مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاتمي, جواد, استاديار، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي, جواد, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي زاده, نيکتا, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه مديريت توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حاج غلام رضايي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حاجي آقايي, بهنام, مربي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
حاجي آقايي, بهنام, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه ارتوپدي فني، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
حاجي آقايي, بهنام
حاجي ابوالحسن, فهيمه, كارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حاجي حسيني, الهام, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجي مقصودي, ميترا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حاجيان, طيبه, کارشناس گفتار درماني
حاجيلو, بهروز, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
حاجی آقایی, بهنام, مربی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حاجی حسینی, الهام, دانشجوی دکتری، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجی زاده, سامان, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حارث آبادي, فاطمه, كارشناسي ارشد و هيأت علمي، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
حامدي, درسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حبيبي, عبدالحميد, دانشيار فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, دانشجوي دکتري، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي دانشگاه مازندران
حبيبي‌فر, فهيمه, دانشجوي دکتري تخصصي، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
حبیب پور, سمیه, دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکاء، ایران
حجت, عيسي, دانشيار، دانشکده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حجتی, حمید, استادیار، گروه پرستاری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حداد نژاد, مليحه, استاديار، گروه حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

1 - 25 (125)    1 2 3 4 5 > >>