جزئیات نویسندگان

مرادی, نگین, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه مهارتهای ادراک بینایی درکودکان نارساخوانی رشدی و عادی شهر اهواز
    چکیده  PDF  XML