مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خادمي, خسرو, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خادمی کلانتری, خسرو, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خارستانی, مهرزاد, کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
خاصه, علی اکبر, استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران
خالقي پناه, مهشيد, دانشجوی کارشناسي ارشد، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان علوم توانبخشي (تريتا)، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
خالقی, محمدرضا, دانشجو، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
خالقی تاجزی, مهدی, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خالقی تازجی, مهدی, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خاني, فوزيه, دانشجوي کارشناسي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
خانکه, حميد رضا, دانشيار گروه آموزشي پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
خانی, پویا, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
خاکي, شهاب, دانشجوي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
خدابخشي کولايي, آناهيتا, استاديار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
خدارحمی, حسین, استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
خدامی, سیده مریم, استادیار، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
خدايي, مجيد, دکتري، گروه مديريت ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
خدايي, محمدرضا, روانپزشک، استاديار، گروه روانپزشکي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
خدری, آناهیتا, روان‌شناس، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خدری, آناهیتا, روانشناس، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خديو, اسماء, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
خراجي, غزل, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خراسانی, انیس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
خردمندي, زهرا, کاردان اتاق عمل، بيمارستان امين، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
خزائي, علي اشرف, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
خزاعلي, خديجه, کارشناس ارشد کاردرماني، مدرس، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خزاعلي, خديجه, مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خزاعلي, خديجه, کارشناسي ارشد، گروه كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
خزاعلی, خدیجه, کارشناس ارشد کار درمانی، عضو هیأت علمی گروه کار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خزایی, سعید, استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خسروآبادی, رضا, استادیار، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خسروي, بهمن, دانشجوي دکتري، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خسروي, داوود, کارشناس مکانيک، سالن توليد تندر 90، کارخانه ايران خودرو، کرج، تهران
خسروي, راضيه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
خسروکیانی, زهره, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خلجي, حسن, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اراك، اراك، ايران
خلخالي زاويه, مينو, دکتراي فيزيوتراپي، استاديار، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات فيزيوتراپي، تهران، ايران
خلخالی زاویه, مینو, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خليل طهماسبي, رسول, دانشجوي کارشناسي ارشد حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
خمر, مریم, دکتری تخصصی برق، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
خواجه نعمت, کرار, دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران
خورشيد سخنگو, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
خوشحالي پناه, مرضيه, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خوشحالي پناه ابرقويي, مرضيه, كارشناس ارشد كاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه شهيد بهشتي
خوشرفتار يزدي, ناهيد, دکتراي طب ورزشي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران
خوشنودی, حسن, مربی، گروه مکانیک، واحد شوش، دانشگاه آزاد اسلامی، شوش، ایران
خياط‌زاده ماهاني, محمد, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
خيام باشي, خليل, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
خيامباشي, خليل, دانشيار طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيامباشي, خليل, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيام‌باشي, خليل, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيام‌‌باشي, خليل, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيرده, مريم, مربی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خيري, فاطمه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خیام باشی, خلیل, استاد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان اصفهان، ایران
خیرآبادی, غلامرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خیرآبادی, غلامرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 56 (56)