مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابافت, حميده, دانشجوي دکتراي روانشناسي، دانشگاه چمران، اهواز، ايران
ابدالي, حسين, دانشیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابراهيمي, اسماعيل, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
ابراهيمي, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, رضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, سمانه, دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابراهيمي تكامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهیمی, اسماعیل, استاد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیمی مقدم, حسین, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ابریشم‌کار, سعید, استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابطحي, سيد حميدرضا, استاديار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ابطحي, فهيمه سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, مرجان السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, نرگس, فيزيوتراپيست
ابن شهيدي, نرگس السادات, كارشناس فيزيوتراپي
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابوالاحراري شيرازي, سارا, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
ابوالحسيني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابوفاضلي, مهناز, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابولاحراري شيرازي, سارا, -کارشناس ارشد فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
احساني, فاطمه, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
احساني, فاطمه, دانشجوي دكتري فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايرا
احمدي, ابراهيم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
احمدي, اکرم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, طاهره, کارشناس، گفتار درمانگر، آموزش و پرورش استثنايي، شلمزار، شهرکرد، ايران
احمدي, پريسا, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي براتي, اکرم, کارشناس ارشد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
احمدي براتي, سعيد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايزه، اهواز، ايران
احمدي زاده, زهرا, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي-عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران
احمدي كهجوق, حسين, دانشجوی پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, دکتری تخصصی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
احمدي كهجوق, مينا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ايران
احمدي كهجوق, مينا, دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
احمدپور, محبوبه, كارشناس، روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
احمدی, فریبا, دانشجوی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
احمدی, نصور, استادیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمدی علون‌آبادی, عاطفه, استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فن‌آوری سپاهان، اصفهان، ایران
احمدی گودینی, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اخباري, بهنام, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، تهران
اخباري, بهنام, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اخلاقی, عبدالخالق, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کودکان استثنايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اخوان تفتی, مهناز, دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ادریسی, مهدی, استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اديب سرشكي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سرشکي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سركشي, نرگس, مربي، عضو هيات علمي ،گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران
ادیبی, پیمان, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ارجمندنیا, علی اکبر, دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسطو, علي اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
ارشاد, ندا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشاد, ندا, دانش آموخته كارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشگاه تربيت مدرس (ایران)
ارشاد, ندا, دکتري فيزيوتراپي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشاد, ندا, استاد يار گروه فيزيوتراپي دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس (ایران)
ارشدی بستان آباد, محمد, مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
ارشم, سعید, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ازخوش, منوچهر, استاديار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
استادي, مرضيه, گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
استکي, علي, استاد بيومکانيک، گروه فيزيک پزشکي و مهندسي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
استکي قشقايي, فاطمه, فيزيولوژيست ورزش، پژوهشکده قلب و عروق صديقه طاهره، مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اسحاقي, محمد امين, دستيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
اسدالله پور, فائزه, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اسداله پور, فائزه, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ایران
اسدي, لعيا, دانشجوي كارشناس ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسدي, محمدرضا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اسدی, سحر, کارشناس ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اسدی, سیده یاسمن, مربی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
اسدی, سیمین, کارشناس ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اسرافيليان, امير, کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
اسرافیل زاده, سعیده, دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملکان، ملکان، ايران
اسرافیلی, هاجر, کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفندياري, الهام, کارشناس ارتز و پروتز، پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
اسلامي, محرم, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه زبان‌شناسي، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران
اسلامي, منصور, دانشيار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
اسلامي, منصور, استاديار گروه بيومکانيک دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران
اسلامي فرد, رباب, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسلامی, منصور, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
اسماعيل زاده, منصور, معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشور ، تهران، ايران
اسماعيلي, اسماعيل, کارشناس ارشد، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, زهرا, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
اسمعیلی, معصومه, دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسمعیلی آبدر, مجتبی, کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسکندري, زهرا, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسکندری, ابراهیم, کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, استاد يار و عضو گروه نرولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
اشتري, فرشته, دانشيار گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
اشتري, فرشته, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, مژگان, کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران
اشرفي, مجيد, عضو هيأت علمي ، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران
اشمیتز, مارک, فیزیوتراپیست، مؤسسه Sonoskills، هلند
اصغري نكاح, سيد محسن, استاديار روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
اصغري نکاح, سيد محسن, استاديار، گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
