتراپي
مستمند, جاويد, دانشيار، دکتري تخصصي، گروه فيزيوتراپي و مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مستمند, جاويد, استاديار گروه فيزيوتراپي، مركز تحقيقات عضلاني- اسكلتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
مستمند, جاويد, دکتراي فيزيوتراپي (گرايش پزشکي ورزشي)، استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
مستمند, جاويد, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي (گرايش پزشكي ورزشي)، استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مستمند, جاويد, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استاديار گروه فيزيوتراپي، مركز تحقيقات عضلاني- اسكلتي و دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مستمند, جاوید, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مستمند, جاوید, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مستمند, جاوید, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مستمند, جاوید, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مستمند, جاوید, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مسعودی, مینا, کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مسلمي حقيقي, فرزانه, مربي، فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
مسلمي حقيقي, فرزانه, عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
مسیحی, اعظم, كارشناس فيزيوتراپي
مشتاق, نهاله, دکتراي روان‌شناسي، عضو هيأت علمي گروه روان‌شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
مشهدي, علي, استاديار روان‌شناسي، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مشهدي, محمد, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مشهدي, محمد, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مشهدي, محمد, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مشهدي حسين, فاطمه, معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي شهرستان ورامين، تهران، ايران
مشکاتی, زهره, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مشکاتی, زهره, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مصطفایی, ندا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
مصطفوي, سمانه, مرکز تحقيقات بازتواني قلب و عروق، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مصلي نژاد, زهرا, استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
مصلي نژاد, زهرا, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
مطيع اله, طاهره, مربي، فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
مطيعي, زهرا, کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران.
مطيفي فرد, مهدي, متخصص جراحي استخوان و مفاصل، دانشکده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ايران.
مطيفي‌فرد, مهدي, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مظاهري, تکتم, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه كاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مظاهري, تکتم, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مظاهري, تکتم, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مظاهري, تکتم, عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مظاهری, مهرداد, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مظفر زنگنه, آتوسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
مظفري, فريده, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران
مظلوم, وحيد, فیزیوتراپیست و دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مظلوم, وحيد, فيزيوتراپيست و دانشجوي کارشناسي ارشد توان‌بخشي ورزشي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
معتمد, محمد رضا, کارشناس ارشد صنايع، سالن توليد تندر 90 کارخانه ايران خودرو، تهران
معتمدي, محمود, دانشيار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
معراجي, پيوند, آسيب‌شناس گفتار و زبان
معرفتي, حميد, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
معروفي, نادر, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
معصومي, الهام
معصومي, مهدي, دکتري حرفه اي و پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
معصومی, الهام, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
معظم, معصومه, کارشناس، گفتار درمانگر، اداره بهزيستي، زرين شهر، اصفهان، ايران
معظم سده, مرجان, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
معلمي, مرضيه, كارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
معمار, رغد, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
معمار زاده, مهرداد, دانشيار، گروه اطفال، دانشکده پزشکي، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
معمارزاده, مهرداد, دانشيار، فوق تخصص جراحي اطفال، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
معمارزاده, مهرداد, عضو هیئت علمی، گروه جراحی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
معماريان, آصفه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
معماريان, آصفه, کارشناس ارشد گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان (ایران)
معماريان, آصفه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
معمولي كارگر, مهناز, کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
معینی‌راد, سمیرا, دانشجوی دکتری، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مفاخري, زاهد, دانشجوي کارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مقدادی, نازنین, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مقدس تبریزی, یوسف, استادیار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مقدم سليمي, مريم, دانشجوي دكتري علوم اعصاب شناختي، گروه روان شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
مقدم سليمي, مريم, دانشجوي دکتراي تخصصي علوم اعصاب‌‌شناختي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
مقدمي, عليرضا, کارشناس ارشد فيزيوتراپي
مقدمي, عليرضا, كارشناس ارشد فيزيوتراپي
مقربي منظري, منصوره, كارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دانشگاه گيلان، گيلان، ايران
مقربی منظری, منصوره, کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مقيمي نژاد, شيما, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ملاکريمي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ملك زاده دهخوارقاني, حامد, كارشناس ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
ملك پور, مریم, گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران.
