مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رادی, مهران, استادیار، گروه جراحی ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رازقي, راحيل, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
رازقي, محسن, استاديار و رييس دانشكده علوم توانبخشي شيراز- دانشکده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رازی, نسیم, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
راستی, جواد, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
راستی, جواد, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی و مرکز نوآوری صنایع سرگرمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
راشدي, احسان, کارشناس ارشد مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي صنايع و سيستم‌ها، دانشگاه ويرجينياتک، بلکسبرگ
راشدي, وحيد, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
راوند, مصطفي, دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انساني. مؤسسه آکادمي تاجيک شعبه روسيه، دوشنبه، تاجيکستان
راوند, مهديه, دانشجو کارشناسي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی؛ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
ربيعي, آتوسا, کارشناس ارشد، بخش گفتار‌درماني بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ربيعي, آتوسا, كارشناس ارشد گفتار درماني، آسيب‌شناس گفتار وزبان، بيمارستان روزبه، تهران، ايران
ربيعي, محمد, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
رجب زاده, عليرضا, دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رجب پور, الهام, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران (ایران)
رجبي, رضا, استاد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، دکتري تربيت بدني، گروه تربيت بدني ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رجب‌پور, الهام, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رجحاني شيرازي, زهرا, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رحماني, پگاه, دانشجوي دکتري حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رحماني رسا, امير, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رحماني پور, بهزاد, کارشناس کاردرماني- دانشکده علوم توانبخشي- دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران
رحمانی, نیلوفر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تندرستي و بازتواني ورزشي، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمتي, هانيه, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران.
رحمتی, محمدرضا, دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رحيمي, حشمت اله, معاون پيش‌گيري، سازمان بهزيستي استان خوزستان، اهواز، ايران
رحيمي, عاطفه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رحيمي, عباس, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی کارشناس ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی دکتری، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه بهزیستی و علوم توان‌بخشی، تهران، ایران
رحیمی, علیرضا, استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
رحیمی فروشانی, عباس, دکتری، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رزمجوئي, مريم, کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزمجوئی, مریم, کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزوان, زینب, کارشناس ارشد کاردرمانی، بیمارستان روانپزشکی 505 ، تهران، ایران
رستمخاني, حسين, دانشجوي دکتراي تربيت بدني و علوم ورزشي
رستمخاني, حسين, گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، ابهر، ايران
رستمخاني, حسين, دانشجوي دوره دکتري فيزيولوژي ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
رستمي, حميدرضا, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
رستمي حاجي آبادي, مهدي, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
رستمی, صدیقه, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رستمی, محمدرضا, دانشجوی كارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رستم‌خاني, حسين, دانشجوي دکتراي فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان.
رسولي فر, پريسا, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال و مدير گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, دكتراي كاردرماني، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و توانبخشي
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه آموزشي كاردرماني، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, ددکتراي تخصصي کاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رصافياني, مهدي, استاديار، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رصافياني, مهدي, دکتراي کاردرماني، مرکز تحقيقات اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، عضو هيأت علمي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانیخشی، تهران، ايران
رصافيانی, مهدي, دكتري تخصصي كاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه آموزشي كاردرماني، تهران، ايران
رصافيانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران ، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رضا سلطاني, اصغر, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رضا سلطانی, اصغر, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا کيهاني, محمد, کارشناس ارشدعلوم پايه، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
رضائي, پريسا, عضو هيئت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائي, کتايون, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، مربي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، گروه فیزیوتراپی،‌ دانشکده توانبخشي، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، گروه فيزيوتراپي (ایران)
رضائيان, زينب, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رضائيان, فاطمه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان رامشه, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي و مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهراسادات, استادیار، دکترای تحصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضاسلطاني, اصغر, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد، گروه فناوري اطلاعات، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطانی, اصغر, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضايي, ايرج, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, روح‌اله, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
رضايي, علي اكبر, استادیار متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
رضايي, فريبا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, فريبا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, محمد, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
رضايي, محمد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
رضايي, محمد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
رضايي, مهدي, کارشناس ارشد، گروه آموزشي کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضايي, پريسا, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, پريسا, مربی، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضايي, پريسا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, پريسا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي خيابانلو, صمد, متخصص پوست، گروه پوست، بيمارستان آموزشي امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رضاپور جاغرق, مطهره, کارشناس کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رضایی, آتنا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
رضایی, سجاد, متخصص طب فیزیکی و توان‌بخشی، درمانگاه خصوصی، ساری، ایران
رضایی, علی محمد, مربی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
رضایی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
رضایی, محمد, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی, دانشکده توانبخشی, دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
رضایی دهنوی, صدیقه, استادیار، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رضوي, سيده ثمين, دانش آموخته کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، ايران
رضوی اسفلی, سیده محبوبه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران
رضوی افضل, زینب السادات, گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران.
