مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
داداش پور, علي, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد کرج، کرج، ايران
داداشي, ليلا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
دادخواه, مهرناز, کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دادپي, معصومه, استاديار پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش، تهران، ايران
دادگر, حسين, عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه هرمزگان- شهرستان بندر لنگه- دانشگاه آزاد اسلامي.هرمزگان ايران
دادگر, حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه، هرمزگان، ايران
دادگو, مهدي, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران.
دادگو, مهدي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
دادگو, مهدي, استاديار، گروه آموزشي فيزيوتراپي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران (ایران)
دارويي, اکبر, استاديار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دارويي فرد, عاطفه, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
دالوند, حميد, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دانائي‌فرد, فاطمه, کارشناس، آموزش و پرورش استثنايي، سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، سمنان، ايران
دانش پژوه, طيبه, کارشناس گفتار درماني
دانشجو, عبدالحميد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بردسير، کرمان، ايران.
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت ورزشي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس، بندرعباس (ایران)
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه مالايا، کوالالامپور، مالزي
دانشجو, عبدالحميد, مربي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور مرکز لامرد، فارس، ايران
دانشجو, عبدالحميد, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، لامرد (ایران)

1 - 25 (83)    1 2 3 4 > >>