ملكي, علي, استاديار و عضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ايران
ملكيان, مينا, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
مليانيان, بهروز, دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توان‌بخشي (تريتا) و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ملکي, بهنام, كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
ملکي, تهمينه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ملکي, علي, استاديار، گروه مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
ملکی‌فر, نگار, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ملک‌پور, مختار, استاد گروه روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
منتظري سانيچ, حسين, دانشجو، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
منصوري, بنفشه, کارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
منصوري, بنفشه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
منصوري, بنفشه, کارشناس گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
منصوري, بنفشه, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
منصوري, سپيده, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهاجراني, محمد, کارشناس ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران
مهاجری, مژده, استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهدوي نژاد, رضا, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهدوي نژاد, رضا, استاديار ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهدوي نژاد, رضا, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهدوي‌نژاد, رضا, استاديار توان‌بخشي ورزشي، عضو هيأت علمي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهدوي‌نژاد, رضا, استاديار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهدي, پروانه, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
مهدي زاده, هاجر, دانشجوي دكتري علوم اعصاب، دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
مهدي زاده, وحيد, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
مهدي زاده گيلاني, وحيد, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
مهديه, فرزانه, كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
مهدي‌پور, الهام, دانشجوي دکتري، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
مهرآور, محمد, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مهرابيان, حسين, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
مهرابيان, حسين, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
مهرابيان, حسين, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
مهنام, امين, استاديار مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ايران
مهنام, امين, استاديار گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مهنام, امین, دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهنام, امین, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهوش ورنوسفادراني, عباس, دانشجوي كارشناسي ارشد روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
مهوش ورنوسفادراني, عباس, کارشناس ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
مهوش ورنوسفادراني, عباس, كارشناسي ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي سازمان آموزش و پرورش استان مركزي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
مهکي, محمدرضا, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
موبد, فرنوش, كارشناس گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
موثقي, شفيعه, استاديار روماتولوژي، بيمارستان امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
موثقي, شفيعه, استاديار، روماتولوژيست، بيمارستان ولي‌عصر، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
موحدي, احمدرضا, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
موحدی, احمد رضا, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
موحدی, احمدرضا, استاد، گروه رفتاری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
موحدی, احمدرضا, استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
موحدی, یزدان, استادیار، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
موسوي, اشرف السادات, كارشناس گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
موسوي, سيد جواد, دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
موسوي, سيد جواد, دکتراي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران
موسوي, سيد جواد, دانشجوي دوره دكتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي
موسوي, سيد کاظم, کارشناس ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران.
موسوي, عبدالله, جراح و متخصص گوش و حلق و بيني، دانشيار، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
موسوي, عبداله, دانشيار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
موسوي, لعيا, كارشناس فيزيوتراپي
موسوي ندوشن, سيد محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
موسوي نژاد, ميرحجت, دانشجوي دكتري، گروه تربيت بدني، واحد خوي، دانشگاه آزاد اسلامي، خوي، ايران
موسوی, مژده السادات, کارشناس ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فن‌آوری سپاهان، اصفهان، ایران
موسوی دهویی, سیده هستی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی نرم‌افزار مدل رانده، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
موسوی ساداتی, سیدکاظم, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران
موسیوند, عباس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
موللي, گيتا, دکتراي روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
موللي, گيتا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
موللي, گيتا, دكتراي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران
مولوي, حسين, استاد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ميراحمدي, مينا, مرکز تحقيقات اسکلتي عضلاني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان Musculoskeletal research center of University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
ميراعلايي, علي, استاديار بيماري‌هاي ريوي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ميرباقري, صديقه سادات, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
ميربد, سيد محسن, عضو هيات علمي، گروه فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
ميربد, سيد محسن, فيزيوتراپيست، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ميرخاني, سيد مجيد, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج)، تهران، ايران
ميرزا خاني, نويد, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
ميرزا زاده جواهري, مسعود رامين, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران
ميرزاخاني عراقي, نويد, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، ايران
ميرمعيني, عاطفه, کارشناس گفتار درماني
ميناسيان, وازگن, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ميناسيان, وازگن, استاديار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ميناسيان, وازگن, استاديار، فيزيولوژي ورزشي، عضو هيأت علمي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مينونژاد, هومن, استاديار، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
مکارم نسب, افروز, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
میراحمدی, مینا, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
میرانی سرگزی, نرگس, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد انار، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران
میربد, سید محسن, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
میربد, سید محسن, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
میرزایی, رضوان, دانشیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
مینایی بیدگلی, بهروز, دانشیار، گروه نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مینونژاد, هومن, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مینونژاد, هومن, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکت اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مینونژاد, هومن, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مینونژاد, هومن, استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
مینونژاد, هومن, استادیار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

1 - 309 (309)