جزئیات نویسندگان

sadeghi, ebrahim, ارتوپدي فني

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشي اصيل
    : اختلالات حسی در پای مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با تعادل و کیفیت زندگی این افراد
    چکیده  PDF