مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابافت, حميده, دانشجوي دکتراي روانشناسي، دانشگاه چمران، اهواز، ايران
ابدالي, حسين, دانشیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابراهيمي, اسماعيل, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
ابراهيمي, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, رضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, سمانه, دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابراهيمي تكامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران (ایران)
ابراهیمی, اسماعیل, استاد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیمی مقدم, حسین, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ابطحي, سيد حميدرضا, استاديار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ابطحي, فهيمه سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, مرجان السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, نرگس, فيزيوتراپيست
ابن شهيدي, نرگس السادات, كارشناس فيزيوتراپي
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابوالاحراري شيرازي, سارا, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
ابوالحسيني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابوفاضلي, مهناز, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابولاحراري شيرازي, سارا, -کارشناس ارشد فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
احساني, فاطمه, دانشجوي دكتري فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايرا
احساني, فاطمه, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
احمدي, ابراهيم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
احمدي, اکرم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, طاهره, کارشناس، گفتار درمانگر، آموزش و پرورش استثنايي، شلمزار، شهرکرد، ايران
احمدي, پريسا, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي براتي, اکرم, کارشناس ارشد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
احمدي براتي, سعيد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايزه، اهواز، ايران
احمدي زاده, زهرا, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي-عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران
احمدي كهجوق, حسين, دانشجوی پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, دکتری تخصصی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
احمدي كهجوق, مينا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ايران
احمدي كهجوق, مينا, دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران
احمدپور, محبوبه, كارشناس، روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
احمدی, فریبا, دانشجوی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
اخباري, بهنام, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، تهران
اخباري, بهنام, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اخلاقی, عبدالخالق, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کودکان استثنايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اخوان تفتی, مهناز, دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ادریسی, مهدی, استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اديب سرشكي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سرشکي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سركشي, نرگس, مربي، عضو هيات علمي ،گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران
ادیبی, پیمان, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ارجمندنیا, علی اکبر, دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسطو, علي اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
ارشاد, ندا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشاد, ندا, استاد يار گروه فيزيوتراپي دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس (ایران)
ارشاد, ندا, دکتري فيزيوتراپي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشاد, ندا, دانش آموخته كارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشگاه تربيت مدرس (ایران)
ارشدی بستان آباد, محمد, مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
ازخوش, منوچهر, استاديار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
استادي, مرضيه, گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
استکي, علي, استاد بيومکانيک، گروه فيزيک پزشکي و مهندسي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
استکي قشقايي, فاطمه, فيزيولوژيست ورزش، پژوهشکده قلب و عروق صديقه طاهره، مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اسحاقي, محمد امين, دستيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
اسدالله پور, فائزه, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اسداله پور, فائزه, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ایران
اسدي, لعيا, دانشجوي كارشناس ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسدي, محمدرضا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اسدی, سحر, کارشناس ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اسرافيليان, امير, کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
اسرافیل زاده, سعیده, دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملکان، ملکان، ايران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفندياري, الهام, کارشناس ارتز و پروتز، پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
اسلامي, محرم, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه زبان‌شناسي، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران
اسلامي, منصور, دانشيار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
اسلامي, منصور, استاديار گروه بيومکانيک دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران
اسلامي فرد, رباب, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسلامی, منصور, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
اسماعيل زاده, منصور, معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشور ، تهران، ايران
اسماعيلي, اسماعيل, کارشناس ارشد، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, زهرا, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
اسمعیلی آبدر, مجتبی, کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسکندري, زهرا, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, استاد يار و عضو گروه نرولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, دانشيار گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
اشتري, مژگان, کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران
اشرفي, مجيد, عضو هيأت علمي ، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران

1 - 100 (186)    1 2 > >>