جزئیات نویسندگان

گرايلو, هادي, دانشکده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي شاهرود

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله مروری
    مروری بر کاربردهای سیستم BCI در علم توان‌بخشی با رویکرد بازتوانی ارتباط با محیط پیرامون
    چکیده  PDF