جزئیات نویسندگان

آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران

  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی شهرستان شاهرود در سال 1396
    چکیده  PDF