مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شاطرزاده, محمدجعفر, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
شاطرزاده يزدي, محمدجعفر, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
شاطرزاده یزدی, محمد جعفر, دانشیار، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
شاه بداغي, محمدرحيم, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار دماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
شاهرخي, حسين, دانشجوي دکتري آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران
شاه‌بداغي, محمد رحيم, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
شايسته رودي, ياسر, کارشناس ارشد تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
شايگان نژاد, وحيد, دانشيار و عضو گروه نرولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شايگان نژاد, وحيد, دانشيار ، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شايگان نژاد, وحيد, دانشيار، گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شايگان نژاد, وحيد, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شايگان نژاد, وحيد, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شايگان نژاد, وحيد, . دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (ایران)
شايگان‌نژاد, وحيد, دانشيار گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شايگان‌نژاد, وحيد, استاديار، گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شایگان نژاد, وحید, دانشیار، گروه بیماری های مغز و اعصاب، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شجاع, اتلا, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
شجاع الدين, سيد صدر الدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
شجاع الدين, سيد صدرالدين, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران- تهران ايران
شجاع الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران
شجاع الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
شجاع الدين, سيد صدرالدين, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران- تهران .
شجاع الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
شجاع الدین, سید صدرالدین, کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاعي‌, مصطفي, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بردسير، کرمان، ايران.
شجاعی, معصومه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
شجاعی, معصومه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
شجاعی, معصومه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
شجاع‌الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
شجاع‌الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايران
شجاع‌الدين, سيد صدر‌الدين, دانشيار، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
شجاع‌الدين, صدرالدين, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
شجاع‌الدین, سید صدرالدین, دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاع‌الدین, سید صدرالدین, دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاع‌الدین, سید صدرالدین, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاع‌الدین, صدرالدین, دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاع‌الدین, صدرالدین, دانشیار، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شجاع‌‌‌‌الدين, سيد صدرالدين, دانشيار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
شرفه, محبوبه, دانشجوی كارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شريعت, مائده, فارغ التحصيل و كارشناس گفتاردرماني
شريعتي نيا, ندا, دکتری تخصصی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
شريعت‌زاده, هومن, استاديار، بيمارستان شفا يحيائيان، دانشگاه علوم پزشکي ايران
شريف, نسيم, دانشجوي دکتراي تخصصي روان شناسي ، دانشکده روانشناسي ، دانشگاه پيام نور، تهران ، ايران
شريف مرادي, کيوان, دانشگاه بوعلي سينا
شريفي, حميد, اپيدميولوژيست، گروه بهداشت و مواد غذايي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
شريفي, نفيسه, کارشناس ارشد کاردرماني، کاردرمانگر،دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران
شريفي نيک, محيا, کارشناسي ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران. تهران، ايران
شريفيان, اسماعيل, استاديار، گروه مديريت ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
شريفی, غلامرضا, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ايران
شریفی, علی, دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
شریف‌دوست, مریم, استادیار، گروه آمار و ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران
شریف‌دوست, مریم, استادیار، گروه آمار و ریاضی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
شعباني, اکرم, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
شفيعي, بيژن, کارشناس ارشد توانبخشي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, مربي، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, مربي، گروه گفتار درماني دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, بيژن, دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی اصفهان، ، دانشکده توان بخشی، گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی
شفيعي, بيژن, مركز تحقيقات اختلالات ارتباطي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
شفيعي, ميثم, كارشناسي ارشد، گفتار درماني، اصفهان، ايران
شفيعي, ميثم, کارشناس ارشد گفتار درماني ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
شفيعي, ميثم, كارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, ميثم, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي, ميثم, کارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شفيعي علويجه, فاطمه, كارشناسي ارشد روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران، تهران، ايران
شفیع زادگان, زهره, دانشجو، کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی )تریتا(، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شفیع زادگان, فاطمه, دانشجو، کارشناسی ارشد، گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
