مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاجدینی کاکاوندی, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
تاجيک, سيما, 1. کارشناسي ارشد شنوايي شناسي، گروه گفتار درماني و شنوايي شناسي، دانشکده پزشکي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل. بابل، ايران
تازيکه لمسکي, زينب, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
تدین, حمیدرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
تذهيبي, مهدي, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
تذهيبي, مهدي, عضو هيئت علمي گروه آمار دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
ترابي نژاد, فرهاد, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, مربي گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
ترابي نژاد, فرهاد, ، کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي ايران (ایران)
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكدة علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دکتراي گفتاردرماني، مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ترابي پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني
ترابي‌نژاد, فرهاد, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيئت علمي گروه مديريت توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
ترابي‌نژاد, فرهاد‌, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
ترابي‌پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترابی, امیرحسن, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ترابی, رضا, استادیار، گروه زبان خارجی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ترک زاده, آناهيتا, دانشجوي کارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترک زاده, آناهیتا, مربی، مرکز تحقیقات پلویک فلور و گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گیتی, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
تقوي, مهراب, کارشناسي ارشد دانشگاه تهران- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه رفتار حرکتي. تهران ايران
تقي خاني, معصومه, فيزيوتراپيست و کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
تقي زاده, شهره, مربي ،دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي- دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
تقي زاده, شهره, مربي ، عضو هيئت علمي دانشکده علوم توانبخشي شيراز – دانشجوي دکتري تخصصي فيزيوتراپي – کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ، ايران
تقي زاده, شهره, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
تقي زاده, شهره, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
تقي زاده, شهره, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
تقي زاده, طيبه, دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران، ایران
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب ، مربي هيأت علمي دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران ، تهران، ايران (ایران)
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
تقيان, فرزانه, استاديار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان.
تقيان, فرزانه, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ايران
تقي‌زاده, عاطفه, کارشناسي ارشد کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
تقي‌‌‌زاده, شهره, كارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
تقیان, فرزانه, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
تقی‌پور, محمد, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
تقی‌پور, محمد, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توراني, سوگند, استاديار، گروه مديريت، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
توزنده‌جاني, حسن, استاديار، دکتري روان‌شناسي، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
توكل, خسرو, عضو هيأت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
توكل, نجمه, كارشناس آمار حياتي، مؤسسه پورسيناي حکيم، اصفهان
توكلي, زهرا, مربي بيومكانيك ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان، ايران
توكلي, زهرا, کارشناس گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توكلي, مجتبي, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسكلتي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران
توکل, سميرا, کارشناس، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, مجتبي, مربي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران
توکلي, مجتبي, مربي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
توکلی, زینت, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
توکلی, مجتبی, دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
تيموري, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تيموري, مهدي, دستيار جراحي استخوان و مفاصل، گروه ارتوپدي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
تيموري, مهدي, دستيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
تيموري خروي, مصطفي, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تيموري خروي, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تکي زاده, خالد, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

1 - 67 (67)