جزئیات نویسندگان

موللي, گيتا, دكتراي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر برنامه آگاه سازی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر در زمینه جامعه پذیری و موقعیت تحصیلی نسبت به همسالان دارای اختلال جسمی – حرکتی در مدارس تلفیقی
    چکیده  PDF