جزئیات نویسندگان

قائدي, هادي, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، لامرد, ایران