مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ل

لاجوردي, لاله, مديريت گروه‏کار درماني دانشکده توانبخشي ايران، عضو هيئت ‏علمي دانشکده‏ توانبخشي‏دانشگاه علوم ‏پزشکي ايران
لاري, مريم سادات, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
لطافت كار, خداداد, كارشناسي ارشد، آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
لطافت کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران
لطافت کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- تهران ايران
لطافت کار, امير, استاديار، بهداشت و طب ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران- ايران (ایران)
لطافت کار, خداداد, دانشجوي دکتراي طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران.
لطافت کار, خداداد, دانشجوي دکتراي طب ورزشي و بهداشت، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران.
لطافت کار, خداداد, کارشناسي ارشد حرکات اصلاحي و آسيب شناسي دانشگاه تهران- تهران دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران
لطافت کار, خداداد, دانشجوي دکتري طب ورزشي- دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- تهران .
لطافتکار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافتکار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافتکار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافتکار, امیر, استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافت‌کار, امير, مربي، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
لطافت‌کار, امير, دکتري، گروه طب ورزشي و بهداشت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
لطافت‌کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران، ايران.
لطافت‌کار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافت‌کار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطافت‌کار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
لطافت‌کار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
لطفي, نويد, کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان
لطفي, هاجر, کارشناس فيزيوتراپي بيمارستان الزهرا (س)، بخش فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
لطفي, يونس, عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران، ايران
لقایی, افروز, دانشجو، گروه مهندسی برق (الکترونیک)، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
لنجان نژاديان, شهرام, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
لنجان‌نژاديان, شهرام, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
لوری زاده, محمد رضا, كارشناس ارشد آمار، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز

1 - 28 (28)