جزئیات نویسندگان

ميرزا خاني, نويد, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه یادگیری حرکتی صریح و یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و آسپرگر با همتایان عادی
    چکیده  PDF  XML