جزئیات نویسندگان

ذوالاکتاف, وحید, دانشيار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    پیش‌بینی امتیاز آزمون حرکات عملکردی مردان آتش‌نشان از طریق عملکرد در آزمون دیپ‌اسکات
    چکیده  PDF