مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فؤاد الديني, منصوره, کارشناس ارشد کاردرماني، سازمان بهزيستي خراسان جنوبي، بيرجند، ايران
فاتحي, فرهاد, کارشناس ارشد کاردرماني، سرپرست بخش کاردرماني بيمارستان توان‌بخشي رفيده تهران، تهران، ايران
فاخریان, آیلار, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
فارسي, عليرضا, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران (ایران)
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فارسي, عليرضا, استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، دکتري رفتار حرکتي
فارسي, عليرضا, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران، تهران، ايران
فارسی, علیرضا, دانشیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فارسی, علیرضا, دانشیار، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فارسی, علیرضا, دانشیار، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فاضل کلخوران, جمال, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاني, مائده, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فايضي, نوشين, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فتاح, عارفه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فتاحي, فرج الله, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، ايران
فتاحي, مجيد, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، ايران
فتاحی, فرج الله, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
فتاحی, مجید, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فتاحی, مجید, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
فتح آبادي, جليل, دانشيار، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
فتحي رضائي, زهرا, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
فتحی, کیاوش, دانشجو، گروه مهندسی برق (کنترل)، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فتحی خطب, شبنم, دانشجوی دکتری، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
فتحی رضائی, زهرا, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
فتح‌آبادی, جلیل, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فخار, مصطفی, کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فخاري, زهرا, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
فخاري, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
فدایی ده‌چشمه, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
فرآيين, مريم, کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوراسگان،اصفهان، ايران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خوی، خوی، ایران
فرازمند, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرامرزي, سالار, استاديار گروه کودکان با نيازهاي خاص دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
فرامرزي, سالار, استاديار، گروه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
فرامرزي, سالار, استاديار، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان با نيازهاي خاص، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
فرامرزي, محمد, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران
فرامرزی, سالار, دانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرامرزی, سالار, دانشیار، گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرامرزی, سالار, دانشیار، گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فراهاني, ابوالفضل, استاد تمام، گروه تربيت بدني، دانشگاه پيام نور
فراهاني, ابوالفضل, استاد تمام تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
فراهاني, فرهاد, دانشيار. عضو هيأت علمي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
فراهاني, مرجان, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه پيام نور
فرج اللهي, نصرت اله, کارشناسي ارشد تربيت بدني، هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي،
فرج پور, حکمت, پژوهشگر، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرجي, الهه, كارشناس ارشد تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
فردوسي, فروغ, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
فرزانه, مهسا, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرشته نژاد, نيلوفر, کارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
فرشته نژاد, نیلوفر, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرشته‌نژاد, نيلوفر, کارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
فرشته‌نژاد, نيلوفر, کارشناس ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
فرضي, مرجان, کارشناس ارشد روان‌سنجي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
فرضي, مرجان, کارشناسي ارشد، گروه روان‌سنجي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
فرقاني, سعيد, استاديار، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فرقاني, سعيد, دانشيار گروه ارتز و پروتز، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فرقاني, سعيد, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
فرقاني, سعيد, دانشيار، مركز تحقيقات اسكلتي و عضلاني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فرقاني, سعيد, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی - عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
فرقاني, سعید, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی - عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
فرقانی, سعيد, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
فرقانی, سعید, دانشیار، عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرقانی, سعید, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرقانی, سعید, دانشيار، گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فرقانی, سعید, دانشیار، دکترای ارتوپدی فنی، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرقانی, سعید, دانشیار، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی و مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فرقدانی چهارسوقی, زهره, کارشناس گفتار درمانی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اصفهان، ایران
فرهادي, اكرم, دانشجوي دكتري، گروه سالمندي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، تهران، ايران
فرهادي, حسن, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، اهر، ايران
فرهادي, حسن, عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، اهر، ايران
فرهادی, هادی, استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
فرهبد, مژگان, ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمت بهداشتي درماني ايران،
فرهبد, مژگان, عضو هیات علمی پژوهشکده کودکان استثنایی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران
فرهودي, محبوبه, دانشجوي كارشناس ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فرهي زاده, رحيمه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
فرهپور, نادر, استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فرهپور, نادر, دانشگاه بوعلي سينا همدان (ایران)
فرهپور, نادر, دانشيار بيومكانيك اورتوپدي و ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان، ايران
فرهپور, نادر, استاد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
فرهپور, نادر, دکتراي بيومکانيک، ارتوپدي و ورزشي، دانشيار، دانشگاه بوعلي ‌سينا (ایران)
فرهپور, نادر, استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فرپور, سيما, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و گفتار درمانگر، آموزش و پرورش ناحيه 1، شيراز، ايران
فضيلتي, الهام, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فطروسی, فرنوش, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فطوره چي, سعيد, کارشناس ارشد کاردرماني، مربي، عضو هيئت علمي،گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
فقيه‌زاده, سقراط, دانشيار گروه فيزيك پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس
فلاح, عليرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي ورزش، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
فلاح, عليرضا, كارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
فلاح زاده, ابوالقاسم, کارشناس ارشد کاردرماني، کاردرمانگر،دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران
فلاح زاده, سمیه, مربی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فلاح زاده, سمیه, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی و گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فلاح زاده, سمیه, مربی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فلاح زاده, فاطمه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فلاح‌پور, ماندانا, استاديار، گروه كاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
فهيمي, حامد, کارشناس ‌ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فيروز بخت, محسن, گروه غربالگري مرکز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي کشور، تهران، ايران
فيروزآبادي, سيد محمد, استاد، گروه فيزيک پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
فيروزآبادي, سيد محمد, استاد فيزيک پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
فيضي, آوات, دکتراي آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
فکار قراملکی, فاطمه, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
فیاض موقر, افشین, دانشیار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

1 - 105 (105)