جزئیات نویسندگان

گرجی, یوسف, دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تاثیر روش‌های گفتاردرمانی همراه با درمان شناختی-رفتاری بر کاهش شدت لکنت افراد بالای 18 سال مبتلا به لکنت شهر اصفهان
    چکیده  XML  PDF