جزئیات نویسندگان

آب روشن, وجیهه, كارشناس فيزيوتراپي

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر تغییرات دوره‌ای فشار مثبت و منفی در ترمیم زخم پای دیابتی
    چکیده  PDF  XML