جزئیات نویسندگان

ميرزاخاني عراقي, نويد, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه يادگيري حرکتي صريح و یادگیری حرکتی ضمني توالي حرکتي در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بيش فعالي با همتايان عادي
    چکیده  PDF