مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

ساري اصلاني, سينا, کارشناس ارشد مهندسي پزشکي- دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند -شهر جديد سهند-تبريز-ايران
سازمند, علي حسين, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
ساعد پازوكي, الميرا, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
سالاروند, سعدي, پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان
سالاروند, شهين, کارشناسي ارشد پرستاري گرايش آموزش بهداشت جامعه. دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي لرستان
سالاري اسكر, مختار, دانشجوي كارشناسي ارشد رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سالاری مقدم, فرشته, کارشناس ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشکده علوم توا نبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سالک زمانی, یعقوب, عضو هیأت علمی، گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
سالکی, محمد, استادیار، طب ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ساماني, معصومه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ساماني, معصومه, کارشناس گفتاردرمانی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سبزعلي, شيما, كارشناس فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
ستاري, مهسا, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران
ستوده, غلامرضا, کانديدای دکتری تخصصي، دانشگاه ميد سوئدن سوئد و پژوهشگر مرکز تحقيقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سجادي, ونوشه, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
سجاديان, پريناز, دانشجوي دکتري، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
سخاوت, ابراهيم, كارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
سخاوت, یونس, استادیار، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سخاوت, یونس, استادیار، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سخنگويي, يحيي, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
سخنگویی, یحیی, استاد‌یار، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
سدهي, مرتضي, استاديار، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
سرابندي, امين, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه مديريت توانبخشي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، تهران، ايران
سرافراز, زهره, كارشناش ارشد كاردرماني، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
سرحان, غازی, دکتری تخصصی فیزیوتراپی، مدرس رسمی انجمن درای نیدلینگ دیوید سیمون، سوییس
سرخوش, محمدصادق, کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
سرخيل, فرزاد, مسئول تربيت بدني مديريت تندر 90 و کارشناس تربيت بدني از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران
سرشين, امير, گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
سرفراز, زهره, گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران.
سروري, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
سطوتي, بهناز, کارشناس، گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سعادت, زهرا, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
سعادت, زهرا, دانشجوي دکتري، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
سعادت نيا, محمد, متخصص اعصاب، بیمارستان الزهرا، گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی
سعادتيان, ابوذر, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب شناسي و حرکات اصلاحي دانشگاه شهيد باهنر کرمان،کرمان، ايران
سعادت‌نيا, محمد, دانشيار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سعيدي, حسن, عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سعيدي, مرتضي, استاديار، متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
سعيدي, مرضيه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، فيزيوتراپيست، بيمارستان شريعتي، مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، اصفهان، ايران
سعيدي, مرضيه, فيزيوتراپيست مديريت درمان تامين اجتماعي استان اصفهان (ایران)
سعيدي, مرضيه, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و فيزيوتراپيست، بيمارستان شريعتي، مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، اصفهان، ايران
سعيدي, مرضيه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، فيزيوتراپيست، بيمارستان شريعتي، مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، اصفهان، ايران
سعيدي, مرضيه, فيزيوتراپيست، بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف‌آباد، مديريت درمان تأمين اجتماعي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سعيدي, مرضيه, فيزيوتراپيست، بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف‌آباد، مديريت درمان تأمين اجتماعي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سعيدي, مريم, كارشناس ‌ارشد، گروه آسيب‌شناسي ‌ورزشي و حرکات ‌اصلاحي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران
سعيدي بروجني, محمد جواد, دانشجوي دکتري، گروه علوم تشريحي، دانشکده پزشکي و مرکز تحقيقات علوم اعصاب، بيمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سعیدبخش, سعید, مربی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سعیدمنش, محسن, استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
سعیدی, حسن, عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سفری, مهدیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سقایی, عباس, گروه زبان خارجی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سلامت, محمد رضا, استاديار، گروه فيزيک و مهندسي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سلطاني, رمضان, کارشناس ارشد، گروه روان‌سنجي، مدرسه استثنايي شهرستان قدس، تهران، ايران
سلطاني, سنا, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
سلطاني, شاهين, دانشجوي دکتري، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
سلطاني, مجيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
سلطاني, مجيد, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (ایران)
سلطاني خديو, کبري, کارشناس ارشد کاردرماني روان ،مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان مرکزي، اراک، ايران
سلطانيان, غزاله, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
سلطانی, تابان, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای- تولید بازی‌های رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سلطانی, مجید, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز
سلطانی نژاد, محدثه, کارشناس ارشد، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
سلمانی خانکهدانی, لیلی, گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سليماني, بهرام, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار حياتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف‌آباد، دانشکده پزشکي، اصفهان، ايران
سليماني, بهرام, دكتراي آمار، هيأت علمي، گروه آمار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (ایران)
سليماني, بهرام, دکتري، گروه آمار زيستي، دانشگاه آزاد نجف‌آباد، اصفهان، ايران
سليماني, سعيد, دکتراي فيزيوتراپي، فيزيوتراپ مرکز توان‌بخشي ادبيان کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
سليمي, سمانه, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران
سليمي نائيني, سمانه, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
سلیمانی, بهنام, دانشجوی كارشناسی ارشد ارتوپدی فنی، دانشكده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران
سلیمانی, رضا, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سلیمانی, فرین, دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب و اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
سلیمان‌پور, رضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سماوات شریف, محمدعلی, استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سميعی, فاطمه, استاديار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سنجري, محمد علي, استاديار، گروه علوم پايه توانبخشي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
سنجري, محمد علي, استاديار، گروه علوم پايه توانبخشي، مركز تحقيقات توانبخشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
سنجري, محمدعلي, استادیار، گروه بيومكانيك، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سنجري, محمدعلي, استاد، گروه مهندسي پزشکي، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
سنجري, محمدعلي, استاديار، گروه علوم پايه توانبخشي، مركز تحقيقات توانبخشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي
سنجری, محمدعلی, دکتری تخصصی، آزمایشگاه بیومکانیک، مركز تحقيقات توان‌بخشي و گروه علوم پایه توان‌بخشی، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
سنجری, محمدعلی, دانشیار، آزمایشگاه بیومکانیک، گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سنگاری, ماندانا, دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سهيلي‌پور, الهام, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
سهيلي‌پور, سعيد, فوق تخصص جراحي گوش و حلق و بيني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتجي, حسين, مربي، عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتجي, حسين, مربي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي و مرکز تحقيقات بيماري‌هاي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتجي, حسين, مربي، عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتجي, حسين, مربي، کارشناسي ارشد کاردرماني، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني و دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتيجي, حسين, ( دانشجوي دکتري کاردرماني ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)
سورتيجي, حسين, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سورتیجی, حسین, مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سوری, رحمان, دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سوری, شیرکو, فیزیوتراپیست، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
سيدعامري, ميرحسن, دانشيار دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
سيروس, مهري, دانشيار، راديولوژيست، گروه راديولوژي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
سيمرغ, ليلا, گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
سيمرغ, ليلا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
سپهرنژاد, مهسا, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، سرپرست تيم توان‍بخشي کاشت حلزون اصفهان، مرکز کاشت حلزون اصفهان، اصفهان، ايران
سپهرنژاد, مهسا, كارشناس ارشد شنوايي شناسي، مركز كاشت حلزون اصفهان، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
سپهرنژاد, مهسا, مربي، گروه شنوايی شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
سپهري, عليرضا, دانشجوي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
سپهریان, مصطفی, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سیامکی, رضا, دانشجوی دکتری، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدحسین پور, طاهره, کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیما شیرازی, طاهره, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1 - 106 (106)