جزئیات نویسندگان

ذوالکتاف, وحيد, دانشيار، آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي بر روي ظرفيت هوازي، سطح اندوتلين پلاسما و کيفيت زندگي مردان مبتلا به آسم
    چکیده  PDF  XML