مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
داداش پور, علي, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد کرج، کرج، ايران
داداشي, ليلا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
دادخواه, مهرناز, کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دادپي, معصومه, استاديار پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش، تهران، ايران
دادگر, حسين, عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه هرمزگان- شهرستان بندر لنگه- دانشگاه آزاد اسلامي.هرمزگان ايران
دادگر, حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه، هرمزگان، ايران
دادگو, مهدي, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران.
دادگو, مهدي, استاديار، گروه آموزشي فيزيوتراپي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
دادگو, مهدي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
داردانی, نسرین, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دارويي, اکبر, استاديار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دارويي فرد, عاطفه, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دانائي‌فرد, فاطمه, کارشناس، آموزش و پرورش استثنايي، سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، سمنان، ايران
دانش پژوه, طيبه, کارشناس گفتار درماني
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت ورزشي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس، بندرعباس
دانشجو, عبدالحميد, مربي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور مرکز لامرد، فارس، ايران
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه مالايا، کوالالامپور، مالزي
دانشجو, عبدالحميد, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، لامرد (ایران)
دانشجو, عبدالحميد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بردسير، کرمان، ايران.
دانشجو, عبدالحمید, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
دانشمندي, حسن, استاديار، دانشگاه گيلان، رشت، ايران
دانشمندي, حسن, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، رشت، ايران
دانشمندي, حسن, دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
دانشمندی, حسن, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
دانشي, ليلا, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
داودی, فاطمه, كارشناس ارشد حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران
داوری‌نیا, فاطمه, دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دايمي, مصطفي, کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توان بخشی،گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درخشان راد, سيد عليرضا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
درخشان راد, سيد عليرضا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
درخشان راد, سيد عليرضا, دانشجوي دکتري تخصصي کاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و عضو هيئت علمي گروه آموزشي كاردرماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران (ایران)
درخشان راد, سيد عليرضا, كارشناس ارشد كار درماني جسماني، عضو هيأت علمي گروه كار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
درخشان راد, سید علیرضا, دانشجوی دکتری، گروه آموزشی كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
درخشان پور, احمد, کارشناس ارشد روانشناسي عمومي، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
درخشنده, فاطمه, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران و عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هيآت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتري گفتار‌درماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
درخشنده, فاطمه, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي و تيم شکاف کام، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتراي گفتاردرماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مرکز تحقيقات شکاف لب و کام، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, استادیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
درزي, زهرا, کارشناسي ارشد آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
درهمی, شهریار, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
درياباري, سيده مهري, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
دری‌گیو, مرتضی, استادیار، گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دست غيبي, سيد محمدرضا, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه آموزشي مديريت توانبخشي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
دست غيبي, سيد محمدرضا, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران.
دست منش, سياوش, عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده، شيراز
دستمنش, سياوش, عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده، شيراز.
دشتستاني, فاطمه, دانشجوي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ايران
دلاوري, عليه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
دلداده, شقایق, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
دلفي, مريم, عضو هيات علمي گروه شنوايي شناسي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني – اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. دانشجوي دکتري، گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
دلفي, مريم, مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني – اسکلتي ، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز، دانشجوي دکتري شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ايران
دلفي, مريم, دانشجوي دکتري، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران، دانشجوي دكتري شنوايي شناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ایران
دلفي, مريم, مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
دلفي, مريم, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
دلفي, وفا, دانشجوي کارشناسي، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, وفا, دانشجوي کارشناسي، گروه گفتار درماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
دلفی, مریم, عضو هیت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، و دانشجوی دکتری، گروه شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
دلیری, محمدرضا, دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
دماوندي, محسن, فوق دکتراي بيومکانيک ورزشي و ارگونومي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران
دماوندی, محسن, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دمرچي, زينب, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران
دهقان, سمانه خاتون, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، بيمارستان رفيده، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران.
دهقان منشادي, فريده, استاديار، گروه فيزيوتراپي ،دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران،ايران
دهقان منشادی, فريده, استاديار، گروه فيزيوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
دهقاني, الهه, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
دهقاني زاده, مسلم, کارشناس ارشد کاردرماني، سازمان آموزش و پرورش استثنايي يزد، يزد، ايران
دهنوي, حميد, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
دوستی, معصومه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دولتشاهي, بهروز, دکتري روانشناسي، استاديار، گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ديبايي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، روان‌شناسي کودکان استثنايي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
ديزجي, الناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران.
دژآهنگ, منوچهر, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان، ايران

1 - 91 (91)