مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابافت, حميده, دانشجوي دکتراي روانشناسي، دانشگاه چمران، اهواز، ايران
ابدالي, حسين, دانشیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابراهيمي, اسماعيل, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
ابراهيمي, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, رضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, سمانه, دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابراهيمي تكامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران (ایران)
ابراهیمی, اسماعیل, استاد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیمی مقدم, حسین, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ابطحي, سيد حميدرضا, استاديار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ابطحي, فهيمه سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, مرجان السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, نرگس, فيزيوتراپيست
ابن شهيدي, نرگس السادات, كارشناس فيزيوتراپي
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

1 - 25 (180)    1 2 3 4 5 6 7 8 > >>