جزئیات نویسندگان

ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير هشت هفته ماساژدرماني بر كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
    چکیده  PDF