اصغری جعفرآبادی, محمد, استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت ها ی ترافیکی جاده ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اصل محمدي زاده, محمود, کارشناس ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
اصل محمدی زاده, محمود, کارشناس ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
اصلانخاني, محمد علي, استاد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
اصلانخاني, محمدعلي, استاد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
اعتمادي فر, مسعود, استاد، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعتمادي فر, مسعود, استاد، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
اعتمادي فر, مسعود, استاد، متخصص مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعتمادي فر, مسعود, متخصص داخلي مغز و اعصاب، مرکز تحقيقات مغزو اعصاب، کميته تحقيقات مولتيپل¬اسکلروزيس، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، بيمارستان الزهرا، اصفهان، ايران
اعتماديفر, مسعود, دانشيار گروه نورولوژي دانشكده پزشكي اصفهان
اعتمادي‌فر, مسعود, استاد، گروه مغز و اعصاب، عضو هيأت علمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعظم, کمال, دکتراي آمار حياتي، متخصص آمار، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اعظميان, فائزه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعظمی آغداش, صابر, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اعلایی, مهسا, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
افتخارسادات, بينا, دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
افتخاری, فرشته, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
افرازيان, ليلا, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده‌ علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
افروز, غلامعلي, استاد ممتاز،گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران ، تهران، ايران
افروز, غلامعلی, استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
افشار, سارا, دانشجوي دکتری تخصصي، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
افشار, محمدرضا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
افهمي, نجمه, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
افيوني, غزاله, دانشگاه اصفهان
اقليدي, ژاندارك, مركز تحقيقات فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اقليدي, ژاندارک, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اكبرزاده باغبان, عليرضا, دانشيار، گروه آمار، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي،تهران،ايران
اكبرفهيمي, نازيلا, دانشجوی دکتری کاردرمانی، عضو گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
الجمور, ده شتی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الجمور, ده‌شتی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الموتی, گلاره, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امامي, فرحناز, دانشجوي دکتري تخصصي فيزيوتراپي- کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، ايران
امانی, محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران
امساکي, گلي‌تا, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اميدعلي, زينب, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اميدعلي, زينب, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
امير سيف‌الديني, محمّدرضا, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
اميرساسان, رامين, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تبريز، تبريز و مربي تغذيه تيم ملي کشتي ايران، تهران.
اميرمعزي, شيما, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
اميري, محسن, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، مدير گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي، تهران، ايران
اميري, مرضيه, مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
اميري, پويا, کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
اميري خراساني, محمد تقي, استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اميري خراساني, محمدتقي, استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
اميري شوکي, يونس, مربي، دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اميري شوکي, يونس, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
اميري شوکي, يونس, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اميريان, آزاده, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار‌درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اميريان, شيوا, کارشناس فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
اميني, مرضيه, دانشجوي كارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
امیدی, پریناز, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمد رضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمدرضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمدرضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امیرخانی, فرانک, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیرسیف الدینی, محمدرضا, استادیار ، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
امیری, حسین, كارشناس ارشد حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران
امیری, مرضیه, عضو هیأت علمی، گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
امیری, گلناز, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
امیری خراسانی, محمدتقی, استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امین زاده سده, بهاره, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه ارتز و پروتز، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
امینی, الهام, کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
امینی, الهه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران
امینی, مریم, کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
انتظاری, مرضیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
انصاري, زهرا, دانشجوي کارشناسي گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
انصاري, فاطمه, کارشناس فيزيوتراپي، اراك، ايران.
انصاری, پگاه, کارشناس ارشد، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
اوريادي زنجاني, محمد مجيد, دانشجوي دکتري گفتاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اوريادي زنجاني, محمدمجيد, دكتري، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
ايرج, فريبا, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي, فرزاد, فلوشيپ حنجره، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران
ايزدي, فرزاد, دانشيار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف‌آبادي, سارا, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
ايماني فرد, طاهره, کارشناس فيزيوتراپي
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دكتراي تخصصي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اکبرزاده باغبان, عليرضا, دانشيار، گروه آمار زيستی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
اکبرزاده باغبان, علیرضا, استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده.توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتراي کاردرماني، عضو گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري تخصصي کاردرماني، عضو گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبري, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني ، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
اکبري, مهدي, عضو هيات علمي گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
اکبری, مسلم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
اکبری اقدم, حسین, استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اکبری اقدم, حسین, استادیار، گروه جراحی ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ایران دوست, خدیجه, دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
ایلاقی حسینی, سعیده, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

1 - 204 (204)