جزئیات نویسندگان

کلالي جونقاني, نويد, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی و درد بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
    چکیده  PDF  XML