مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ط

طاهايي, سيدعلي اکبر, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
طاهايي, علي اکبر
طاهري, حسين, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, حسين, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, حسين, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, كارشناس ارشد گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, عضو هيئت علمي، گروه گفتاردرماني،دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. (ایران)
طاهري, عليرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار‌درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, مربي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, نويد, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, نويد, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهری, عليرضا, كارشناس ارشد، گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهری, علیرضا, مربی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طاهری, مرتضی, استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
طاهریان, اکبر, دانشجوی دکتری، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
طبائيان, سيده مرضيه, استاديار، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد هرند، اصفهان، ايران
طباطبايي, سيد فرهاد, دانشيار، گروه ارگونومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, کارشناس ارشد، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران،ايران
طباطبايي, سيد مهدي, کارشناس ارشد، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, مربي، گروه علوم پايه، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, گروه آمار، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، ايران
طباطبايي, مهدي, کارشناس ارشد، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبایی, سید مهدی, مربی، کارشناس ارشد، گروه علوم پایه، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
طليم خاني, آيلين, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران

1 - 25 (52)    1 2 3 > >>