مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فؤاد الديني, منصوره, کارشناس ارشد کاردرماني، سازمان بهزيستي خراسان جنوبي، بيرجند، ايران
فاتحي, فرهاد, کارشناس ارشد کاردرماني، سرپرست بخش کاردرماني بيمارستان توان‌بخشي رفيده تهران، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران (ایران)
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، دکتري رفتار حرکتي
فارسي, عليرضا, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران، تهران، ايران
فاضل کلخوران, جمال, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاني, مائده, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فايضي, نوشين, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فتاح, عارفه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فتاحي, فرج الله, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، ايران
فتاحي, مجيد, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، ايران
فتاحی, فرج الله, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
فتاحی, مجید, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
فتح آبادي, جليل, دانشيار، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فتحي رضائي, زهرا, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
فتحی خطب, شبنم, دانشجوی دکتری، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
فتح‌آبادی, جلیل, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فخار, مصطفی, کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فخاري, زهرا, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

1 - 25 (90)    1 2 3 4 > >>