مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ذ

ذكري, مريم, دانشیار، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحيد, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحيد, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحید, دانشيار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحید, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ذوالنور, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
ذوالکتاف, وحيد, دانشيار، آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذکری, مریم, دانشیار، گروه مهندسی برق (کنترل)، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 10 (10)