شفیعی, بیژن, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شفیعی, بیژن, کارشناس ارشد، عضو هیأت علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شفیعی, بیژن, کارشناسی ارشد گفتاردرمانی،عضو هیئت علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شفیعی سروستانی, مریم, استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
شفیع‌زادگان, زهره, مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران‌
شقايق فرد, بهار, کارشناس، فيزيوتراپيست، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
شكور, مهسا, دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
شلانی, بیتا, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
شمس, فرنوش, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
شمس صالحي, سميه, کارشناس فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
شمسه‌کهن, پرستو, استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
شمسي, فائقه, كارشناس ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
شمسي ماجلان, علي, استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
شمسيان, فرشته, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
شمسيان, فرشته, کارشناس ارشد آسيب‌شناسي گفتار و زبان، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شمسيان, فرشته, كارشناس ارشد آسيب شناسي گفتار و زبان، گروه گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
شمسيان, فرشته, كارشناس ارشد گفتاردرماني، گفتاردرمانگر مركز مهر.گفتاردرمانگر آزاد، اصفهان، ايران
شمسی ماجلان, علی, Assistant Professor, Department of Corrective Exercise and Sports Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
شمسی ماجلان, علی, استادیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
شمسیان, فرشته, کارشناس ارشد گفتار درمانی، مرکز گفتار درمانی مهر، اصفهان، ایران
شمسی‌پور دهکردی, پروانه, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
شميل شوشتري, سحر, دانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي، مركز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسكلتي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران
شميل شوشتري, سحر, مربي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران
شميل شوشتري, سحر, مربي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
شهاب پور, الهام, دانشجوي دکتري بيوشيمي و متابوليسم ورزشي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
شهابی, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای- تولید بازی‌های رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
شهابی, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
شهبازي, محبوبه, کارشناس ارشد، روان‌شناسي کودکان استثنايي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ايران
شهبازی, مهدی, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهبازی, مهدی, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
شهبازی, مهدی, دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهربانیان, شهناز, استادیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران و گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران و گروه توان‌بخشی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
شهربانیان, شهناز, استادیار، گروه آسيب‌شناسي ورزشی، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
شهريارپور, سعيده, دانشجوي کارشناسي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شهريور, زهرا, فوق تخصص روان‌پزشكي كودك و نوجوان، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران، بيمارستان روزبه، تهران، ايران
شهيدي, شهريار, دانشيار روانشناسي، گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
شهيدي, غلامعلي, دانشگاه علوم پزشکي ايران
شهيدي, غلامعلي, استاد، گروه مغز و اعصاب، بيمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
شهيم, سيما, استاديار، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
شهیم, سیما, استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
شویکلو, جواد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
شيخ, مانيا, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
شيخ, محمود, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
شيخ, محمود, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
شيرازي, طاهره سيما, گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
شيرازي, طاهره سيما, دکتري و استاديار، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران (ایران)
شيرازي, طاهره سيما, گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
شيراني, ساناز, کارشناس ارتز-پروتز
شيراني, سلماز, کارشناس ارتز-پروتز
شيرزاد, الهام, استاد، گروه حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
شيري, اسماعيل, دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي باليني كودك و نوجوان دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران، ايران
شيري, ولي, کارشناس ارشد و عضو هیأت علمی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
شکاري, احسان, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
شکري, سودابه, کارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
شکرچي زاده, پريوش, مربي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و دانشجوي دکتري، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
شکرچی زاده, هاجر, استادیار، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی، واحد اﺻﻔﻬﺎن (خوراسگان)، اصفهان، ایران
شکوری, سید کاظم, عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه طب فیزیکی و توانبخشی
شکوهنده, ليلا, کارشناسي ارشد روان‌شناسي، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
شیبانی, شهباز, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
شیخ, محمود, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شیخ, محمود, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شیخ, محمود, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شیخ حسنی, سهیل, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شیرمهنجی, فاطمه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

1 - 135 (135)