رفيع خواه, محسن, کارشناس ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران
رفيعائي, مسعود, عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
رفيعايي, مسعود, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رفيعايي, مسعود, كارشناس ارشد اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، تهران، ايران
رفيعي, احمدرضا, متخصص جراحي مغزو اعصاب، استادياردانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
رفيعي, احمدرضا, متخصص جراحي مغزو اعصاب، استادياردانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهرکرد، ايران
رفيعي, حسن, روانپزشك، عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران.
رفيعي, شهلا, کارشناس ارشد کاردرماني ، مربي هيأت علمي دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
رفيعي, شهلا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
رفیع, شهرام, استادیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی و بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز. ایران
رفیعایی, مسعود, عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رفیعی, صالح, استادیار، گروه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
رفیعی, صالح, استادیار، گروه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران ایران
رفیعی, صالح, استادیار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
رمضان زاده, حسام, دانشجوي دكتري، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
رمضان زاده, مسعود, کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
رنگرزطباطبايي, محبوبه, کارشناسي ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
رهبر, سولماز, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
رهنما, نادر, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, استاد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهنما, نادر, دانشيار طب ورزشي، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان (ایران)
رهنما, نادر, استاد، گروه آسیبشناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, استاد راهنما (ایران)
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهگذر, مهدي, دکتراي تخصصي آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رهگذر, مهدي, استاد، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رهگذر, مهدي, دکتراي آمار، عضو هيأت علمي گروه آمار و روش تحقيق، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران (ایران)
روانبد, رويا, پژوهشگر فرادکتري، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
روانبد, رويا, دکتري فيزيوتراپي، مرکز جامع درمان هموفيلي، تهران، ايران
روانبد, رویا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روانبد, رویا, دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روانبد, رویا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روحاني, نعيمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
روحانی, نعیمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
روحبخش, نعمت اله, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
روحی, صمد, مربی، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
روزبهاني, معصومه, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
روزبهاني, مهدي, دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، عضو هيأت علمي و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، بروجرد، ايران
روستائي, ميثم, دانشجوي کارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي و گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
روستايي, ميثم, دانشجوي کارشناسي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي (تريتا)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
روستايي, ميثم, دانشجوي کارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
روستايی, محمد محسن, استاديار، گروه فيزيوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
روشن فکر, امیرحسین, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
روغني, طيبه, دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي 3، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
روغني, طيبه, کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
روفيگري, احمدرضا, فلوشيپ جراحي ترميم دست و ميکروسکوپي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران
روفيگري, احمدرضا, استاديار جراحي ميکروسکوپي و اعصاب محيطي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران.
روفيگري, احمدرضا, فلوشيپ جراحي ترميم دست و ميکروسکوپي
رياحي, آزاده, كارشناس ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رياحي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رياحي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ريسمانباف, زهرا, عضو هیئت علمی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران
رييسي, محسن, متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب، مركز پزشكي امين اصفهان- اصفهان- ايران
ريگي‌کوته, بهزاد, کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

1 - 196 (196)